Gorenjski župani so se sestali na zadnji letošnji seji Sveta regije

Gorenjski župani so se sestali na zadnji letošnji seji Sveta regije

Kranj, 11. december 2019 – danes so se v prostorih Mestne občine Kranj na zadnji letošnji seji sestali župani v okviru Sveta gorenjske regije. Potrdili so projekte, ki bodo predmet podpisa druge dopolnitve Dogovora za razvoj gorenjske regije, se seznanili z osnutkom strateškega dela Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2021–2027, potrdili program dela Regionalne razvojne agencije Gorenjske za leto 2020 ter Regionalni akcijski načrt e-MOTICON, se seznanili s sistemom izposoje koles na Gorenjskem in podprli kandidaturo Kranja in Gorenjske za Evropsko prestolnico kulture 2025.
Regionalna razvojna agencije Gorenjske je julija letos na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo posredovala drugo dopolnitev Dogovora za razvoj gorenjske regije. Po pridobitvi mnenja na posamezne projekte s strani resornih ministrstev (Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za infrastrukturo) so se župani seznanili s spremembami ter potrdili vsebino, vrednostno in časovno dinamiko izvedbe projektov, ki so predmet podpisa druge dopolnitve Dogovora za razvoj gorenjske regije. Dopolnitev Dogovora, ki vsebuje 14 projektov v skupni vrednosti sofinanciranja 25,7 milijona evrov, bosta v nadaljevanju podpisala minister za gospodarski razvoj in tehnologijo in predsednik Razvojnega sveta gorenjske regije.

V nadaljevanju seje so se župani seznanili s potekom priprave Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2021–2027 in osnutkom strateškega dela. Regionalni razvojni program Gorenjske za prihodnjo finančno in programsko obdobje nastaja v partnerskem sodelovanju predstavnikov ključnih regijskih institucij, podjetij in lokalnih skupnosti pod vodstvom Regionalne razvojne agencije Gorenjske – BSC Kranj. Strateški del obsega: Predstavitev razvojne regije Gorenjske; Opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti regije; Razvojni položaj regije v slovenskem in mednarodnem prostoru; Vizijo razvoja regije in razvojno specializacijo; Strateške razvojne cilje in razvojne smernice regije ter Razvojne prioritete regije s kvantificiranimi kazalniki. S strokovnjaki z različnih področij (gospodarstva, razvoja človeških virov, okolja, prostora in infrastrukture, razvoja turizma in podeželja) je bilo oblikovanih šest razvojnih ciljev, ki so vezani na cilje evropske kohezijske politike po letu 2020. Za posamezne cilje, ki so: Celosten razvoj in upravljanje; Pametna Gorenjska; Gorenjska za ljudi; Zelena, nizkooglična Gorenjska; Povezana Gorenjska in Gorenjska odprta v svet, bodo v nadaljevanju oblikovani ukrepi in regijskih projekti, ki bodo pripravljeni v okviru programskega dela Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2021–2027.

Rok Šimenc, direktor Regionalne razvojne agencije Gorenjske – BSC Kranj, je županom predstavil program dela Regionalne razvojne agencije Gorenjske za leto 2020, ki obsega delo treh agencij (BSC, SORA, RAGOR) na petih razvojnih področjih. Program dela za leto 2020, ki so ga župani potrdili, obsega splošne razvojne naloge ter delo na petih razvojnih področjih: Tehnološki razvoj, podjetništvo in inovativnost; Razvoj človeških virov; Razvoj turizma; Razvoj okolja, prostora in infrastrukture; Razvoj podeželja.

Svet gorenjske regije je potrdil regionalni akcijski načrt »e-Mobilnost – Transnacionalna strategija za interoperabilno družbo in mreženje na območju Alp«, ki je nastal v okviru mednarodnega projekta e-MOTICON, katerega partner je BSC Kranj. Regionalni akcijski načrt vsebuje ukrepe v podporo širitvi e-mobilne infrastrukture in spremljajočih aktivnosti na Gorenjskem.

V okviru zadnje redne točke dnevnega reda so se župani seznanili s sistemom izposoje koles na Gorenjskem ter projektoma »Hitro s kolesom« in »Kr s kolesom«, ki se izvajata v okviru Lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica.

Po seznanitvi s potekom kandidature za Evropsko prestolnico kulture 2025 so gorenjski župani podprli kandidaturo Kranja in Gorenjske za Evropsko prestolnico kulture 2025. O bolj konkretnem načinu sodelovanja se bodo občine dogovarjale in odločale, po uvrstitvi kandidature Kranja in Gorenjske v drugi krog izbora.

