Predavanje o požarni varnosti za sobodajalce

V torek, 10.10.2017,  je bilo v organizaciji Občine Žirovnica izvedeno predavanje o požarni varnosti za sobodajalce v občini Žirovnica. Predavanje je izvedel Grega Mihalić dipl.var.ing, s podjetja Greteam – varstvo pri delu, požarna varnost, svetovanje, trgovina d.o.o. Predavanja se je udeležilo razveseljivo število sobodajalcev, ki so dobili ustrezne informacije v zvezi z požarno varnostjo svojih objektov, predpisi, opremo in podobno.  Udeležencem smo razdelili tudi nekaj turistično-propagandnega materiala.

Pred predavanjem sta župan Leopold Pogačar in predsednik ČZS Boštjan Noč sobodajalce pozvala, da v zvezi z dogodki ob obeležitvi prvega svetovnega dneva čebel, ki bodo potekali v naslednjem letu, to je okoli 20. maja 2018, v občini Žirovnica in okolici, predstavijo svojo nastanitveno ponudbo. Namen je, da bi goste v čim večjem številu nastanili v Žirovnici.

Foto: arhiv občine

 

Roza pentlja – simbol boja proti raku dojk, letos tudi v Žirovnici

Rožnati oktober,  je svetovni mesec boja poti raku dojk, bolezni številka ena med ženskami, ki prizadene tudi moške. Slovensko združenje za boj proti raku dojk Europa Donna, ki bo prihodnje leto praznovalo 20-letnico delovanja, vsako leto pripravi po Sloveniji vrsto prireditev, s katerimi želi opozoriti na pomen preventive, zgodnjega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja bolezni  ter pomen samopregledovanja dojk, še posebno med mladimi. Dejstvo je, da bodo danes vsaj tri ženske v Sloveniji  izvedele, da so zbolele za rakom dojk. Še nekajkrat toliko, da so zbolele za katero drugo vrsto raka.

Letos smo na pobudo koordinatorke ge. Rine Klinar in ob sodelovanju naših domačink iz Društva podeželskih žensk pod Golico in Stolom (območje občin Jesenice in Žirovnica), ki so pridno pletle in izdelovale roza pentlje. Le ta je simbol boja proti raku dojk.  Tako ste lahko opazili, da so drevesa pred stavbo Občine Žirovnica odeta v roza barve in s tem opozarjajo na pomen rednega pregledovanja dojk in udeležbo na presejalnih programih.

Tako se je tudi Občina Žirovnica vključila v promocijsko/osveščevalno akcijo in je župan g. Leopold Pogačar hvaležen, da imamo privilegij in čast sodelovati v tej akciji.

Hvala vsem aktivistkam. Več naj povedo fotografije same:

Zahvala lovske družine Stol občini Žirovnica

Starešina lovske družine stol g. Edi Slivnik je županu g. Leopoldu Pogačarju izročil plaketo LD Stol, s katero se je želel zahvaliti občini za sodelovanje. V preteklem tednu je namreč LD Stol praznovala 70- letnico ustanvitve. Njihovega praznovanja se je udeležil tudi naš župan in jim v nagovoru čestital ob jubileju, ter se jim zahvalil za opravljeno delo na področju lovstva in varovanja narave.

 

 

Zdravstvena ustreznost pitne vode na Bregu v času izgradnje kanalizacije in obnove vodovoda-obvestilo

Ob izvajanju gradbenih del izgradnje kanalizacijskega sistema in obnove vodovoda na Bregu se zaradi operativno – tehničnih potreb, ki se kažejo v različnih posegih na aktivnem, obstoječem vodovodu (zapiranje dotoka vode, ponovno odpiranje, spremembe tlaka v cevovodu, tehnični posegi …) poraja vprašanje, kako zagotoviti zdravstveno ustreznost pitne vode in njeno skladnost s predpisi v celotnem časovnem obsegu gradnje.Kot upravljavec javnih vodovodov v Občini Žirovnica ima JEKO Jesenice (Proces oskrbe s pitno vodo) po določilih Pravilnika o pitni vodi zakonsko obveznost, da v vsakem trenutku odjemalcem zagotavlja takšno dobro stanje cevovoda in pitne vode, da zaradi uživanje in uporabe le-te nikakor ne pride do poslabšanja zdravstvenega stanja oz. kakršnih koli drugih morebitnih težav, povezanih z odjemom pitne vode. Skladno z napisanim izjavljamo, da vsekakor prevzemamo polno odgovornost in izvajamo vse sanitacijske ukrepe, da je voda iz javnega vodovoda za krajane in krajanke Brega v času gradnje pitna, primerna za uporabo v prehranske namene in osebno higieno. V kolikor bi menili, da je zaradi operativnih del varnost oskrbe s pitno vodo kakor koli ogrožena, smo v smislu določil zgoraj navedenega Pravilnika o pitni vodi odjemalce o tem pravočasno obvestiti in jim podati navodila za ravnanje s pitno vodo.

