Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora GO – Golf igrišče

Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora GO – Golf igrišče

Read More

Projekt gradnje parkirišča Doslovče

    Občina Žirovnica bo na vstopu v zgodovinsko jedro Doslovč za potrebe obiska in dostopa do turistične znamenitosti – rojstne hiše Frana Saleškega Finžgarja in nadaljnjega kolesarskega...

Read More

Predlog Odloka o OPPN SELO Medgeneracijski in gerontološki center Žirovnica

Dopolnitev predloga Odloka o OPPN SELO Medgeneracijski in gerontološki center Žirovnica se nahaja na linku:...

Read More

Javni razpis za sofinanciranje programov oz. projektov, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Žirovnica za leto 2024 – Pokroviteljstva župana

Javni razpis za sofinanciranje programov oz. projektov, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Žirovnica za leto 2024 – Pokroviteljstva župana

Read More

Poziv lastnikom priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda

Poziv lastnikom priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda

Read More

Obvestilo o popolni zapori na območju brežine pod opornim zidom v Mostah – podaljšanje do 14.02.2024

OBVESTILO O POPOLNI ZAPORI – podaljšanje zapore do srede 14.02.2024 Zaradi geomehanskih raziskav na območju brežine pod opornim zidom v Mostah bo od petka, 26.1.2024 do srede, 14.02.2024...

Read More

Uskladitve preživnin v letu 2024

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je centre za socialno delo obvestil, da je v Uradnem listu RS, št. 4/24 objavljen Količnik uskladitve preživnin in nadomestil...

Read More

Obvestilo o popolni zapori na območju brežine pod opornim zidom v Mostah

OBVESTILO O POPOLNI ZAPORI Zaradi geomehanskih raziskav na območju brežine pod opornim zidom v Mostah bo od petka, 26.1.2024 do petka, 9.2.2024 popolna zapora dela kategorizirane občinske ceste R2...

Read More

Društvo Šola zdravja vam podarja brezplačno razgibavanje prek Zooma

V Društvu Šola zdravja so se odločili, da bodo v prvih dveh  mesecih v letu 2024 podarili brezplačno jutranje razgibavanje prek Zoom platforme tako svojim članom, kakor  tudi vsem tistim, ki jih...

Read More

Priporočila za varno oskrbo in uporabo pitne vode iz zasebnih vodovodov in zajetij za pitno vodo

V letošnjem letu je bila sprejeta Uredba o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 61/2023) in na podlagi 4. točke 3. člena vse uporabnike pitne vode seznanjamo s priporočili za varno oskrbo in uporabo pitne...

Read More
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Osrednja vsebina