Predsedniki društev, vpis v AJPES – pomembno obvestilo

Do 19. januarja 2018 morate pri AJPES-u vpisati t.i. dejanske lastnike

Na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma morajo vse nevladne organizacije do 19. 1. 2018 v poseben register pri AJPES-u vpisati t.i. dejanske lastnike. Pri društvih in zavodih so to njihovi zastopniki (predsednik društva oziroma direktor zavoda), pri ustanovah pa ustanovitelji, skrbniki ali zastopniki (odvisno od aktov ustanove). Za oddajo podatkov mora nevladna organizacija imeti digitalni certifikat, lahko pa za oddajo tudi pooblasti drugega, recimo svoj računovodski servis. Novembra je pričel veljati nov Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1), ki določene nove obveznosti nalaga tudi nevladnim organizacijam. Zakon v slovenski pravni red prinaša evropsko direktivo 2015/849, ki od držav članic zahteva, da z namenom preprečevanja pranja denarja in preprečevanja financiranja terorizma vzpostavijo poseben register pravnih oseb, kjer se evidentirajo njihovi t.i. dejanski lastniki. Pojem dejanskega lastnika ne gre povezovati z lastništvom ali ustanoviteljstvom neke organizacije (kot pogovorno rečemo ustanovitelju zavoda ali družbeniku), ampak se s tem pojmom razume osebo, ki organizacijo dejansko obvladuje oziroma lahko vpliva na njeno poslovanje ali razpolaga z njenim premoženjem. Z vzpostavitvijo registra želi država pridobiti podatke, kdo takšne osebe so. Primarno je tako register namenjen predvsem primerom, ko pravno osebo obvladuje neka druga oseba, kot se to zdi na prvi pogled (npr. direktorji v senci, financer s glasovalnimi pravicami, ki ni vpisan v poslovni register itd.). Opisana zakonska obveznost velja za vse pravne osebe, torej tudi za nevladne organizacije. Prvotni načrti Urada za preprečevanje pranja denarja so bili, da bi društva kot svoje dejanske lastnike morala AJPES-u sporočati imena svojih (ustanovnih) članov, zavodi pa ugotavljati odstotek lastništva svojih ustanoviteljev. CNVOS je temu nasprotoval, urad je nato sprejel našo rešitev – ta po eni strani še pomeni izpolnjevanje obveznosti do EU, hkrati pa je enostavnejša in tudi najbliže temu, čemur bi v nevladnih organizacijah še lahko rekli dejanski lastnik. To so zastopniki organizacij, ki imajo edini (zakonsko) pravico, da organizacijo zastopajo, sklepajo v njenem imenu posle in tudi upravljajo z njenim premoženjem. Za društva in zavode tako velja, da se kot njihovi dejanski lastniki štejejo njihovi zastopniki (prvi odst. 36. člena ZPPDFT-1), torej predsedniki društev oziroma direktorji zavodov, zato posebno ugotavljanje, kdo organizacijo obvladuje, ni potrebno. Pri ustanovah je zavoljo specifičnosti njihove ureditev rešitev nekoliko drugačna. Kot dejanski lastnik ustanove se šteje njen ustanovitelj, če ima na podlagi ustanovnega akta ali pravil ustanove prevladujoč položaj (drugi odst. 36. člena ZPPDFT-1). Slednje pomeni, da npr. lahko imenuje ali razrešuje člane uprave ali da je njegovo soglasje potrebno pri odločitvah uprave. Če ima ustanova skrbnika (ker je npr. ustanovitelj umrl, ker uprava še ni bila imenovana itd.), se kot dejanski lastnik šteje njen skrbnik. Če tudi ta ni imenovan, pa je dejanski lastnik ustanove njen zastopnik (običajno predsednik uprave). Nevladne organizacije morajo dejanske lastnike, kot opredeljeno zgoraj, same vpisati v poseben register dejanskih lastnikov pri AJPES-u. Kljub temu da je zakonsko določeno, kdo dejanski lastniki so, morajo organizacije to tudi same aktivno potrditi in podatke vpisati. Praviloma bo pri tem šlo za vpis imena in priimka zastopnika. Vpis podatkov poteka preko spleta. Nevladne organizacije, ki imajo digitalni certifikat, lahko podatke v register vpišejo same. Če certifikata nimajo, lahko za vpis podatkov pooblastijo drugo organizacijo (npr. svoj računovodski servis, ki takšen certifikat ima, prav tako pa zelo verjetno tudi že pooblastila za oddajanja letnih poročil). Če je nevladna organizacija svojemu računovodskemu servisu dala v preteklosti t.i. generalno pooblastilo, bo ta lahko v njenem imenu vpisal tudi podatke v omenjeni register dejanskih lastnikov, s čimer bo obveznost izpolnjena. Če pa računovodski servis takšnega pooblastila nima (ker je bil pooblaščen izključno za oddajo letnih poročil, ne pa tudi za oddajo drugih podatkov), je potrebno pooblastilo dopolniti ali pa kako drugače poskrbeti, da se podatki vpišejo. Takšno pooblastilo si lahko izdelate na spletni strani AJPES.

