Občina Žirovnica je zibelka kulture v Republiki Sloveniji.

Iz območja te občine je v preteklosti izšlo veliko število mož, pomembnih za Slovence, med drugimi pesnik France Prešeren, jezikoslovec Matija Čop, čebelar Anton Janša, pisatelja Janez Jalen in Fran Saleški Finžgar ter ljubljanski škof Janez Zlatoust Pogačar in prvi ljubljanski nadškof Anton Vovk.


 

Občina Žirovnica je z odlokom dne 23.11.2004 ustanovila Zavod za turizem in kulturo Žirovnica in sicer za izvajanje dejavnosti, ki so v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma, turistične dejavnosti in izvajanje dejavnosti na področju kulture, ki se izvajajo v javnem interesu in sicer upravljanje s premično dediščino in drugim premoženjem na območju občine Žirovnica, namenjenim izvajanju dejavnosti kulture, in izvajanje kulturnih programov in kulturnih projektov.


Novice

Izvedba projekta iz participatornega proračuna za leto 2020-obnova korita v Doslovčah

Te dni smo pričeli z obnovo vaškega korita v Doslovčah. Gre za projekt v vrednosti 10.000 EUR, ki ga je predlagal vaški odbor Doslovče  in ga prijavil na participatorni del proračuna ter bil takrat izbran kot najprimernejši. Dela izvaja izbrano  podjetje gradbeništvo Primož Novak s.p., konzervatorski načrt pa Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija, enota […]

Vse novice