Javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije za Obvoznico Vrba

Izdelava projektne dokumentacije za Obvoznico Vrba 01_RAZPISNA DOKUMENTACIJA_POPRAVEK 01_Razpisna dokumentacija 04_PREDRAČUN 05_POGLAVJE – OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE K objavi razpisa...

Read More

Javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto Koordinator za CZ

Javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto za nedoločen čas v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica  –  Koordinator za CZ

Read More

Javno naročilo Izgradnja nadomestnega mostu Piškovca

Javno naročilo Izgradnja nadomestnega mostu Piškovca

Read More

9. Redna seja Občinskega sveta Občine Žirovnica – 24.09.2020

Številka: 900-0001/2018 – 9 RS Datum: 11.09.2020 V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, štev. 66/18 – UPB2) ter 13. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list...

Read More

Javna obravnava Predloga proračuna Občine Žirovnica za leto 2021

VABILO K SODELOVANJU JAVNOSTI Odlok o proračunu za leto 2021_ javna obravnava Splošni del proračuna 2021 Posebni del proračuna 2021 Posebni del proračuna 2021 po FK NRP 2021-2024_osnutek proračuna...

Read More

Naročilo male vrednosti za projekt “Večnamenska dvorana – menjava strešne obloge nad dvorano in veznim hodnikom«  

Projekt “Večnamenska dvorana – menjava strešne obloge nad dvorano in veznim hodnikom« 01_RAZPISNA DOKUMENTACIJA 04_POPIS DEL 04_PREDRAČUN 05_POGLAVJE 5_OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE...

Read More

Razpis zbiranja predlogov za podelitev priznanj Občine Žirovnica za leto 2020

Razpis zbiranja predlogov za podelitev priznanj Občine Žirovnica za leto 2020

Read More

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje stanovanjske pozidave Rodine (RO2)

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje stanovanjske pozidave Rodine (RO2)

Read More
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com