Sestal se je Svet gorenjske regije v novi sestavi

Sestal se je Svet gorenjske regije v novi sestavi

Kranj, 13. februar 2019 – danes se je v prostorih Mestne občine Kranj konstituiral Svet gorenjske regije, ki ga sestavlja 18 županov gorenjskih občin, od tega po lokalnih volitvah 7 novih.

Svet gorenjske regije je potrdil članstvo 18 članov – županov gorenjskih občin in s tem konstituiral Svet gorenjske regije v novem županskem mandatu. Predsednik Sveta gorenjske regije v novem mandatu je župan Mestne občine Kranj, g. Matjaž Rakovec, podpredsednik pa župan Občine Jesenice, g. Blaž Račič.

Naloge Sveta so, med drugim, vodenje in usmerjanje priprave regionalnega razvojnega programa, sklepanje dogovora za razvoj regij, spremljanje njunega izvajanja, imenovanje članov občin v razvojni svet regije in razvojni svet kohezijske regije, predstavljanje razvojne regije, sodelovanje z regijami drugih držav in nadzor nad delom regionalne razvojne agencije.

Direktor Regionalne razvojne agencije Gorenjske – BSC Kranj, g. Rok Šimenc, je predstavil program dela Regionalne razvojne agencije Gorenjske za leto 2019 in podal ključne dosežke dela vseh treh agencij (BSC, SORA in RAGOR) na področju regionalnega razvoja za preteklo leto. Med drugim je izpostavil pridobljena sredstva v okviru dogovora za razvoj gorenjske regije (34,76 mio evrov), organizacijo in udeležbo na več kot 250 različnih dogodkih, delavnicah, sestankih, 57 projektnih prijav na različne mednarodne in nacionalne razpise. Povedal je, da bo ključno v tem letu izvajanje Dogovora za razvoj regije in priprava novega Regionalnega razvojnega programa Gorenjske.

Župani so na seji potrdili program dela Regionalne razvojne agencije Gorenjske za leto 2019. S tem so podprli splošne razvojne naloge Regionalne razvojne agencije Gorenjske – BSC Kranj, Razvojne agencije Sora in Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (RAGOR). Regionalna razvojna agencija Gorenjske bo tako tudi v letu 2019 delovala kot podpora razvojnim strukturam regije pri izvajanju projektov in ukrepov na petih razvojnih področjih: Tehnološki razvoj, podjetništvo in inovativnost, Razvoj človeških virov, Turizem, Okolje prostor in infrastruktura ter Razvoj podeželja.

Franja Gabrovšek Schmidt je predstavila potek priprave Regionalnega razvojnega programa Gorenjske za prihodnje programsko in finančno obdobje od leta 2021 do leta 2027. Po sprejetem Programu priprave glavnina aktivnosti priprave Regionalnega razvojnega programa, kot temeljnega strateškega in programskega dokumenta na regionalni ravni, pade v leto 2019. Aktivnosti pa se bodo prilagajale tudi programiranju na nacionalni ravni. Z začetkom priprave se je tako v regiji odprla razprava na temo s kakšnimi aktivnostmi bomo v obdobju do leta 2027 izkoristili prednosti in odpravili slabosti gorenjske regije.

Župane sta nagovorila tudi ga. Andreja Erdlen, skrbnica gorenjske regije na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo in g. Stanislav Bobnar, predsednik Razvojnega sveta gorenjske regije.

V nadaljevanju je mag. Darja Radić županom predstavila Strategijo razvoja nove industrijske kulture na Gorenjskem, ki je nastala v okviru projekta InduCult2.0, ki ga izvaja BSC Kranj. Strategija predstavlja temeljni strateški dokument s katerim gorenjska regija želi povezati prizadevanja in aktivnosti posameznih subjektov za usklajen in trajnosten pristop k razvoju nove industrijske kulture na Gorenjskem. Poudarila je, da oživitev in razvoj industrijske kulture nista pomembna le za ohranjanje bogate industrijske dediščine regije, temveč je industrijsko kulturo potrebno razumeti kot razvojno priložnost, ki jo ponuja povezovanje bogate industrijske tradicije in znanja s sodobnim gospodarstvom in kreativnimi industrijami za razvoj novih inovativnih proizvodov, turističnih doživetij, socialno vključenost ljudi, nova delovna mesta ter izboljšanje kakovosti življenja ljudi. Nova industrijska kultura poleg tega predstavlja edinstveni identifikacijski element in značilnost regijske identitete, na katerem Gorenjska lahko zgradi svojo prepoznavnost v svetu.

