Obnova perišča v Smokuču se zaključuje

Obnova perišča v centru vasi Smokuč je zaključena. Dela so potekala pod budnim očesom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Kranj in v soglasju z okoliškimi stanovalci, ki so na sestanku, lani, dali svoje mnenje in poglede na projekt. Hvala vsem za potrpežljivost. Manjka le še nekaj detajlov, ki bodo urejeni v naslednjih dneh. Sledijo še novi asfalti. V naslednjem letu nadaljujemo z II. fazo ureditve vaškega jedra.

Otvoritev spominske plošče A. Janši v slovenskem jeziku v parku Augarten na Dunaju

Na Dunaju je, v torek 10.aprila, v sodelovanju z Veleposlaništvom Republike Slovenije, potekal prvi letošnji dogodek v znamenju Svetovnega dneva čebel, ki ga od leta 2017 na pobudo Slovenije in Čebelarske zveze Slovenije s soglasno sprejeto resolucijo Generalne skupščine OZN praznujemo 20. maja

Župan g. Leopold Pogačar je skupaj s predsednikom državnega zbora Republike Slovenije mag. Dejanom Židanom,  predsednikom zveznega parlamenta Republike Avstrije mag. Wolfgangom Sobotko in predsednikom ČZS g. Boštjanom Nočem v dunajskem parku Augarten uradno odkril spominsko ploščo čebelarju Antonu Janši tudi v slovenskem jeziku. Dogodka so se udeležili tudi člani domačega čebelarskega društva A. Janše s predsednikom društva g. Matjažem Pogačnikom na čelu ter predstavniki dunajske diplomacije in avstrijske politike ter Slovenci živeči na Dunaju. Goste je iz Slovenija prišla pozdravit tudi slovenska medena kraljica Valentina Marinčič.

Danes pod nemško ploščo in reliefom tako stoji še plošča v slovenskem jeziku, ki poudarja Janšev izvor. Zraven besedila, ki izpostavi pomen Antona Janše ne samo za čebelarstvo pač pa tudi za razvoj monarhije, lahko obiskovalec poskenira še QR-kodo, preko katere dostopa do uradne spletne strani Čebelarske zveze Slovenije, kjer se nahaja še več podatkov in informacij o čebelarju, svetovnem dnevu čebel in slovenskih čebelarjih. Sredstva za izdelavo plošče je v višini 3.294,oo eur zagotovila Občina Žirovnica .

Župan je v pozdravnem nagovoru izpostavil pomembnost postavitve plošče v slovenskem jeziku, sodelovanju Žirovnice in Dunaja preko A. Janše ter simboliko prisotnosti rojstne občine A. Janše Žirovnica v parku Augarten. Obenem se je zahvalil pobudnikom ideje postavitve plošče in ekipi Veleposlaništva RS na Dunaju za realizacijo. Ob tej priložnosti je župan v znak zahvale izročil spominska srebrnika, izdana ob svetovnem dnevu čebel, predsedniku zveznega parlamenta Republike Avstrije mag. Wolfgangu Sobotki in veleposlanici na Dunaju  Nj. Eksc. ge. mag. Ksenija Škrilec.

Fotografije (Občina Žirovnica,veleposlaništvo na Dunaju)

 

Drugo srečanje županov Zgornje Gorenjske z ministrico MKGP go. Aleksandro Pivec

Ministrica Aleksandra Pivec se je v torek, 2.4.2019,  v Gorjah srečala z župani Zgornje Gorenjske. Pogovor je tekel o lokalnih izzivih – preobremenjenosti gozdnih cest s prevozom lesa, zanimivih evropskih razpisih s področja kmetijstva in ribištva, ki so v letu 2019 na voljo ter možnostih večjega povezovanja med kmetijstvom in lokalno pridelano hrano s turizmom.

