Delovno srečanje županov Zgornje Gorenjske s Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji in ministrom brez listnice

V torek, 12. marca 2019 je v Radovljici potekal 3. sestanek županov občin Zgornje Gorenjske v mandatu 2018 – 2022. Gostitelj tokratnega dialoga, župan občine Radovljica g. Ciril Globočnik, je izpostavil močno povezanost občin Zgornje Gorenjske tako na področju infrastrukture, kakor na področju turizma in v nadaljevanju izrazil željo po bolj učinkovitih pogajanjih za sredstva EU za doseganje ciljev, ki so si jih zastavile občine v naslednjih letih.
Tokratni sestanek je bil torej posvečen pregledu možnosti za izvajanje strateških projektov za občine Zgornje Gorenjske v naslednji finančni perspektivi #MFF ter izzivom črpanja sredstev EU.

S strani ministra dr. Iztok Puriča so bile predstavljene usmeritve evropske kohezijske politike 2021-2027 in prioritetni cilji, ki nas bodo (preko podpore malim in srednjim podjetjem, inovacij, digitalizacije, obnovljive vire energije, s strateškimi prometnimi in digitalnimi omrežji, z uresničitvijo evropskega stebra socialnih pravic in podporo kakovostnemu zaposlovanju, izobraževanju, usposabljanju, družbenemu vključevanju in enakemu dostopu do zdravstvenega varstva) pripeljali k trajnostnemu razvoju mest in posledično zmanjševanju neenakosti razvoja regij.

Predlog večletnega finančnega okvirja za obdobje 2021–2027 ter izhodišča in povezavo z razvojnimi cilji in usmeritvami Strategije razvoja Slovenije 2030 je predstavil direktor Urada za kohezijsko politiko mag. Bojan Suvorov.

Dialog z vodjem Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji dr. Zoranom Stančičem je tekel v smeri pogajanj Slovenije z EU v naslednji finančni perspektivi #MFF, Junckerjevem načrtu #InvestEU, kohezijski politiki in o pomembnosti prihajajočih evropskih volitev.

Sestanek ni bil posvečen le predstavitvi zadanih ciljev, pač pa so župani podali tudi konkretne projekte in težave s katerimi se srečujejo na državni ravni. Na eni strani se pojavlja težnja k uresničevanju in izvajanju razvojnih projektov občin, po drugi strani pa je prenizka finančna podpora s strani države za izvedbo le-teh.
Župani občin Zgornje Gorenjske bodo na naslednji koordinaciji županov gostili dr. Aleksandro Pivec. Osrednja tematika pa bo kmetijska politika z možnimi ukrepi za vzdrževanje gozdnih cest, ravnanje s klavniškimi odpadki ter drugi predlogi izvedbe projektov s področja kmetijstva.
Na sestanku so bili prisotni:
– Vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji dr. Zoran Stančič,
– Vodja odnosov z javnostmi Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, mag. Nataša Šip,
– Minister brez resorja, pristojen za razvoj, strateške projekte in kohezijo, dr. Iztok Purič,
– Direktor Urada za kohezijsko politiko mag. Bojan Suvorov,
– Župani občin Radovljica, Žirovnica, Jesenice, Kranjska Gora, Gorje, Bohinj in Bled.
– Direktor Razvojne agencije Zgornje Gorenjske g. Mark Toplak, MBA
– Vodja projektov RAGOR ga. Eldina Čosatović, mag.posl.ved.

Za koordinacijo županov zapisala:
Eldina Čosatović, mag.
RAGOR
Foto: Manca Š.

Zaenkrat še ni nobenih komentarjev.

Vaš komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. Obvezna polja so označena z (*).