15. seja občinskega sveta Občine Žirovnica – 21.10.2021

Breznica 3, 4274 Žirovnica tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109 e-mail: obcina@zirovnica.si   Številka: 900-0001/2018 – 15 RS Datum: 07.10.2021   Udeležba na seji je mogoča, če...

Read More

Novice občine Žirovnica – obvestilo urednice

Pozdravljeni, v pripravi je nova številka  Novic občine Žirovnica, ki bodo izšle v prvem tednu septembra. Rok za oddajo prispevkov je ponedeljek, 30. avgust.    Vabljeni, da poročate o svojem...

Read More

Javni natečaj za uradniško delovno mesto Višji svetovalec za varstvo okolja, urbanizem in gospodarske javne službe

JAVNI NATEČAJ Na podlagi določil 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 40/12-ZUJF, 158/20-ZintPK-C in 203/20-ZIUPOPDVE)...

Read More

Javno naročilo Ureditev cest pod novima podvozoma železnice in izgradnja parkirišča Rodine

Ureditev cest pod novima podvozoma železnice in izgradnja parkirišča Rodine 01_RAZPISNA DOKUMENTACIJA 04_PREDRAČUN 04_PREDRAČUN_popis del SKLOP 1 04_PREDRAČUN_popis del SKLOP 2 05_POGLAVJE...

Read More

Javno naročilo Izvajanje rednih dnevnih in občasnih prevozov šolskih otrok v šolskih letih 2021/2022, 2022/2023 in 2023/2024

01_ RAZPISNA DOKUMENTACIJA_popravek 01_ RAZPISNA DOKUMENTACIJA 02_POGLAVJE 4 PREDRAČUN 03_POGLAVJE 5_OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE Naročnik_ESPD  

Read More

Sprememba poslovnega računa Občine Žirovnica

Obveščamo vas, da bo Občina Žirovnica s 1.6.2021 pričela poslovati z novim poslovnim računom, zato prosimo, da...

Read More

Javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije za Obvoznico Vrba

Izdelava projektne dokumentacije za Obvoznico Vrba 01_RAZPISNA DOKUMENTACIJA_POPRAVEK 01_Razpisna dokumentacija 04_PREDRAČUN 05_POGLAVJE – OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE K objavi razpisa...

Read More

Javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto Koordinator za CZ

Javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto za nedoločen čas v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica  –  Koordinator za CZ

Read More

Javno naročilo Izgradnja nadomestnega mostu Piškovca

Javno naročilo Izgradnja nadomestnega mostu Piškovca

Read More

9. Redna seja Občinskega sveta Občine Žirovnica – 24.09.2020

Številka: 900-0001/2018 – 9 RS Datum: 11.09.2020 V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, štev. 66/18 – UPB2) ter 13. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list...

Read More
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com