Cenik dostopa do informacij javnega značaja

Na podlagi 2. člena v povezavi s 16., 17. in 18. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16) objavljamo
ENOTNI STROŠKOVNIK ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Cene materialnih stroškov posredovanja informacij javnega značaja so (brez DDV)

1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4
0,06 EUR
2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3
0,13 EUR
3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata
1,25 EUR
4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4
0,63  EUR
5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3
1,25 EUR
6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata
2,50EUR
7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD
2,09 EUR
8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R
2,92 EUR
9. elektronski zapis na enem USB-ključku
nabavna cena USB ključka
10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko
0,08 EUR
11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko
0,20 EUR
12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti
 veljavni cenik za poštne storitve
Zneski, določeni v stroškovniku, ne vključujejo davka na dodano vrednost, ki se zaračuna ob izstavitvi računa skladno s predpisi, ki urejajo področje davka na dodano vrednost, veljavnim na dan izstavitve računa.
Za plačilo stroškov posredovanja izda organ prosilcu hkrati s posredovanimi informacijami sklep, iz katerega je razvidna specifikacija stroškov. Rok plačila je 15 dni od prejema sklepa.
Ne zaračuna se materialnih stroškov posredovanja informacij, ki ne presegajo 20 EUR (z vključenim DDV).
Če organ ugotovi, da bodo materialni stroški posredovanja informacij presegli 80 EUR (z vključenim DDV), lahko od prosilca zahteva vnaprejšnji polog.

Datum: 08.05.2016
LEOPOLD POGAČAR
župan
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Osrednja vsebina