Javni razpis za sofinanciranje programov oz. projektov, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Žirovnica za leto 2022 – Pokroviteljstva župana

Javni razpis za sofinanciranje programov oz. projektov, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Žirovnica za leto 2022 – Pokroviteljstva župana

Read More

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju občine Žirovnica za leto 2022

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju občine Žirovnica za leto 2022 VLOGA...

Read More

Javno naročilo gradnje po postopku naročila male vrednosti IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE V NASELJU SMOKUČ

Razpisna dokumentacija 04_popis del_KA Smokuč 04_POGLAVJE 4_ PREDRAČUN 05_POGLAVJE 5_OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE K154580_PZI_2.1 K154580_PZI_SIT_3.1_gradbena situacija K154580_PZI_SIT_3.2_gradbena...

Read More

Poziv lastnikom priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda

Poziv lastnikom priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda

Read More

15. seja občinskega sveta Občine Žirovnica – 21.10.2021

Breznica 3, 4274 Žirovnica tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109 e-mail: obcina@zirovnica.si   Številka: 900-0001/2018 – 15 RS Datum: 07.10.2021   Udeležba na seji je mogoča, če...

Read More

Novice občine Žirovnica – obvestilo urednice

Pozdravljeni, v pripravi je nova številka  Novic občine Žirovnica, ki bodo izšle v prvem tednu septembra. Rok za oddajo prispevkov je ponedeljek, 30. avgust.    Vabljeni, da poročate o svojem...

Read More

Javni natečaj za uradniško delovno mesto Višji svetovalec za varstvo okolja, urbanizem in gospodarske javne službe

JAVNI NATEČAJ Na podlagi določil 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 40/12-ZUJF, 158/20-ZintPK-C in 203/20-ZIUPOPDVE)...

Read More

Javno naročilo Ureditev cest pod novima podvozoma železnice in izgradnja parkirišča Rodine

Ureditev cest pod novima podvozoma železnice in izgradnja parkirišča Rodine 01_RAZPISNA DOKUMENTACIJA 04_PREDRAČUN 04_PREDRAČUN_popis del SKLOP 1 04_PREDRAČUN_popis del SKLOP 2 05_POGLAVJE...

Read More
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Skip to content