Zgodovina cerkvice sv. Lovrenca, kot so jo včasih imenovali, sega nekje v leto 1373. Cerkev, ki je v času turških vpadov služila tudi kot zatočišče, je bila prvič renovirana med 15. in 16. stoletjem, ko so ji dodali številne gotske elemente. Leta 1821 so cerkvico opustili in porušili, za kar je bil vzrok novograjena farna cerkev na Breznici. Vaščanom je uspelo rešiti le renesančni portal, ki so ga prenesli na Breznico in lesen kip sv. Lovrenca, ki so ga postavili v znamenje ob cesti. V začetku devtdesetih let so se vaščani odločili, da cerkev, ki leži 200 m nad Zabreznico, obnovijo. Na ohranjenjenih temljih prvotne romanske stavbe, v strmem pobočju Rebra, so sezidali novo cerkev, ki so jo pomagali opremiti priznani slovenski slikarji. Križev pot v notranjosti je delo akademskega slikarja Franceta Bernika. Južno fasado krasi mozaik s podobo sv. Krištofa, delo akademskega slikarja Andreja Jemca. Dostop je dokaj preprost, saj cerkvico dosežemo po desetih minutah vzpenjanja po lesenih stopničkah. Do cerkvice na pečini vodi označena pot iz Zabreznice.

sv. Lovrenc