Župani so se seznanili tudi s kandidaturo Kranja oz. Gorenjske za naziv Evropske prestolnice Kulture 2025. G. Selman Čorović je povabil gorenjske župane k sodelovanju in povedal, da je to velika razvojna priložnost za celotno regijo.

Oddaja člankov za Novice Občine Žirovnica

V pripravi je prva letošnja številka  Novic občine Žirovnica, ki bo izšla v začetku marca. Rok za oddajo prispevkov je četrtek, 28. februar.  Vabljeni, da poročate o svojem delovanju, zanimivostih v občini ali zanimivih občanih, grajate ali pohvalite za rubriko Hvalimo/grajamo, napišete svoje mnenje za rubriko Mnenja bralcev oz. nas pokličete (040 439 560) in poročali bomo mi.

Vabljeni k sodelovanju,

 

Polona Kus,

urednica

 

Obisk ministrice za kmetijstvo dr. Aleksandre Pivec v Žirovnici

V torek, 5.2.2019, se nam je na koordinaciji županov Zgornje Gorenjske (Bohinj, Bled, Gorje, Radovljica, Žirovnica, Jesenice in Kranjska Gora), ki je tokrat potekala v Žirovnici pridružila tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandro Pivec.

Tokratni sestanek je bil usmerjen v kmetijstvo, bolj natančno v problematiko vzdrževanja gozdnih in posledično občinskih cest zaradi napada lubadarja in povečane izrabe gozda. Pogovor z ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandro Pivec je tekel v smeri priprave ukrepov, rešitev in predlogov za zakonske podlage, ki bi omogočale pomoč ogroženim območjem na Zgornjem Gorenjskem.

V nadaljevanju je bil s strani dr. Maje Kolar predstavljen tudi primer dobre prakse projekta Semenjalnica, ki ga za občine Zgornje Gorenjske vodi Razvojna agencija Zgornje Gorenjske. Projekt je usmerjen v vzpostavitev pridelave ekoloških semen in ohranitev biodiverzitete.

Dotaknili smo se tudi drugih tem, kot so CLLD sredstva, pomoč mladim kmetom itd. Ker je ostalo še kar nekaj zadev s tega področja nedorečenih smo se dogovorili, da se ponovno srečamo aprila.

Ministrica je bila zelo proaktivna in odprta za dialog, zato smo bili župani s slišanim  zadovoljni.

Stari tolarji bodo oživeli za 2 meseca: vlijte novo upanje bolnicam z rakom in njihovim svojcem

Europa Donna, Slovensko združenje za boj proti raku dojk skupaj s partnerji in podporniki začeli z dobrodelno akcijo Napolni nas z upanjem – Stari tolarji za nove začetke.  Od 10. januarja do 1. marca 2019 zbirajo stare tolarske bankovce, s katerimi želijo zbrati sredstva za nadgradnjo programa ROZA, ki bolnicam in njihovim svojcem nudi psihosocialno pomoč ob soočanju z diagnozo rak. oza škatle, v katere lahko oddate stare tolarje, so na voljo v 644 trgovinah Mercator in v poslovalnicah NLB po vsej Sloveniji. Tolarske bankovce pa lahko na sedež Europe Donne pošljete tudi v roza kuverti.

 

Združenje Europa Donna Slovenija že več kot 20 let skrbi za pomoč bolnicam in njihovim svojcem med zdravljenjem in po njem ter vse leto osvešča o raku dojk in rakih rodil. Diagnoza rak vpliva na vse ravni življenja bolnice in prizadene tudi njene bližnje, zato si Europa Donna že vrsto let prizadeva, da bi bolnicam in njihovim svojcem lahko zagotovili tudi ustrezno psihosocialno podporo. Pred dvema letoma so aktivnosti psihosocialne podpore povezali v skupen program ROZA, ki ga v letih od 2017 do 2019 sofinancira Ministrstvo za zdravje, vse aktivnosti so za udeležence brezplačne. “Zdravljenje rakavih obolenj z vidika medicinske stroke nenehno napreduje in daje novo upanje za bolnice, ki se soočajo s to boleznijo. Diagnoza rak pa ne prizadene samo bolnice, ampak poseže v odnose v družini, z otroci, s partnerjem, prijatelji, sodelavci.  Europa Donna je že od svojih začetkov prostor, kjer poleg znanja in izkušenj v procesu zdravljenja nudimo tudi topel objem in smo tu za iskren pogovor ter strokovno psihosocialno pomoč,” pravi Tanja Španić, predsednica Združenja Europa Donna.

