Objava koncepta Razvojnega programa občine Žirovnica- seznanitev in pripombe

JAVNA OBJAVA KONCEPTA

Razvojni program Občine Žirovnica 2030

Dragi občani in občanke,

vabljeni k posredovanju mnenj in predlogov za izboljšanje delovnega gradiva novega Razvojnega programa Občine Žirovnice do leta 2030.

Zaradi epidemije koronavirusa žal ne moremo izvesti javne predstavitve, zato na spletni strani občine objavljamo celotno prezentacijo nastalega delovnega gradiva.

Občane in občanke vabimo, da do konca maja 2020 prek spletnega vprašalnika na tej povezavi ali prek e-pošte (obcina@zirovnica.si) ali po navadni pošti posredujete svoja mnenja in predloge za izboljšanje razvojnega dokumenta.

Dokumenti:

Del 1: Žirovnica 2030 Uvod in uresničevanje dosedanjega programa

Del 2: Žirovnica 2030 Analiza stanja 2020

Del 3: Žirovnica 2030 Rezultati ankete

Del 4: Žirovnica 2030 Strategija javna predstavitev

Sodelujte danes za zdravo in kakovostno prihodnost.

Leopold Pogačar

Župan

Informacija o poslovanju gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov na Gorenjskem v letu 2018

Na AJPES Kranj so pripravili Informacijo o poslovanju gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov na Gorenjskem v letu 2018 ( v prilogi).

Informacija na podlagi zbirnih statističnih podatkov prikazuje rezultate za leto 2018 za družbe, podjetnike in zadruge ter je lahko koristen vir podatkov za analizo gospodarskega stanja in za načrtovanje ter spremljanje uresničevanja tekočih gospodarskih politik.

Zelo dober in spodbuden podatek je na strani 8, v prvem odstavku, kjer so gospodarske družbe v Žirovnici ustvarile tretjo največjo neto dodano vrednost na zaposlenega (51.469 EUR).

POROČILO AJPES GORENJSKA

 

 

PROJEKT ŽIVLJENJE GORENJCEV – VIDEO VSEBINE

ZAKLJUČEK PROJEKTA ŽIVLJENJE GORENJCEV
V projektu je sodelovala tudi Občina Žirovnica. Hvala vsem, ki ste si vzeli čas in povedali svojo zgodbo, brez vas enostavno ne bi šlo. Hvala razvojni agenciji RAGOR za opravljeno delo.

Hitre spremembe v sodobnem načinu življenja so privedle do tega, da si mladi ne predstavljajo več življenja brez računalnikov, avtomobilov in telefonov. Ljudje, ki so še izkusili drugačen, trd a hkrati idiličen in umirjen način življenja, vojne, druge politične režime ipd. so še redki pričevalci drugačnih časov, poleg tega pa najbolj pristni govorci domačega narečja.
Namen projekta je video snemanje pogovorov s starejšimi domačini in objava teh posnetkov na spletu kot pričevanj o njihovem življenju, hkrati bo baza teh posnetkov gradila bazo narečnih govorov in beležila narečne razlike med kraji Gorenjske.
Posnetke si lahko ogledate na spodnji povezavi:

https://www.youtube.com/channel/UCVXc4WNsptF2zZtOsZB5adA

 

Pred Občino Žirovnica izobesili zastavo svetovni dan čebel v znak ponosa in veselja

Sloveniji je uspelo!  Na pobudo ČZS in njenega predsednika g. Noča, s  sodelovanjem celotne domače in svetovne javnosti, ter čebelarske stroke je razglašen 20. maj za svetovni DAN ČEBEL. V to čast in spomin na našega rojaka Antona Janša iz Breznice, smo pred občinsko stavbo izobesili zastavo svetovnega dneva čebel.

Ponosni in hvaležni!

 

 

Obnovljen čebelnjak Antona Janše na Breznici

Obnovljen čebelnjak Antona Janše

Na Breznici je v novih barvah zažarel spominski čebelnjak Antona Janše. S posegi, ki so potekali pod nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Kranj, smo skušali vzpostaviti prvotno podobo čebelnjaka. Celostna obnova je obsegala zamenjavo dotrajanih delov in restavriranje panjskih končnic. Leseno streho je zamenjala prvotna slamnata, v notranjosti so bila izdelana naravna, zbita glinena tla.

Pri delu so bili uporabljeni tradicionalni, naravni, obnovljivi materiali, varni za čebele in obiskovalce. Za nasvete, zlasti kar se tiče čebelarske opreme, ki je svoj prostor dobila v zadnjem delu čebelnjaka, smo angažirali tudi lokalne čebelarje.

Z obnovo kulturnega spomenika je bila vzpostavljena pristna podoba spominskega čebelnjaka na avtentični lokaciji, kjer je nekoč čebelaril slavni Kuharjev Tone. Pomemben in prepoznaven element bogate čebelarske dediščine na slovenskem je tako ponovno vključen v turistično ponudbo našega kraja in predstavlja osrednjo točko čebelarskega turizma.

Obnovo je vodil Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, ki je na razpisu pridobil tudi delno sofinanciranje s strani Ministrstva za kulturo. Ostala sredstva za obnovo je zagotovila Občina Žirovnica.

vir: http://visitzirovnica.si/

 

Obisk predsednika Državnega sveta v občini Žirovnica

grb zirovnica

V torek,21.6.2016, nas je obiskal predsednik Državnega sveta g. Mitja Bervar s sodelavci in sicer državnim svetnikom g. Stevom Ščavničarjem in g. Robertom Celestino, zadolženim za stike z javnostmi. Namen obiska je bil razgovor o možnostih sodelovanja med Državnim svetom in lokalno skupnostjo in predstavitev aktivnosti Občine v zvezi z razglasitvijo svetovnega dneva čebel v povezavi z urejanem infrastrukture na Breznici (rekonstrukcija državne ceste, gradnja pločnika, kolesarske steze in parkirišč…). Občinsko stran pa sta zastopala župan g. Leopold Pogačar in podžupan g. Sebastijan Zupan.

Župan je gostom predstavil občino Žirovnica, njene značilnosti, izzive in težave s katerimi se srečuje. Kasneje so si vsi skupaj ogledali tudi Janšev čebelnjak na Breznici in Finžgarjevo rojstno hišo v Doslovčah.

Skupne ugotovitve so, da je veliko možnosti za sodelovanje in zastopanje lokalnih interesov v Državnem svetu, tako preko predstavnikov lokalnih interesov v DS, kot tudi neposredno preko pobud. Glede urejanja državne ceste v povezavi z razglasitvijo svetovnega dneva čebel, pa bo izpostavljena problematika in dana pobuda na terenski seji Državnega sveta, ki bo prav tako potekala v Žirovnici, dne 6.7. 2016 .

Predsednik Državnega sveta g. Bervar je obljubil vso pomoč pri tem, da se infrastruktura uredi še pred prvim praznovanjem svetovnega dneva čebel na Breznici.

Foto P. Kus:

 

 

Obisk Brvar  (3)

Obisk Brvar  (4)

Obisk Brvar  (5)

Obisk Brvar  (6)

Obisk Brvar  (8)

Obisk Brvar  (13)

Obisk Brvar  (12)