Ob koncu seje sta predsednik Sveta gorenjske regije, Matjaž Rakovec in direktor Regionalne razvojne agencije Gorenjske – BSC Kranj, Rok Šimenc, županom in vsem prisotnim zaželela lepe decembrske praznike in vse dobro v prihajajočem letu 2020.

 

Občina Žirovnica prejela zlati certifikat ISSO razvojne odličnosti v 2019

Občina Žirovnica je prejela zlati certifikat ISSO za leto 2019 in sicer za razvojno odličnost in doseganja standarda občine dobrega življenja. Zlati kamen je raziskovalni projekt in izbor najbolj prodornih občin v določenem obdobju. Je tudi celovit sistem za spodbujanje in spremljanje razvoja na ravni lokalne samouprave. Zlati kamen meri na tisto, čemur so lokalne skupnosti namenjene: zagotavljanju pogojev za dobro življenje. Projekt vodi Planet GV.

Župan se zahvaljuje občinski upravi, občinskemu svetu in vsem, ki ste kakorkoli pripomogli z razvoju občine.

 

Razvojna delavnica izvajalcev javnih služb v Občini Žirovnica za pripravo Razvojnega programa občine Žirovnica do leta 2030

V sredo, 13. novembra 2019 ob 10.00 uri, je potekala razvojna delavnica izvajalcev javnih služb v Občini Žirovnica za pripravo Razvojnega programa občine Žirovnica do leta 2030.

Dosedanji razvojni program Občine Žirovnica se drugo leto izteka, zato je občina pristopila k pripravi novega razvojnega dokumenta do leta 2030. Njegov namen je prepoznati ključne potrebe in priložnosti občine v novem desetletju ter se dogovoriti o smeri prihodnjega razvoja in investiranja proračunskih sredstev.

Javni zavodi, javna podjetja in razvojne agencije so pomembni nosilci razvoja v naši občini, zato smo jih povabili na delovno srečanje, kjer smo se pogovorili o njihovem pogledu na prihodnji razvoj občine in pričakovanih potrebah njihovih in naših ciljnih skupin do leta 2030.

Srečanja je potekalo z naslednjim programom:

1. Uvodni pozdrav župana
2. Informacija o procesu nastajanja razvojnega programa
3. Predstavitev udeležencev in vaš pogled na občino
4. Predstavitev razvojnega položaja Občine Žirovnica (Slavka Zupan, K&Z, Svetovanje za razvoj d.o.o.)
5. Voden razgovor: ključni razvojni izziv občine 2030 na strokovnem področju, ki ga pokrivate

Razprava je bila zelo konstruktivna in zelo aktivna, predlogi, potrebe in želje definirane in bodo predstavljene tudi strateški skupini.

Pri tem sodelujemo s podjetjem K&Z iz Radovljice s katerim smo sodelovali že pri pripravi prvega razvojnega programa.

Seznam vabljenih:

 1. Župan
 2. Podžupan
 3. Osnovna šola Žirovnica
 4. JEKO-IN
 5. Občinska knjižnica Jesenice
 6. Zdravstveni dom Jesenice
 7. CSD Jesenice
 8. Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice
 9. OOZ Jesenice
 10. RAGOR
 11. BSC Kranj
 12. ZVKDS, Enota Kranj
 13. ZRSVN, Enota Kranj
 14. ZTK Žirovnica
 15. Kmetijsko-svetovalna služba
 16. Zavod za gozdove, Enota Bled

Nekaj fotografskih utrinkov:

 

Mnenje župana o izpadu sredstev iz državnega proračuna za nadgradnjo železniške proge Kranj-Jesenice

Župan Leopold  Pogačar o izpadu sredstev iz državnega proračuna za obnovo in nadgradnjo železniške proge Kranj-Jesenice. Župani občin ob železniški progi si močno prizadevajo, da bi do investicije prišlo, ker se bo s tem obnavljala tudi ostala infrastruktura, občine pa bi pristopile k urejanju križanj občinskih cest z železnico.

>>>> za ogled prispevka kliknite na spodnjo fotografijo

Gradnja kanalizacije v zgornjih Mostah se zaključuje

Dela, oziroma gradnja kanalizacije v Mostah, gredo počasi h koncu. Obenem se je dogradil del javne razsvetljave in meteorne kanalizacije, ter postavil nadzemni hidrant.  Po asfaltiranju se bo uredila okolica in povezala javna razsvetljava.

