Aktualne javne objave in razpisi

Vabilo k oddaji pripomb in predlogov na predlog Srednjeročnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2023 – 2027

Vabilo k sodelovanju – Srednjeročnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2023 – 2027 Predlog Srednjeročnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2023 – 2027

Preberi več

Vabilo k sodelovanju v javni obravnavi – Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Žirovnica

Vabilo k sodelovanju v javni obravnavi Osnutek Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Žirovnica Povzetek pogojev dodeljevanja de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije ( EU) št. 1407/2013

Preberi več

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za parc. št. 1711/7 k.o. Doslovče

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za parc. št. 1711/7 k.o. Doslovče 

Preberi več

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Žirovnica v letu 2023

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Žirovnica v letu 2023 obrazec ukrep št.1 (naložbe) obrazec ukrep št. 3 (dopolnilne dejavnosti) obrazec ukrep št. 4 (delo v gozdu) obrazec ukrep št. 5 (društva)

Preberi več

Javni razpis za spodbujanje gospodarstva v Občini Žirovnica za leto 2023

Javni razpis za spodbujanje gospodarstva v Občini Žirovnica za leto 2023

Preberi več

Javni razpis za sofinanciranje programov oz. projektov, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Žirovnica za leto 2023 – Pokroviteljstva župana

Javni razpis za sofinanciranje programov oz. projektov, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Žirovnica za leto 2023 – Pokroviteljstva župana

Preberi več

OPPN SELO Medgeneracijski in gerontološki center Žirovnica

  OPPN_SELO_Osnutek_2_Tekstualni del OPPN_SELO_Osnutek_2_Priloga 1_Povzetek javnost OPPN_SELO_Osnutek_2_Priloga 2_Besedilo odloka OPPN_SELO_Osnutek_2_Priloga 3_List 2.1 OPPN_SELO_Osnutek_2_Priloga 3_List 2.2 OPPN_SELO_Osnutek_2_Priloga 3_List 2.3 OPPN_SELO_Osnutek_2_Priloga 3_List 2.4...

Preberi več

Pobuda za sprejem OPPN Golf

OPPN_Golf_Pobuda_TekstualniDel_01

Preberi več

SKLEP o pripravi in IZHODIŠČA za izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Dom starejših občanov, medgeneracijski in gerontološki center Žirovnica – Bled«

Sklep o pripravi OPPN Selo IZHODIŠČA OPPN ZA SELO – DOM STAREJŠIH OBČANOV, MEDGENERACIJSKI IN GERONTOLOŠKI CENTER ŽIROVNICA – BLED – tekstualni del grafični del – 2.1grafični del – 2.2grafični del – 2.3grafični del – 2.4

Preberi več

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje stanovanjske pozidave Rodine (RO2)

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje stanovanjske pozidave Rodine (RO2)

Preberi več

Dostopnost

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Osrednja vsebina