Razglasitev velike požarne ogroženosti naravnega okolja in sklep župana o uvedbi požarne straže – opozorilo in obvestilo

V naravnem okolju je prepovedano požigati (razen ob infrastrukturnih objektih ob določenih pogojih), odmetavati goreče ali druge predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar, pri kurjenju ali pri kurjenju kresov uporabljati vnetljive, eksplozivne in oksidativne snovi in odstranjevati odpadke z uporabo ognja. V gozdu ni dovoljeno prižigati ognjemetov
V času razglašene velike ali zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja, ki ga lahko razglasi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje ali lokalna skupnost,  so prepovedi še strožje. Takrat je v naravnem okolju poleg prej navedenih prepovedi prepovedano še:
–      kuriti;
–      kuriti kresove;
–      požigati na območju ob infrastrukturnih objektih;
–      izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar;
–      izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, zaradi zatiranja preveč razmnoženih insektov in bolezni gozdnega drevja, ki lahko ogrozijo gozd;
–      izvajati ognjemete.
Zaradi tega je župan občine Žirovnica izdal sklep o uvedbi požarne straže:

Alkohol pomembno prispeva k nastanku prometnih nesreč

Alkohol je pogosto prisoten v našem vsakdanjem življenju, ob različnih priložnostih od druženja, praznovanja in tudi osebne stiske posameznikov. In ker je pitje alkohola družbeno sprejemljivo in ga pije večina posameznikov v naši družbi, pogosto pride do njegove zlorabe. Že v majhnih količinah lahko alkohol namreč vpliva na voznikovo ravnanje. Tuji raziskovalci so ugotovili, da že po prvem popitem kozarcu začnejo slabeti vozniške sposobnosti, podaljšuje se reakcijski čas in povečuje se število napačnih odločitev. Z večanjem koncentracije pa se povečujejo tudi negativne posledice, opozarjajo na Javni agenciji RS za varnost prometa (AVP).

Ljudje pogosto podcenjujemo vpliv alkohola na naše sposobnosti in tako menimo, da smo še sposobni sodelovanja v prometu, dokler se ne pokažejo že vedenjski znaki močne alkoholiziranosti – npr. zanašanje, dvojni vid, zapletanje v govoru itd.

Najmanj alkohol vpliva na zelo dobro naučeno in avtomatizirano vedenje kot je hoja. Vendar pa alkohol že s prvim kozarcem vpliva na naše sposobnosti mišljenja in zaznavanja. Tako se pojavijo težave pri zaznavanju rdeče barve, oddaljenosti, tunelski vid, podcenjevanje tveganja, manjša kontrola vedenja, podaljšanje reakcijskega časa itd. kar pomembno vpliva na naše varno vedenje in ustrezno reagiranje, predvsem v kritičnih situacijah.

Statistični podatki tako kažejo, da je približno 10 % povzročiteljev prometnih nesreč pod vplivom alkohola, vendar je med najhujšimi prometnimi nesrečami, ta delež skoraj tretjina (30 % pri nesrečah s smrtnim izidom).

Vozniki pogosto menijo, da lahko alkoholiziranost zmanjšajo z nekaterimi triki ali pripomočki, kot je npr. svež zrak, telesna aktivnost, spanje, žvečilni gumiji, mastna hrana. Vendar moramo vedeti, da ti ukrepi ne vplivajo na alkoholiziranost, upočasni se lahko samo prehajanje alkohola v kri. Sama predelava alkohola pa je približno enaka, saj je alkohol razgrajuje v jetrih, približno 1 enota alkohola na uro, če ne pride do zasičenosti. Zato je pomembno, da če smo vozniki sploh ne pijemo alkohola, oz. če smo pili alkohol ne vozimo, ampak vnaprej predvidimo kako bomo varno prišli domov. Tako moramo vedeti, da smo lahko po zabavi in samo parih urah spanja, zjutraj še močno pod vplivom alkohola.

V Sloveniji je z zakonom določeno, da lahko imajo vozniki kategorije B v litru izdihanega zraka 0,24 mg alkohola oziroma 0,5 promila alkohola, ob pogoju, da ne kažejo motenj v vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu. Za voznike začetnike, poklicne voznike, učitelje vožnje in nekatere druge pa velja popolna treznost (0,0 alkohola).

Kazni za alkoholizirane voznike

Prekršek Globa KT Stranska sankcija
Do vključno 0,50 g alkohola na kg krvi ali 0,24 mg / l izdihanega zraka in kaže znake motenj v vedenju 300,00 4 /
Več kot 0,50 do vključno 0,80 g alkohola na kg krvi ali več kot 0,24 do vključno 0,38 mg / l izdihanega zraka 600,00 8 Možna udeležba na zdravstvenem pregledu s svetovanjem pri osebnem zdravniku – za izbris 4 KT.
Več kot 0,80 do vključno 1,10 g alkohola na kg krvi ali več kot 0,38 do vključno 0,52 mg / l izdihanega zraka 900,00 16 Prostovoljna udeležba na rehabilitacijskem programu za izbris 4 KT (enkrat v treh letih).
Več kot 1,10 g alkohola na kg krvi ali več kot 0,52 mg / l izdihanega zraka 1.200,00 18 Možnost pridržanja voznika, odvzem vozniškega dovoljenja ali odložitev odvzema s kontrolnim zdravstvenim pregledom in udeležbo na ustreznem rehabilitacijskem programu (edukacijske, psihosocialne delavnice ali zdravljenje).

 

Na Javni agenciji RS za varnost prometa izvajajo tudi rehabilitacijske programe za voznike, ki so vozili pod vplivom alkohola ter bili kaznovani. Plačati morajo globo, opraviti kontrolni zdravstveni pregled, se udeležiti enega izmed programov, edukacijske ali psihosocialne delavnice ter imeti do dveh let pogojno vozniško dovoljenje. Letno je takšnih približno 6.000,v letošnjem letu nekaj manj tudi zaradi stavke policistov. Med temi je velika večina, skoraj 90 % moških, prevladuje starostna skupina 35 – 54 let.

Zato priporočamo, da vozite ne pijete alkoholnih pijač, oz. če ste pili alkohol vnaprej predvidite varne prihod domov. Javna agencija RS za varnost prometa opozarja: Premisli. Alkohol ubija. Vozimo pametno!

Alkohol ubija – plakat