Obveščamo vas, da je bil, v okviru projekta Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav, izdelan film Bolje pripravljen kot poplavljen.

Vabljeni k ogledu filma, ki ga najdete na povezavi, s klikom na spodnjo fotografijo: