Na Konstitutivni seji Občinskega sveta Občine Žirovnica dne 6.12.2018 so bili potrjeni mandati novoizvoljenim članom občinskega sveta, ki so bili izvoljeni na lokalnih volitvah, dne 18.11 2018 za mandatno obdobje 4 let.

 1. Vanja Resman Noč, Neodvisna lista za Žirovnico
 2. Sebastijan Zupan, Neodvisna lista za Žirovnico
 3. mag. Barbara Oman Bulovec, Neodvisna lista za Žirovnico
 4. Izidor Jekovec, Neodvisna lista za Žirovnico
 5. Meta Zupan, Neodvisna lista za Žirovnico
 6. Zdravko Malnar, Neodvisna lista za Žirovnico
 7. Nino Rejc, Neodvisna lista za Žirovnico
 8. Mojca Vene mag., Lista za vasi pod Stolom
 9. mag. Franc Zupan, Lista za vasi pod Stolom
 10. mag. Mojca Papler, Lista za vasi pod Stolom
 11. Tatjana Mulej, SDS
 12. dr. Božidar Brudar, SDS
 13. Anton Koselj, SD
 14. mag. Jurij Dolžan, NSi

Program dela Občinskega sveta Občine Žirovnica za leto 2020

Program dela Občinskega sveta Občine Žirovnica za leto 2019

Program dela Občinskega sveta Občine Žirovnica za leto 2018

Program dela Občinskega sveta Občine Žirovnica za leto 2017

Program dela Občinskega sveta Občine Žirovnica za leto 2016

Program dela Občinskega sveta Občine Žirovnica za leto 2015

Program dela Občinskega sveta Občine Žirovnica za leto 2014

Program dela Občinskega sveta Občine Žirovnica za leto 2013

Program dela Občinskega sveta Občine Žirovnica za leto 2012