Vir: MKGP

Delovno srečanje županov Zgornje Gorenjske s Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji in ministrom brez listnice

Delovno srečanje županov Zgornje Gorenjske s Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji in ministrom brez listnice

V torek, 12. marca 2019 je v Radovljici potekal 3. sestanek županov občin Zgornje Gorenjske v mandatu 2018 – 2022. Gostitelj tokratnega dialoga, župan občine Radovljica g. Ciril Globočnik, je izpostavil močno povezanost občin Zgornje Gorenjske tako na področju infrastrukture, kakor na področju turizma in v nadaljevanju izrazil željo po bolj učinkovitih pogajanjih za sredstva EU za doseganje ciljev, ki so si jih zastavile občine v naslednjih letih.
Tokratni sestanek je bil torej posvečen pregledu možnosti za izvajanje strateških projektov za občine Zgornje Gorenjske v naslednji finančni perspektivi #MFF ter izzivom črpanja sredstev EU.

S strani ministra dr. Iztok Puriča so bile predstavljene usmeritve evropske kohezijske politike 2021-2027 in prioritetni cilji, ki nas bodo (preko podpore malim in srednjim podjetjem, inovacij, digitalizacije, obnovljive vire energije, s strateškimi prometnimi in digitalnimi omrežji, z uresničitvijo evropskega stebra socialnih pravic in podporo kakovostnemu zaposlovanju, izobraževanju, usposabljanju, družbenemu vključevanju in enakemu dostopu do zdravstvenega varstva) pripeljali k trajnostnemu razvoju mest in posledično zmanjševanju neenakosti razvoja regij.

Predlog večletnega finančnega okvirja za obdobje 2021–2027 ter izhodišča in povezavo z razvojnimi cilji in usmeritvami Strategije razvoja Slovenije 2030 je predstavil direktor Urada za kohezijsko politiko mag. Bojan Suvorov.

Dialog z vodjem Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji dr. Zoranom Stančičem je tekel v smeri pogajanj Slovenije z EU v naslednji finančni perspektivi #MFF, Junckerjevem načrtu #InvestEU, kohezijski politiki in o pomembnosti prihajajočih evropskih volitev.

Sestanek ni bil posvečen le predstavitvi zadanih ciljev, pač pa so župani podali tudi konkretne projekte in težave s katerimi se srečujejo na državni ravni. Na eni strani se pojavlja težnja k uresničevanju in izvajanju razvojnih projektov občin, po drugi strani pa je prenizka finančna podpora s strani države za izvedbo le-teh.
Župani občin Zgornje Gorenjske bodo na naslednji koordinaciji županov gostili dr. Aleksandro Pivec. Osrednja tematika pa bo kmetijska politika z možnimi ukrepi za vzdrževanje gozdnih cest, ravnanje s klavniškimi odpadki ter drugi predlogi izvedbe projektov s področja kmetijstva.
Na sestanku so bili prisotni:
– Vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji dr. Zoran Stančič,
– Vodja odnosov z javnostmi Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, mag. Nataša Šip,
– Minister brez resorja, pristojen za razvoj, strateške projekte in kohezijo, dr. Iztok Purič,
– Direktor Urada za kohezijsko politiko mag. Bojan Suvorov,
– Župani občin Radovljica, Žirovnica, Jesenice, Kranjska Gora, Gorje, Bohinj in Bled.
– Direktor Razvojne agencije Zgornje Gorenjske g. Mark Toplak, MBA
– Vodja projektov RAGOR ga. Eldina Čosatović, mag.posl.ved.

Za koordinacijo županov zapisala:
Eldina Čosatović, mag.
RAGOR
Foto: Manca Š.

Pridelovalci ekoloških semen iz območja občine Žirovnice – poziv

Spoštovani, posredujemo poziv, ki ga je na župana naslovila ga. Irena Moro, direktorica Zavoda EKOSEMENA. Vse ki se ukvarjate z ekološkim kmetijstvom prosim, če izrazite svoj interes in se priključite uspešni zgodbi, ki ima lepo poslanstvo. Vsi kontakti so navedeni spodaj.

V naprej hvala!

Leopold Pogačar – ŽUPAN

Spoštovani g. Župan,

na osnovi telefonskega razgovora vas prosim, da v občini Žirovnica poskušate k sodelovanju pridobiti ekološkega kmeta, ki bo pripravljen semenariti za ekološko hranilnico semen, ki je v Čebelarskem centru v Lescah.

