Obvestilo za predlaganje članov volilnih odborov

• Obvestilo za predlaganje članov volilnih odborov Priloga obrazec – predlog za člana volilnega odbora Priloga obrazec – izjava člana volilnega odbora

Read More

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v občini Žirovnica v času volilne kampanje za volitve župana in volitve članov občinskega sveta 20. novembra 2022

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v občini Žirovnica v času volilne kampanje za volitve župana in volitve članov občinskega sveta 20. novembra 2022

Read More

Obvestilo o delni zapori občinske ceste JP 650132 – Smokuč 24

Obvestilo o delni zapori občinske ceste JP 650132 – Smokuč 24  

Read More

Javna obravnava Predloga proračuna Občine Žirovnica za leto 2023

Javna obravnava Predloga proračuna Občine Žirovnica za leto 2023

Read More

Prekuhavanje pitne vode na vodovodnem sistemu Završnica

Iz javnega podjetja JEKO, d.o.o., obveščajo občane Žirovnice in Jesenic, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Završnica, da je zaradi izrednega dogodka – vdora živine na ograjeno področje...

Read More

Obvestilo o podaljšanju roka za zbiranje pisnih pobud za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta

Občane in drugo zainteresirano javnost obveščamo, da podaljšujemo rok za zbiranje pisnih pobud za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta (OPN) do 31. decembra 2022. Pobude lahko...

Read More

Dovoljenje za prekop in popolno zaporo občinske ceste JP 650143 in JP 650144 v Smokuču

  OBČINA ŽIROVNICA Breznica 3, 4274 Žirovnica Številka: 371-0032/2022 Datum: 23. 6. 2022 Občinska uprava Občine Žirovnica na vlogo podjetja Gradbeništvo Prestor, Cesta na Rupo 85, 4000 Kranj,...

Read More

Izdaja dovolilnic za uporabo parkirnih površin in gozdnih cest v dolini Završnice

Obvestilo o izdajanju dovolilnic za uporabo parkirnih površin in gozdnih cest v dolini Završnice Vloga za izdajo dovolilnice Navodilo za izpolnitev vloge za izdajo dovolilnice

Read More
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Osrednja vsebina