Čistilna akcija – zahvala

Vsem prostovoljcev se iskreno zahvaljujem za Vaš prispevek v čistilni akciji v Žirovnici. Zoper ste dokazali, da vam ni vseeno v kakšnem okolju živimo. Hkrati pa graja vsem tistim, ki še vedno puščajo smeti in odpadke v naravnem in bivalnem okolju, kljub urejenemu odvozu odpadkov, brezplačnemu kosovnemu odvozu in zbirnemu centru v obrtni coni.

Leopold POGAČAR- župan

Uspešna čistilna akcija

V občini smo uspešno izvedli spomladansko čistilno akcijo. K akciji so tako kot vsako leto pristopili vsi vaški odbori, ki so očistili svoje vasi z okolico in vaška korita. Sodelovala so tudi športna in druga društva, ki so očistila ostala območja. Člani DPM Žirovnica so prebarvali otroška igrala v Glenci in uredili njeno okolico, gasilci PGD Zabreznica in člani Čebelarskega društva Antona Janše pa so očistili Piškovco. Čista je tudi Završnica, saj je TVD Partizan čistil pot od Jezerc mimo Smokuškega mostu do jezera ter okolico jezera, Lovska družina Stol pa pohodne poti do Valvazorja (Rudna pot do Valvazorja, pot skozi Repše do Valvazorja). Kolesarji so ponovno poskrbeli za lepo okolico ob regionalni cesti. Udeleženci akcije ugotavljajo, da se ljudje obnašajo vedno bolj vzorno, saj je smeti vsako leto manj.

Občina je priskrbela za vrečke in rokavice ter zagotovila zasluženo malico in odvoz smeti. Po posredovanih podatkih je v čistilni akciji sodelovalo več kot 250 prostovoljcev, ki so poskrbeli za čisto in urejeno okolje.

Občina Žirovnica se zahvaljuje vsem vaškim odborom, društvom in posameznikom, kuhinji Osnovne šole Žirovnica in Lovskemu domu Stol, ki sta pripravila okusne malice in javnemu komunalnemu podjetju Jeko-in, za odvoz vseh odpadkov.

V razmislek pa še ena misel: “Naš modri planet je najbolj čudovito možno naravno okolje. Njegovo življenje je naše življenje, njegova prihodnost je naša prihodnost.” (Dalaj Lama)

Nekaj utrinkov

Pred Občino Žirovnica izobesili zastavo svetovni dan čebel v znak ponosa in veselja

Sloveniji je uspelo!  Na pobudo ČZS in njenega predsednika g. Noča, s  sodelovanjem celotne domače in svetovne javnosti, ter čebelarske stroke je razglašen 20. maj za svetovni DAN ČEBEL. V to čast in spomin na našega rojaka Antona Janša iz Breznice, smo pred občinsko stavbo izobesili zastavo svetovnega dneva čebel.

Ponosni in hvaležni!

 

 

Obnovljen čebelnjak Antona Janše na Breznici

Obnovljen čebelnjak Antona Janše

Na Breznici je v novih barvah zažarel spominski čebelnjak Antona Janše. S posegi, ki so potekali pod nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Kranj, smo skušali vzpostaviti prvotno podobo čebelnjaka. Celostna obnova je obsegala zamenjavo dotrajanih delov in restavriranje panjskih končnic. Leseno streho je zamenjala prvotna slamnata, v notranjosti so bila izdelana naravna, zbita glinena tla.

Pri delu so bili uporabljeni tradicionalni, naravni, obnovljivi materiali, varni za čebele in obiskovalce. Za nasvete, zlasti kar se tiče čebelarske opreme, ki je svoj prostor dobila v zadnjem delu čebelnjaka, smo angažirali tudi lokalne čebelarje.

Z obnovo kulturnega spomenika je bila vzpostavljena pristna podoba spominskega čebelnjaka na avtentični lokaciji, kjer je nekoč čebelaril slavni Kuharjev Tone. Pomemben in prepoznaven element bogate čebelarske dediščine na slovenskem je tako ponovno vključen v turistično ponudbo našega kraja in predstavlja osrednjo točko čebelarskega turizma.

Obnovo je vodil Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, ki je na razpisu pridobil tudi delno sofinanciranje s strani Ministrstva za kulturo. Ostala sredstva za obnovo je zagotovila Občina Žirovnica.

vir: http://visitzirovnica.si/

 

Novosti pri poročanju v turizmu

S tem sporočilom vas želimo seznaniti z novostmi pri poročanju v turizmu, ki so pomembne za vse izvajalce nastanitvene dejavnosti (gostitelje – zavezance za plačilo turistične takse), z namenom, da spremenjen način poročanja  – zavezancem za poročanje podatkov v turizmu – ne bo povzročil prehudih težav.

AJPES bo s 1. 12. 2017 vzpostavil Register nastanitvenih obratov (RNO) in spletno aplikacijo oziroma spletni servis za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (eTurizem).

Register nastanitvenih obratov (RNO)

Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo morali obstoječe nastanitvene obrate, v katerih gostom nudijo nastanitev, vpisati v RNO v zakonsko določenem trimesečnem roku za vpis (prehodnem obdobju), torej od 1. 12. 2017 do 28. 2. 2018.

Več o tem: https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_nastanitvenih_obratov

Poročanje o gostih in prenočitvah (eTurizem)

Izvajalci nastanitvene dejavnosti, ki so že poročali Policiji, SURS in občinam v starem sistemu, bodo v prehodnem obdobju podatke o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov), začeli poročati prek spletne aplikacije eTurizem ali prek spletnega servisa AJPES s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v RNO (s 1. 1. 2018 oz. 1. 2. 2018 oz. 1. 3. 2018). Od 1. 3. 2018 dalje poročanje v starem sistemu ne bo več mogoče.

Novi izvajalci nastanitvene dejavnosti (ki še nikoli niso poročali Policiji, SURS in občinam) pa bodo s poročanjem o gostih in prenočitvah prek spletnega portala AJPES pričeli z dnem vpisa v RNO.

Več o tem: https://www.ajpes.si/Statistike/Porocanje_o_gostih_in_prenocitvah/Splosno