Ker pa je potrebno izpostaviti, da se pri tako širokem obsegu gradnje in poteku del včasih ne da povsem predvideti posameznih dejanj vnaprej (predvsem v primeru potreb zapiranja pitne vode, nenadne prekinitve dotoka vode in nato ponovno odpiranja le – te), v nadaljevanju podajam še navodila za odjemalce, v katerih so pisani postopki ravnanja s pitno vodo oz. armaturami, ki zadevajo interno (hišno) vodovodno omrežje in ki jih lahko dodatno odjemalci izvedejo v smislu preventivnih ukrepov.

Vsekakor bomo v času gradnje v primeru izkazane potrebe, interesa obiskali vsakega krajana, krajanko, ki bi izrazil željo po dodatnih preveritvah ustreznosti pitne vode ter izvedli potrebne ukrepe (dodatno vzorčenje pitne vode, meritve…).

Lep pozdrav.

Roman Tomaš, dipl. san. inž. | Vodja procesa za oskrbo s pitno vodo

 

Navodila odjemalcem pitne vode za ravnanje v primeru prekinitve dobave pitne vode:

Do prekinitve oskrbe s pitno vodo lahko pride zaradi načrtovanih ali interventnih posegov na javnem ali hišnem vodovodnem omrežju. Voda je po prekinitvi pogosto obarvana in motna. Priporočamo, da pred uporabo vode v prehrambne namene hišno vodovodno omrežje dobro sperete:

  • Dokler oskrba s pitno vodo ni ponovno vzpostavljena, naj ostanejo pipe zaprte.
  • Pred spiranjem odstranite mrežice oz. perlatorje na pipah in jih očistite.
  • Po ponovni vzpostavitvi oskrbe s pitno vodo pred ponovno uporabo pitne vode v prehrambne namene v prvem koraku poskrbite za spiranje hišnega vodovodnega omrežja na mestih, kjer je nevarnost za zdravje manjša (npr. v WC-ju, na pipi v stranišču) in ne na pipi v kuhinji, kjer se pitna voda uporablja za pripravo hrane. Pipo (mešalno armaturo, mešalno baterijo) postavite v skrajni položaj, v katerem izteka izključno hladna voda.
  • V drugem koraku poskrbite za spiranje na vseh odvzemnih mestih. Spiranje naj bo intenzivno v sunkih s turbulentnim tokom. Turbulenco s sunki povzročamo z večkratnim zapiranjem in odpiranjem pip. Čas spiranja je odvisen od ugotovljenih razmer in lahko traja tudi 15 minut in več.
  • Za kratek čas premaknite pipo (mešalno armaturo, mešalno baterijo) tudi v skrajni položaj, v katerem teče izključno topla voda.
  • Dokler omrežje ne bo izprano, ne uporabljajte pralnih in pomivalnih strojev.
  • Spiranje hišnega vodovodnega omrežja je v večini primerov zadosten ukrep. Če kljub spiranju ostane dvom v skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode, nas pokličite na 041 812 174.
  • V primeru upravičenega suma na neskladnost pitne vode bomo po predhodnem dogovoru odvzeli vzorec za mikrobiološko in/ali fizikalno-kemijsko analizo.

 

Izvedba veselih dni v Žirovnici 2017-zahvala župana

Spoštovani,

Konjeniškemu klubu Stol in vsem prostovoljcem (članom kluba, Čebelarskemu društvu A. Janše,  gasilcem, članom ekipe prve pomoči CZ Občine Žirovnica, sponzorjem itd…) se zahvaljujem za izvedbo prireditev in dogodkov. Žal so zaradi slabega vremena v soboto  odpadle konjeniške tekme in čebelarske igre, so pa čebelarji izvedli 5. dan Antona Janše s kvalitetnimi predavanji in predstavitvijo knjige Brez čebel ne bo življenja, ki jo je predstavil eden izmed avtorjev, predsednik ČZS in naš občan,  g. Boštjan Noč.  V nedeljo pa je KK Stol izvedel tekmovanje v dresurnem jahanju.

