Pričeli z urejanjem začasnega parkirišča na Selu za potrebe obiskovalcev Zdravstvene postaje in lekarne

Ker nam je uspelo z OZG Gorenjska in  ZD Jesenice v naši zdravstveni postaji na Selu pridobiti dve ambulanti splošne medicine in dve zobozdravstveni ambulanti in ker so Gorenjske lekarne prilagodile svoj delovni čas, se je pojavil problem premajhnega parkirišča za obiskovalce in osebje. Zaradi tega smo se odločili, da za zdravstveno postajo uredimo začasno parkirišče. Ko se bo na tem območju urejal kompleks doma starostnikov bomo zadeve uredili dokončno v kompletu.

 

REGIJSKO PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI EKIP PRVE POMOČI

Ekipa prve pomoči civilne zaščite Občine Žirovnica v sestavi Matic Lukan, Jakob Tavčar, Urban Žemlja in Aleš Jekovec se je v soboto, 11. maja 2019 udeležila 24. regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa, ki je letos potekalo v Žireh. Preverjanje sta organizirala Izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Kranj in Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Škofja Loka v sodelovanju z Občino Žiri.

Ekipe smo pod budnim očesom strogih ocenjevalcev poskušale kar se da učinkovito in seveda pravilno oskrbeti poškodovance na štirih deloviščih. Vse delovne točke so temeljile na predpostavki, da je prišlo do močnega neurja oziroma viharja, v katerem so se poškodovale osebe (štiri osebe na vsakem delovišču). Poleg same oskrbe poškodovanih so bili ocenjevalci pozorni tudi na pristop do poškodovancev ter zlasti ravnanje z njimi po oskrbi poškodbe. Obenem smo se ekipe urile tudi v komunikaciji preko radijskih postaj. Poleg delovnih sta bili tudi dve prikazni točki, kjer smo si ogledali sodobno opremo gasilsko intervencijskega vozila ter poskusili ter spoznali način snemanja motoristične čelade.

Namen preverjanja je bil predvsem ugotoviti, čemu smo na vajah med letom posvečali premalo pozornosti, oziroma v čem smo lahko še boljši. Naša ekipa se je preverjanja udeležila v okrnjeni postavi, saj se dva člana ekipe preverjanja zaradi neodložljivih obveznosti nista mogla udeležiti. Tako smo se preostali člani ekipe po najboljših močeh trudili čim bolje opraviti z delovnimi točkami, ki so bile sicer pripravljene za šest članov ekipe. Kljub nepopolnosti ekipe smo bili konkurenčni ostalim. Vse ekipe smo prikazale visoko raven znanja ukrepanja tako, da se je med nami bil hud boj za čim višje število doseženih točk oziroma čim boljšo uvrstitev. Prvo mesto je osvojila ekipa iz Škofje Loke, ki se bo v mesecu oktobru udeležila državnega preverjanja, ki bo potekalo v Postojni.

Ob koncu bi se radi zahvalili Občini Žirovnica in Štabu Civilne zaščite Občine Žirovnice za materialno podporo oziroma opremljanje naše enote, prostovoljnemu gasilskemu društvu Zabreznica za izposojo opreme, Hidroelektrarni Moste za izposojo kombija ter vsem skavtom, ki so nam pomagali na naših vajah med letom.

 

Aleš Jekovec

Vodja ekipe

Informacija o poslovanju gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov na Gorenjskem v letu 2018

Na AJPES Kranj so pripravili Informacijo o poslovanju gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov na Gorenjskem v letu 2018 ( v prilogi).

Informacija na podlagi zbirnih statističnih podatkov prikazuje rezultate za leto 2018 za družbe, podjetnike in zadruge ter je lahko koristen vir podatkov za analizo gospodarskega stanja in za načrtovanje ter spremljanje uresničevanja tekočih gospodarskih politik.

Zelo dober in spodbuden podatek je na strani 8, v prvem odstavku, kjer so gospodarske družbe v Žirovnici ustvarile tretjo največjo neto dodano vrednost na zaposlenega (51.469 EUR).

POROČILO AJPES GORENJSKA

 

 

Čistilna akcija – zahvala

Vsem prostovoljcev se iskreno zahvaljujem za Vaš prispevek v čistilni akciji v Žirovnici. Zoper ste dokazali, da vam ni vseeno v kakšnem okolju živimo. Hkrati pa graja vsem tistim, ki še vedno puščajo smeti in odpadke v naravnem in bivalnem okolju, kljub urejenemu odvozu odpadkov, brezplačnemu kosovnemu odvozu in zbirnemu centru v obrtni coni.

Leopold POGAČAR- župan

Uspešna čistilna akcija

V občini smo uspešno izvedli spomladansko čistilno akcijo. K akciji so tako kot vsako leto pristopili vsi vaški odbori, ki so očistili svoje vasi z okolico in vaška korita. Sodelovala so tudi športna in druga društva, ki so očistila ostala območja. Člani DPM Žirovnica so prebarvali otroška igrala v Glenci in uredili njeno okolico, gasilci PGD Zabreznica in člani Čebelarskega društva Antona Janše pa so očistili Piškovco. Čista je tudi Završnica, saj je TVD Partizan čistil pot od Jezerc mimo Smokuškega mostu do jezera ter okolico jezera, Lovska družina Stol pa pohodne poti do Valvazorja (Rudna pot do Valvazorja, pot skozi Repše do Valvazorja). Kolesarji so ponovno poskrbeli za lepo okolico ob regionalni cesti. Udeleženci akcije ugotavljajo, da se ljudje obnašajo vedno bolj vzorno, saj je smeti vsako leto manj.

Občina je priskrbela za vrečke in rokavice ter zagotovila zasluženo malico in odvoz smeti. Po posredovanih podatkih je v čistilni akciji sodelovalo več kot 250 prostovoljcev, ki so poskrbeli za čisto in urejeno okolje.

Občina Žirovnica se zahvaljuje vsem vaškim odborom, društvom in posameznikom, kuhinji Osnovne šole Žirovnica in Lovskemu domu Stol, ki sta pripravila okusne malice in javnemu komunalnemu podjetju Jeko-in, za odvoz vseh odpadkov.

V razmislek pa še ena misel: “Naš modri planet je najbolj čudovito možno naravno okolje. Njegovo življenje je naše življenje, njegova prihodnost je naša prihodnost.” (Dalaj Lama)

Nekaj utrinkov

Pred Občino Žirovnica izobesili zastavo svetovni dan čebel v znak ponosa in veselja

Sloveniji je uspelo!  Na pobudo ČZS in njenega predsednika g. Noča, s  sodelovanjem celotne domače in svetovne javnosti, ter čebelarske stroke je razglašen 20. maj za svetovni DAN ČEBEL. V to čast in spomin na našega rojaka Antona Janša iz Breznice, smo pred občinsko stavbo izobesili zastavo svetovnega dneva čebel.

Ponosni in hvaležni!

 

 

Obnovljen čebelnjak Antona Janše na Breznici

Obnovljen čebelnjak Antona Janše

Na Breznici je v novih barvah zažarel spominski čebelnjak Antona Janše. S posegi, ki so potekali pod nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Kranj, smo skušali vzpostaviti prvotno podobo čebelnjaka. Celostna obnova je obsegala zamenjavo dotrajanih delov in restavriranje panjskih končnic. Leseno streho je zamenjala prvotna slamnata, v notranjosti so bila izdelana naravna, zbita glinena tla.

Pri delu so bili uporabljeni tradicionalni, naravni, obnovljivi materiali, varni za čebele in obiskovalce. Za nasvete, zlasti kar se tiče čebelarske opreme, ki je svoj prostor dobila v zadnjem delu čebelnjaka, smo angažirali tudi lokalne čebelarje.

Z obnovo kulturnega spomenika je bila vzpostavljena pristna podoba spominskega čebelnjaka na avtentični lokaciji, kjer je nekoč čebelaril slavni Kuharjev Tone. Pomemben in prepoznaven element bogate čebelarske dediščine na slovenskem je tako ponovno vključen v turistično ponudbo našega kraja in predstavlja osrednjo točko čebelarskega turizma.

Obnovo je vodil Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, ki je na razpisu pridobil tudi delno sofinanciranje s strani Ministrstva za kulturo. Ostala sredstva za obnovo je zagotovila Občina Žirovnica.

vir: http://visitzirovnica.si/