Hvala za potrpljenje in razumevanje. Prav tako se župan zahvaljuje VO Moste (predvsem članu Tomasu Prešernu) za aktivno sodelovanje in pomoč.

dav

dav

dav

Preventivna akcija SPV Žirovnica varnostni pregled vozila pred zimo-povabilo

 

 

                                                                                                                                                       

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Žirovnica v sodelovanju z VULCO Žemlja (Podjetje Vulkanizerstvo Žemlja) pripravlja preventivno akcijo;

VARNOSTNI PREGLED VOZILA PRED ZIMO
(PREGLED HLADILNE TEKOČINE IN PREGLED GUM)

Akcija bo potekala v sredo 23.10.2019 med 15.00 in 18.00 uro pred Vulkanizerstvom Žemlja , Zabreznica 20 A 4274 Žirovnica.
Vsak udeleženec bo prejel darilo (1l tekočine za steklo).

Varnost v cestnem prometu je pomembna, zato izkoristite priložnost, da bo vaš jekleni konjiček tudi pozimi varno in dobro deloval.

Urška Janežič
predsednica SPV v občini Žirovnica

Nakup nujnega reševalnega vozila – NRV tip B za ZD Jesenice

Občina Žirovnica je s pomočjo razpisa Ministrstva za zdravje in sofinanciranja OZG Gorenjske-ZD Jesenice uspešno izvedla nabavo reševalnega vozila za ZD Jesenice, ki pokriva tudi območje občine Žirovnica. Vozilo je že predano namenu in ga ZD Jesenice že uporablja.

S tem lahko rečemo, da smo dodali še en kamenček v mozaik zagotavljanja zdravstvene oskrbe za občane občine Žirovnica. Poleg dveh zdravnikov (dve ordinaciji) in dveh zobozdravnikov (1 ordinacija koncesionar) je reševalno vozilo pomembna pridobitev za Zgornjo Gorenjsko. Lahko se pohvalimo, da imamo za razliko od nekaterih drugih občin, zadeve vzorno urejene. OZG in ZD Jesenice se zahvaljujemo za odlično sodelovanje in posluh.

Skupna vrednost vozila z informacijsko, telekomunikacijsko ter prenosno medicinsko opremo znaša 136.499,26 eur z DDV.

Prestavitev ceste od Završnice v smeri Valvazorja, v delu čez pašnik-obvestilo

Obveščamo vas, da bomo v naslednjem tednu pričeli z gradnjo oziroma prestavitvijo ceste v smeri Valvazorja, v delu od parkirišča v Završnici, preko pašnika. Vrednost pogodbeno sprejetih del po ponudbi št. 46-19GR z dne 13.08.2019 znaša 43.796,77 EUR (z DDV). Ponudbena cena je fiksna – izvedba ‘na ključ’. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Žirovnica za leto 2019, na postavki 1131 Vzdrževanje gozdnih cest.Izvajalec del se obvezuje zaključiti gradbena dela, vključno z odpravo vseh pomanjkljivosti, v roku 60-ih koledarskih dni. Izbrani izvajalec je GG Bled d.o.o.
V času gradbenih del bo promet večinoma potekal nemoteno po obstoječi cesti, vseeno pa opozarjamo na večjo previdnost voznikov, pešcev, predvsem pa prosimo, da se ne zadržujete na trasi nove ceste, ker bo to območje gradbišča.

Tudi Občina Žirovnica se je pridružila akciji Rožnati oktober – mednarodni mesec osveščanja o raku dojk

V četrtek, 3.oktobra 2019,  smo se na Občini Žirovnica pridružili akciji “ROŽNATI OKTOBER”, v organizaciji  Združenja Europa Donna Slovenija. Tako so župan Leopold Pogačar,  direktorica občinske uprave Monika Kusterle, Rina Klinar iz Europe Donne in ostale zaposlene na Občini,  na drevesa pred občinsko stavbo navezali rožnate pentlje, oziroma šale,  z namenom opozarjanja in osveščanja na nevarnosti raka dojk. Predvsem želimo opozoriti na redno samopregledovanje dojk in udeležbo v preventivnih programih kot je DORA. Dogodek je koordinirala Katarina Bertoncelj iz Ljudske univerze Jesenice.

Več o sami akciji preberite s klikom na spodnjo sliko: