Razpis zbiranja predlogov za podelitev priznanj Občine Žirovnica za leto 2020

Razpis zbiranja predlogov za podelitev priznanj Občine Žirovnica za leto 2020

Read More

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje stanovanjske pozidave Rodine (RO2)

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje stanovanjske pozidave Rodine (RO2)

Read More

Stališča do pripomb na ponovno javno razgrnitev Dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Obvoznica Vrba (ŽA 1/E)

Stališča do pripomb na ponovno javno razgrnitev Dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Obvoznica Vrba (ŽA 1/E)

Read More

Ponovna javna razgrnitev Dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Obvoznica Vrba (ŽA 1/E)

Številka: 350-0001/2017 Datum: 26.05.2020 Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12) v povezavi z 273. členom Zakona o...

Read More

Obvestilo izvajalcem nastanitvenih dejavnosti – Poročanje o gostih po preklicu epidemije

Obveščamo vas, da je AJPES na spletnem portalu objavil novico o preklicu epidemije, in na spletni strani Poročanje o gostih in prenočitvah naslednje obvestilo: Izvajalce nastanitvene dejavnosti...

Read More

Obvestilo izvajalcem nastanitvenih dejavnosti zaradi izrednih razmer ob razglašeni epidemiji

Navodila za nastanitvene in gostinske obrate Obvestilo AJPES – eTurizem v izrednih razmerah   Nastanitveni obrati v RNO – status obrata v času epidemije Izvajalce nastanitvene...

Read More

Osnutek Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Obrtno poslovne cone Žirovnica (SD OPPN OPC Žirovnica)

Osnutek SD OPPN za Območje obrtno poslovne cone Žirovnica je v elektronski obliki na vpogled na spletnem strežniku izdelovalca preko uporabniškega imena in gesla: Naslov:...

Read More

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI OBČINSKI REDAR

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI OBČINSKI REDAR

Read More

Javno naročilo Izgradnja pločnika ob LC 150061 ŽIROVNICA-BREG

Razpisna dokumentacija – Izgradnja pločnika ob LC 150061 ŽIROVNICA-BREG 04_ Predračun_ Popis del_POPRAVEK 04_PREDRAČUN_POPRAVEK 05_Obrazci za sestavo ponudbe K153191_INZI_tekstualni del...

Read More

Javna obravnava Odloka o spremembi Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Žirovnica

Vabilo k sodelovanju Predlog Odloka o spremembi Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Žirovnica

Read More
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com