 

Stari tolarji za nove začetke

Dobrodelna akcija Napolni nas z upanjem: stari tolarji za nove začetke poteka od 10. januarja do 1. marca 2019. Pobrskajte za pozabljenimi tolarskimi bankovci in jih Roza škatle za zbiranje starih tolarjev so na voljo v 644 Mercatorjevih trgovinah in v poslovalnicah NLB po vsej Sloveniji. Roza škatlo lahko ustvarite tudi sami in zbirate sredstva v podjetjih, društvih ali s prijatelji, zbrana sredstva pa oddate v eni od Mercatorjevih trgovin ali poslovalnicah NLB ali na sedežu Združenja Europa Donna Slovenija. Če v vaši bližini ni trgovine Mercator ali NLB Poslovalnice, pa lahko tolarske bankovce v roza kuverti pošljete po pošti na sedež Združenje Europa Donna Slovenija.

Več o akciji na spletni strani napolninaszupanjem.si.

 

Program ROZA, psihosocialna podpora za bolnice in njihove svojce

Z zbranimi sredstvi bodo v Združenju Europa Donna Slovenija nadgrajevali aktivnosti v  okviru programa Roza, ki ga izvajajo v sodelovanju s partnerji, in v katerega so bolnicam in njihovim svojcem v času zdravljenja in po njem na voljo različne oblike psihosocialne podpore.

Več o programu ROZA na spletni strani www.europadonna.si

Luč miru tudi na Občini Žirovnica

Vir fotografije:(http://lmb.skavt.net/)

V četrtek, so nas na seji občinskeg sveta obiskali Brezniški skavtje Steg Pod svobodnim soncem – Breznica 1 in nam predali Luč miru iz Betlehema, ob tem pa prebrali poslanico. Geslo letošnje poslanice je Delimo plamen – zanetimo mir. Skavti želijo, da bi v predbožičnem času plamen Luči miru iz Betlehema, zasvetil v čim več domovih in tako širil sporočilo, da je mir potrebno deliti z drugimi. Župan Leopold Pogačar se jim je v imenu vseh prisotnih občinskih svetnic in svetnikov zahvalil za njihov vsakoletni obisk in jim obljubil, da je bila poslanica slišana ter jim zaželel lepe praznike in dobrega sodelovanja v naprej.

Foto:P. Kus

PROJEKT ŽIVLJENJE GORENJCEV – VIDEO VSEBINE

ZAKLJUČEK PROJEKTA ŽIVLJENJE GORENJCEV
V projektu je sodelovala tudi Občina Žirovnica. Hvala vsem, ki ste si vzeli čas in povedali svojo zgodbo, brez vas enostavno ne bi šlo. Hvala razvojni agenciji RAGOR za opravljeno delo.

Hitre spremembe v sodobnem načinu življenja so privedle do tega, da si mladi ne predstavljajo več življenja brez računalnikov, avtomobilov in telefonov. Ljudje, ki so še izkusili drugačen, trd a hkrati idiličen in umirjen način življenja, vojne, druge politične režime ipd. so še redki pričevalci drugačnih časov, poleg tega pa najbolj pristni govorci domačega narečja.
Namen projekta je video snemanje pogovorov s starejšimi domačini in objava teh posnetkov na spletu kot pričevanj o njihovem življenju, hkrati bo baza teh posnetkov gradila bazo narečnih govorov in beležila narečne razlike med kraji Gorenjske.
Posnetke si lahko ogledate na spodnji povezavi:

https://www.youtube.com/channel/UCVXc4WNsptF2zZtOsZB5adA

 

Nov defibrilator (AED) v domu pri izviru Završnice s katerim upravlja naše planinsko društvo

V okviru širitve mreže defibrilatorjev, smo iz sredstev občinskega proračuna nabavili še en AED, ki so ga naši planinci že namestili v dom pri izviru Završnice. Tako imamo na območju občine sedaj nameščenih že 9 AED. Lokacije so:
• Planinski dom pri izviru Završnice,
• Na stavbi pošte v Žirovnici,
• Na transformatorju na Bregu,
• Pri Hidroelektrarni Moste (SEL),
• Pri osnovni šoli na Zabreznici,
• Pri gasilskem domu v Smokuču,
• V avtomobilu pri Gasilskem domu Zabreznica,
• Pri Valvazorjevem domu in
• Na parkirišču Rekreacijskega parka Završnica.