Rok za vpis podatkov v register je 19. 1. 2018.

Obveznost vpisovanja dejanskih lastnikov velja tudi v primeru njegove spremembe, to je, ko se spremeni predsednik društva ali direktor zavoda.

Motena oskrba z vodo na Bregu v ponedeljek 2.10.2017-obvestilo

  • Uporabnike pitne vode iz območja vasi Breg obveščamo, da bo zaradi vzdrževalnih del, prevezave na javnem vodovodu v ponedeljek, 02.10.2017 med 9.00 in 15.00 uro močno motena oskrba s pitno vodo oz. le-te ne bo in sicer na lokaciji od št. Breg 1 do številke Breg 43.

 

Potrudili se bomo, da bo okvara odpravljena in prevezava izvedena v najkrajšem možnem času. Obenem se vam opravičujemo zaradi nevšečnosti in vas prosimo za razumevanje.

Jeko d.o.o.

Urejanje obvozne ceste na Bregu – nujno obvestilo

Zaradi težav s prevoznostjo, ki se zaradi gradnje kanalizacije pojavljajo na obvozni cesti na Bregu, vas obveščamo, da bo jutri v sredo 13.9. in četrtek 14.9. izvajalec kanalizacije na Bregu, GGD Kranj, grediral in utrdil z drobljenim (hladnim) asfaltom obvozno cesto.  Urejanje bo potekalo v smeri proti regionalni cesti Jesenice-Lesce in ob avtocesti iz smeri Brega proti Mostam. V tem času izvajalec ne bo nadaljeval z gradnjo kanalizacije na glavni trasi v naselju Breg, da ne bo preveč moteče za občane, saj bo zaradi tega delno občasno oviran tudi promet na obvozu.

S tem bomo bolj trajno rešili problem blata in lukenj na obvozni cesti, da bo promet lažji in manj moteč.

Hvala za potrpljenje!

Leopold POGAČAR
ŽUPAN

Zdravstvena ustreznost pitne vode na Bregu v času izgradnje kanalizacije in obnove vodovoda-obvestilo

Ob izvajanju gradbenih del izgradnje kanalizacijskega sistema in obnove vodovoda na Bregu se zaradi operativno – tehničnih potreb, ki se kažejo v različnih posegih na aktivnem, obstoječem vodovodu (zapiranje dotoka vode, ponovno odpiranje, spremembe tlaka v cevovodu, tehnični posegi …) poraja vprašanje, kako zagotoviti zdravstveno ustreznost pitne vode in njeno skladnost s predpisi v celotnem časovnem obsegu gradnje.Kot upravljavec javnih vodovodov v Občini Žirovnica ima JEKO Jesenice (Proces oskrbe s pitno vodo) po določilih Pravilnika o pitni vodi zakonsko obveznost, da v vsakem trenutku odjemalcem zagotavlja takšno dobro stanje cevovoda in pitne vode, da zaradi uživanje in uporabe le-te nikakor ne pride do poslabšanja zdravstvenega stanja oz. kakršnih koli drugih morebitnih težav, povezanih z odjemom pitne vode. Skladno z napisanim izjavljamo, da vsekakor prevzemamo polno odgovornost in izvajamo vse sanitacijske ukrepe, da je voda iz javnega vodovoda za krajane in krajanke Brega v času gradnje pitna, primerna za uporabo v prehranske namene in osebno higieno. V kolikor bi menili, da je zaradi operativnih del varnost oskrbe s pitno vodo kakor koli ogrožena, smo v smislu določil zgoraj navedenega Pravilnika o pitni vodi odjemalce o tem pravočasno obvestiti in jim podati navodila za ravnanje s pitno vodo.

Ker pa je potrebno izpostaviti, da se pri tako širokem obsegu gradnje in poteku del včasih ne da povsem predvideti posameznih dejanj vnaprej (predvsem v primeru potreb zapiranja pitne vode, nenadne prekinitve dotoka vode in nato ponovno odpiranja le – te), v nadaljevanju podajam še navodila za odjemalce, v katerih so pisani postopki ravnanja s pitno vodo oz. armaturami, ki zadevajo interno (hišno) vodovodno omrežje in ki jih lahko dodatno odjemalci izvedejo v smislu preventivnih ukrepov.

Vsekakor bomo v času gradnje v primeru izkazane potrebe, interesa obiskali vsakega krajana, krajanko, ki bi izrazil željo po dodatnih preveritvah ustreznosti pitne vode ter izvedli potrebne ukrepe (dodatno vzorčenje pitne vode, meritve…).

