Čestitke ob 5. maju mednarodnem  dnevu babic in 12.maju mednarodnem dnevu medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov. Iskrene čestitke ob prazniku!

Hvala vam za skrb za ljudi in požrtvovalno delo vsak dan, ne le med epidemijo COVID-19.

Leopold Pogačar-župan