Najprej dovolite, da se vam zahvalim, da ste pred leti podprli skupni projekt občin zgornje Gorenjske in Ekosemena inštitut, hranilnico ekoloških semen.

Kot vam je poznano smo letos pridobili evropska sredstva in smo dolžni po dveh pilotnih letih, v letošnjem letu, k sodelovanju pridobiti sedem ekoloških kmetij s certifikatom, ki bodo semenila grah in fižol za skupno dobro prebivalk občin Zgornje Gorenjske. Ekološki kmetje brezplačno prejmejo semena, nudimo jim strokovno pomoč pri delu in pridelek – semena – v celoti odkupimo. Semena potem preko županov podarimo zainteresiranim občanom, z namenom pridelave zdrave hrane brez umetnih gnojil in pesticidov.

Iz občine Žirovnica sta v vodstvu hranilnice, kot odgovorna za kvaliteto semen, Dr. Marija Gregori in pa dr. Maja Kolar iz Radovljice, ki vodi postopke pridobivanja novih kmetov, semenjarjenja in skrbi za hrambo semen (040-608-717).

Iz občine Žirovnica nimamo pridelovalca, nam in Občini Žirovnica ter županu, pa je v interesu, da je občina Žirovnica zastopana tudi s strani pridelave.

Hvala lepa in lepo pozdravljeni,

Irena Moro

Zavod EKOSEMENA

direktorica

Rožna dolina 50A
4248 LESCE
Slovenia, EU
M: 00 386 (0)51 397 999
www.ekosemena.si

Na Občini Žirovnica smo se sestali izvajalci socialnovarstvenih storitev

V torek, 5.3.2019, smo se na Občini Žirovnica sestali izvajalci socialnovarstvenih storitev in javnih pooblastil s predstavniki javnih zavodov, humanitarnih organizacij in društev, ki se pri svojem delu neposredno srečujejo z reševanjem socialne in zdravstvene problematike prebivalcev Občine Žirovnica. Najprej je zbrane pozdravil župan g. Leopold Pogačar, nato je besedo povzela pomočnica direktorice iz Centra za socialno delo Gorenjska, enota Jesenice ga. Anita Bregar.

Vsi prisotni (CSD Gorenjske, enota Jesenice, Občina Žirovnica, Karitas, Rdeči križ, DPM Žirovnica, Osnovna šola Žirovnica, Dom F. Berglelja …) so predstavili svoje delo v preteklem letu, izpostavili problematiko, posebnosti, težave, ovire in izzive.

Izmenjava podatkov in izkušenj je zelo pomembna za usklajeno delo in sodelovanje, predvsem pa pripomore k hitrejšemu in kvalitetnejšemu reševanju težav. Skupna ugotovitev je, da so seveda tudi v občini Žirovnica težave, da obstaja določena socialna stiska in da se žal ugotavlja, da se le-ta pojavlja pri starejših upokojencih. V primerjavi z ostalimi občinami je stanje na tem področju še vedno zadovoljivo. Vsi sodelujoči so si enotni, da bodo v naprej z dobrim sodelovanjem in medsebojno pomočjo te naloge opravljali kvalitetno v zadovoljstvo ljudi pri lajšanju socialnih in ostalih stisk.

S temi oblikami srečanj bomo vsi vpleteni nadaljevali. Vključili se bomo v oblikovanje novega razvojnega programa občine in poskrbeli za predstavitev t.i. »prostovoljnega prevoza«, ki ga opravljajo prostovoljci. Tudi v Žirovnici so predvsem uporabniki storitve pomoči na domu, v zadnji anketi izrazili težave pri zagotavljanju njihovih prevozov do zdravnika, lekarne, trgovine in podobno.

Župan se ob tej priložnosti zahvaljuje ge. Aniti Bregar za izvedbo srečanja, kakor tudi vsem izvajalcem za njihovo nesebično pomoč ljudem v stiski.