Leopold Pogačar

ŽUPAN

Nekaj utrinkov:

 

 

Foto (FB, Ferdo K., arhiv občine)

Srečanje gorenjskih upokojencev v Žirovnici

Župan g. Leopold Pogačar se je udeležil 26. srečanja gorenjskih upokojencev, ki je bilo v četrtek, 31, avgusta 2017, na prostoru Konjeniškega kluba na Breznici v občini Žirovnica. Ob izredno lepem vremenu se je zbralo več kot dva tisoč članov gorenjskih društev upokojencev. Srečanje, na katerega po tradiciji povabijo tudi gorenjske župane in poslance v Državnem zboru, je v sodelovanju s Pokrajinsko zvezo društev upokojencev Gorenjske pripravilo DU Žirovnica.

Župan je nagovoril prisotne in izkoristil srečanje s kolegi župani, nekaterimi poslanci državnega zbora in funkcionarji Zveze društev upokojencev Slovenije in Gorenjske za več dvostranskih razgovorov. Srečanje je potekalo v prijetnem vzdušju. Župan organizatorjem (Zdravku Malnarju, predsedniku Pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske, predsedniku DU Žirovnica in hkrati predsedniku Organizacijskega odbora) in vsem, ki so pri tem pomagali (člani KK Stol, gasilci PGD Zabreznica in Smokuč, izvajalcem kulturnega programa KD dr. F. Prešeren ter ostalim prostovoljcem) izreka zahvalo in pohvalo za dobro organizacijo in lepo predstavitev Žirovnice.

Foto: DUŽ

Ureditev vaškega jedra na Rodinah

Občina Žirovnica je na pobudo prebivalcev (vaškega odbora) uredila vaško jedro na Rodinah. Izbrani izvajalec gradbenih del JEKO d.o.o. je večino del opravil v avgustu, nekaj manjših opravil pa dokončal začetek septembra. Vaško jedro je urejeno na občinskem zemljišču, v bližini stanovanjskega objekta z naslovom Rodine 18 A, kjer je bil pred izvedbo del travnik s koritom za vodo (slika 1).

Na omenjeni lokaciji je sedaj urejena tlakovana podlaga, na kateri je nameščena urbana oprema (dve klopi, koš za smeti in nov pitnik) (slika 2). Parcelo so tudi hortikuturno uredili. Strošek za izvedbo vseh del je znašal nekaj manj kot 7.000 EUR.

Prostor je namenjen za druženje oziroma tudi sprehajalcem. Voda na koritu je pitna.

Srečanje župana s poslancem Evropskega parlamenta g.Francem Bogovičem

Župan občine Žirovnica g. Leopold Pogačar se je v soboto, 2.9.2017, srečal s poslancem Evropskega parlamenta g. Francem Bogovičem. Do srečanja je prišlo v okviru organizacije že 5. dnevov  Antona Janše na Breznici v izvedbi domačega ČD A. Janše. Prisotni so bili še predsednik ČZS Boštjan Noč, predsednik ČD A. Janše g. Matjaž Pogačnik, član ČD g. Franc Pfajfar in gost iz BIH dr. Sulejman Aliagič.  Po kratki predstavitvi občine je pogovor tekel v smeri ukrepov za zaščito čebel, razglasitve svetovnega dneva čebel,  čebelarskega turizma v občini in širše. Po tem so se vsi skupaj udeležili predavanja v kulturni dvorani na Breznici.

 

 

 

Veseli dnevi v Žirovnici 2017 – vabilo

Spoštovani,

tudi letos se bodo odvijali že tradicionalni VESELI DNEVI V ŽIROVNICI, pod pokroviteljstvom Občine Žirovnica, v izvedbi KK Stol ter v  sodelovanju  z ZTK Žirovnica in ČD A. Janša. Prepričani smo, da boste našli nekaj za svojo dušo ter da boste preživeli z nami lepe trenutke v odličnem ambientu in dobri družbi.

VABLJENI!