Javna obravnava Predloga proračuna Občine Žirovnica za leto 2021

VABILO K SODELOVANJU JAVNOSTI Odlok o proračunu za leto 2021_ javna obravnava Splošni del proračuna 2021 Posebni del proračuna 2021 Posebni del proračuna 2021 po FK NRP 2021-2024_osnutek proračuna...

Read More

Naročilo male vrednosti za projekt “Večnamenska dvorana – menjava strešne obloge nad dvorano in veznim hodnikom«  

Projekt “Večnamenska dvorana – menjava strešne obloge nad dvorano in veznim hodnikom« 01_RAZPISNA DOKUMENTACIJA 04_POPIS DEL 04_PREDRAČUN 05_POGLAVJE 5_OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE...

Read More

Razpis zbiranja predlogov za podelitev priznanj Občine Žirovnica za leto 2020

Razpis zbiranja predlogov za podelitev priznanj Občine Žirovnica za leto 2020

Read More

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje stanovanjske pozidave Rodine (RO2)

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje stanovanjske pozidave Rodine (RO2)

Read More

Stališča do pripomb na ponovno javno razgrnitev Dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Obvoznica Vrba (ŽA 1/E)

Stališča do pripomb na ponovno javno razgrnitev Dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Obvoznica Vrba (ŽA 1/E)

Read More

Ponovna javna razgrnitev Dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Obvoznica Vrba (ŽA 1/E)

Številka: 350-0001/2017 Datum: 26.05.2020 Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12) v povezavi z 273. členom Zakona o...

Read More

Obvestilo izvajalcem nastanitvenih dejavnosti – Poročanje o gostih po preklicu epidemije

Obveščamo vas, da je AJPES na spletnem portalu objavil novico o preklicu epidemije, in na spletni strani Poročanje o gostih in prenočitvah naslednje obvestilo: Izvajalce nastanitvene dejavnosti...

Read More

Obvestilo izvajalcem nastanitvenih dejavnosti zaradi izrednih razmer ob razglašeni epidemiji

Navodila za nastanitvene in gostinske obrate Obvestilo AJPES – eTurizem v izrednih razmerah   Nastanitveni obrati v RNO – status obrata v času epidemije Izvajalce nastanitvene...

Read More

Osnutek Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Obrtno poslovne cone Žirovnica (SD OPPN OPC Žirovnica)

Osnutek SD OPPN za Območje obrtno poslovne cone Žirovnica je v elektronski obliki na vpogled na spletnem strežniku izdelovalca preko uporabniškega imena in gesla: Naslov:...

Read More
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com