Podpis gradbene pogodbe za izgradnjo kanalizacijskega sistema in ostale infrastrukture v Mostah

GRB OBCINE

V ponedeljek, 11.7.2016, sta župan g. Leopold Pogačar in direktor podjetja Gratel d.o.o. g. Aleksaner Schara v prostorih Občine Žirovnica podpisala gradbeno pogodbo. Izbrani izvajalec, ki je bil izbran na podlagi javnega razpisa, objavljenega dne 13. 5. 2016 na portalu javnih naročil, je ponudil ceno izvedbe za kanalizacijo z infrastrukturo v višini 545.715,82 EUR brez DDV. Pri izvedbi del bo sodeloval z naslednjimi podizvajalci :REŠET d.o.o. in  GARNOL d.o.o.

DSC03352

Predmet pogodbe je izvedba projekta Kanalizacija Moste ( zgornje Moste) obsega:

  • izgradnjo fekalne kanalizacije v naselju Moste v občini Žirovnica in sočasno
  • obnovo vodovoda, meteorne kanalizacije in javne razsvetljave v naselju Moste.

Rok izvedbe del je 2 meseca.

DSC03355

Po podpisu pogodbe je sledilo uvedbo v delo, kjer so sodelovali tudi izbrani nadzor Lokainženiring d.o.o. in koordinator VZD Greteam d.o.o. Župan je vse prisotne pozval k kvalitetni izvedbi del, pravočasnega obveščanja prebivalcev, ustrezno označitev del in opozoril na roke.

Gospodinjstva na območju, kjer se bodo izvajala dela, bodo v teh dneh prejela obvestila o pričetku del z kontaktnimi osebami. Župan g. Leopold Pogačar prosi vse za razumevanje in sodelovanje, kajti modernizacija infrastrukture je nujna zaradi zakonodaje, ki določa rok za izgradnjo kanalizacije in zaradi tega, ker to dviguje kvaliteto bivanja v občini in ima hkrati pozitivne okoljevarstvene učinke.

K modernizaciji svojih vodov na tem območju smo pozvali tudi podjetja Elektro Gorenjska, Telemach, Plinstal in  Telekom.

Odgovorna oseba za operativno izvedbo s strani občine je ga. Marija Lužnik, univ.dipl.inž.grad.

Seja Državnega sveta Republike Slovenije v Žirovnici

GRB OBCINE

Državni svet Republike Slovenije se je v sredo, 6. julija 2016, sestal na svoji 42. redni seji, tokrat na terenu, v občini Žirovnica in sicer na povabilo župana Leopolda Pogačarja.

Med pobudami in vprašanji državnih svetnic in svetnikov je bila tudi pobuda državnega svetnika mag. Steva Ščavničarja v zvezi z rekonstrukcijo dela državne ceste Žirovnica – Begunje, da bi se prioritetno pristopilo k izvedbi Protokola o sodelovanju pri ureditvi regionalne ceste R3-638/1131 Žirovnica–Begunje. Rekonstrukcija je lokalnega pomena iz prometno varnostnega vidika, še pomembnejša pa iz državnega vidika, saj bo 2018 na Breznici potekalo obeležje razglasitve svetovnega dneva čebel, na katerem pričakujejo udeležbo visokih gostov iz Slovenije in tujine. Da bo za svetovni dan čebel proglašen 20. maj, rojstni dan Antona Janše, je veliko priznanje ne le Občini Žirovnica, temveč vsej državi.

Več na spodnji povezavi (vir: www.dz-rs.si)

>>> 42. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

ds2

ds 1