Lep pozdrav.

Roman Tomaš, dipl. san. inž. | Vodja procesa za oskrbo s pitno vodo

 

Navodila odjemalcem pitne vode za ravnanje v primeru prekinitve dobave pitne vode:

Do prekinitve oskrbe s pitno vodo lahko pride zaradi načrtovanih ali interventnih posegov na javnem ali hišnem vodovodnem omrežju. Voda je po prekinitvi pogosto obarvana in motna. Priporočamo, da pred uporabo vode v prehrambne namene hišno vodovodno omrežje dobro sperete:

  • Dokler oskrba s pitno vodo ni ponovno vzpostavljena, naj ostanejo pipe zaprte.
  • Pred spiranjem odstranite mrežice oz. perlatorje na pipah in jih očistite.
  • Po ponovni vzpostavitvi oskrbe s pitno vodo pred ponovno uporabo pitne vode v prehrambne namene v prvem koraku poskrbite za spiranje hišnega vodovodnega omrežja na mestih, kjer je nevarnost za zdravje manjša (npr. v WC-ju, na pipi v stranišču) in ne na pipi v kuhinji, kjer se pitna voda uporablja za pripravo hrane. Pipo (mešalno armaturo, mešalno baterijo) postavite v skrajni položaj, v katerem izteka izključno hladna voda.
  • V drugem koraku poskrbite za spiranje na vseh odvzemnih mestih. Spiranje naj bo intenzivno v sunkih s turbulentnim tokom. Turbulenco s sunki povzročamo z večkratnim zapiranjem in odpiranjem pip. Čas spiranja je odvisen od ugotovljenih razmer in lahko traja tudi 15 minut in več.
  • Za kratek čas premaknite pipo (mešalno armaturo, mešalno baterijo) tudi v skrajni položaj, v katerem teče izključno topla voda.
  • Dokler omrežje ne bo izprano, ne uporabljajte pralnih in pomivalnih strojev.
  • Spiranje hišnega vodovodnega omrežja je v večini primerov zadosten ukrep. Če kljub spiranju ostane dvom v skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode, nas pokličite na 041 812 174.
  • V primeru upravičenega suma na neskladnost pitne vode bomo po predhodnem dogovoru odvzeli vzorec za mikrobiološko in/ali fizikalno-kemijsko analizo.

 

Zavarujmo svojo lastnino – napotki policije

ZAVARUJMO SVOJO LASTNINO

Policisti Policijske postaje Jesenice smo v krajšem časovnem obdobju na območju občine Žirovnica obravnavali več vlomov v stanovanjske hiše iz katerih so si storilci protipravno prilastili denar in vrednejše predmete. Ugotavljamo, da storilci običajno dejanja izvršijo v času odsotnost lastnikov ali najemnikov stanovanjskih objektov. Zato vam policisti svetujemo, da še pred odhodom od doma poskrbite za primerno zavarovanje svoje lastnine.

Primerno samozaščitnim ravnanjem (zaklepanje prostorov, zapiranje oken in vrat, nameščanjem primerne osvetlitve, alarmnih naprav, varnostnih ključavnice idr.) lahko zmanjša tveganje za povzročitev škode in odvrne morebitnega vlomilca od dejanja. V času krajše ali daljše odsotnosti se dogovorite z znanci ali sosedi naj skrbijo za vaš dom, dnevno praznijo poštni nabiralnik in v večernem času poskrbijo za primerno osvetlitev v hiši.

Poskrbite, da vaš dom ne bo kazal znakov, da vas ni doma. Ne puščajte sporočil o vaši odsotnosti napisanih na vidnih mestih, posnetih obvestil na telefonskem odzivniku ali obvestil na socialnih omrežjih.

Policisti pozivamo občane, da v vseh primerih pojava sumljivih oseb ali neznanih vozil o tem takoj obvestite policijo na interventno telefonsko številko 113 ali anonimno številko policije

080-1200.

S skupnimi močmi in medsebojnim sodelovanjem bomo lahko dosegli večjo varnost.

Policisti Policijske postaje Jesenice vam želimo prijetne in varne počitnice.

Soglasje o uporabi parkirišča v Završnici izdano Gasilski zvezi Jesenice – obvestilo

Obveščamo vas, da je Občina Žirovnica izdala soglasje Gasilski zvezi Jesenice, Cesta maršala Tita 66, 4270 Jesenice, za uporabo javnih površin – parkirišča v Završnici za izvedbo prireditve orientacijskega gasilskega tekmovanja Gasilske zveze Gorenjske, ki bo v soboto, dne 10.06.2017.

Ostale obiskovalce prosimo, da v tem času parkirajo na drugih površinah na način, da ne ogrožajo prometa in narave.

Soglasje za uporabo parkirišča v Završnici Gasilska zveza Slovenije 2017