Aktualne javne objave in razpisi

Javni natečaj za uradniško delovno mesto Višji svetovalec za varstvo okolja, urbanizem in gospodarske javne službe

JAVNI NATEČAJ Na podlagi določil 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 40/12-ZUJF, 158/20-ZintPK-C in 203/20-ZIUPOPDVE) objavljamo javni natečaj za uradniško delovno mesto Višji svetovalec za varstvo okolja, urbanizem in...

Preberi več

Javno naročilo Ureditev cest pod novima podvozoma železnice in izgradnja parkirišča Rodine

Ureditev cest pod novima podvozoma železnice in izgradnja parkirišča Rodine 01_RAZPISNA DOKUMENTACIJA 04_PREDRAČUN 04_PREDRAČUN_popis del SKLOP 1 04_PREDRAČUN_popis del SKLOP 2 05_POGLAVJE 5_OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE                  Sklop 1 – Ureditev cest pod novima podvozoma železnice...

Preberi več

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja v lasti Občine Žirovnica

OBČINA ŽIROVNICA Breznica 3, 4274 Žirovnica tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109   Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, objavlja na podlagi 49. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018, 79/2018, 61/2020-ZDLGPE in...

Preberi več

Javni razpis za sofinanciranje programov oz. projektov, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Žirovnica za leto 2021 – Pokroviteljstva župana

Javni razpis za sofinanciranje programov oz. projektov, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Žirovnica za leto 2021 – Pokroviteljstva župana

Preberi več

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje stanovanjske pozidave Rodine (RO2)

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje stanovanjske pozidave Rodine (RO2)

Preberi več

Osnutek Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Obrtno poslovne cone Žirovnica (SD OPPN OPC Žirovnica)

Osnutek SD OPPN za Območje obrtno poslovne cone Žirovnica je v elektronski obliki na vpogled na spletnem strežniku izdelovalca preko uporabniškega imena in gesla: Naslov:    http://portal.protim.si Uporabniško ime: obcina@zirovnica.si Geslo:     SD_OPPN_Žirovnica Projekt:...

Preberi več
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com