Aktualne javne objave in razpisi

Participatorni proračun-povabilo vaškim odborom

Participatorni proračun-povabilo vaškim odborom

Preberi več

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja v lasti Občine Žirovnica

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja v lasti Občine Žirovnica

Preberi več

Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva “Revitalizacija objekta Vrba 1- Večnamenski objekt v sklopu Prešernove rojstne hiše v Vrbi na Gorenjskem”

Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva “Revitalizacija objekta Vrba 1- Večnamenski objekt v sklopu Prešernove rojstne hiše v Vrbi na Gorenjskem”

Preberi več

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje stanovanjske pozidave Rodine (RO2)

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje stanovanjske pozidave Rodine (RO2)

Preberi več

Stališča do pripomb na ponovno javno razgrnitev Dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Obvoznica Vrba (ŽA 1/E)

Stališča do pripomb na ponovno javno razgrnitev Dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Obvoznica Vrba (ŽA 1/E)

Preberi več

Osnutek Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Obrtno poslovne cone Žirovnica (SD OPPN OPC Žirovnica)

Osnutek SD OPPN za Območje obrtno poslovne cone Žirovnica je v elektronski obliki na vpogled na spletnem strežniku izdelovalca preko uporabniškega imena in gesla: Naslov:    http://portal.protim.si Uporabniško ime: obcina@zirovnica.si Geslo:     SD_OPPN_Žirovnica Projekt:...

Preberi več

Javni razpis za sofinanciranje programov oz. projektov, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Žirovnica za leto 2020 – Pokroviteljstva župana

Javni razpis za sofinanciranje programov oz. projektov, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Žirovnica za leto 2020 – Pokroviteljstva župana

Preberi več