Zavodi

Osnovna šola

Odlok o  spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica
Sprejeto: 21.12.2023        Objava: UL 133/2023 - 27.12.2023
Velja od: 28.12.2023

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica - neuradno prečiščeno besedilo

Odlok o  spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica
Sprejeto: 17. 02. 2022          Objava: UL 29/2022 - 4. 3. 2022
Velja od: 5. 3. 2022

Odlok o  ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica (UPB)
Sprejeto: 24 09. 2020          Objava: UL 136/2020 - 6.10. 2020
Velja od: 7. 10. 2020

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica
Sprejeto: 18.06.2020          Objava: UL 97/20 - 10.07.2020
Velja od: 11.07.2020

Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica
Sprejeto: 24.04.2014          Objava: UL 33/14 - 05.09.2014

Velja od: 10.05.2014

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica
Sprejeto: 22.04.2010          Objava: UL 36/10 - 04.05.2010
Velja od: 19.05.2010

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica
Sprejeto: 25.01.2007          Objava: UL 9/07 - 02.02.2007

Velja od: 17.02.2007

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica
Sprejeto: 16.07.2001          Objava: UL 65/01 - 06.08.2001

Velja od: 16.07.2001

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica
Sprejeto: 02.11.1999          Objava: UL 95/99 - 25.11.1999

Velja od: 26.11.1996


Sklep o dodatnih znižanjih plačil staršev za programe vrtca
Sprejeto: 27.05.2021          Objava: UL 90/2021 - 04.06.2021
Velja od: 01.09.2021

Sklep o dodatnih znižanjih plačil staršev za programe vrtca
Sprejeto: 18.06.2020          Objava: UL 93/2020 - 03.07.2020
Velja od: 01.09.2020             Velja do: 31.08.2021

Sklep o dodatnih znižanjih plačil staršev za programe vrtca
Sprejeto: 06.06.2019          Objava: UL 38/2019 - 14.06.2019
Velja od: 01.07.2019              Velja do: 31.08.2019

Sklep o sprejemanju otrok v vrtec pri Osnovni šoli Žirovnica
Sprejeto: 09.05.2012         Velja od: 09.05.2012

Kriteriji za sprejem otrok v vrtec pri Osnovni šoli Žirovnica
Sprejeto: 31.05.2018


Turizem in kultura

Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Žirovnica
Sprejeto: 21.12.2023           Objava: UL RS 133/2023 - 27.12.2023

Velja od: 28.12.2023

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Žirovnica (neuradno prečiščeno besedilo)

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Žirovnica
Sprejeto: 24.09.2015           Objava: UL RS 74/2015 - 02.10.2015

Velja od: 03.10.2015

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Žirovnica
Sprejeto: 28.03.2013           Objava: UL RS 30/2013 - 12.04.2013

Velja od: 13.04.2013

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Žirovnica
Sprejeto: 21.02.2013           Objava: UL RS 19/2013 - 04.03.2013

Velja od: 05.03.2013

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica
Sprejeto: 23.11.2004           Objava: UVG 36/ - 26.11.2004

Velja od: 27.11.2004


Zdravstvena dejavnost na primarni ravni

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske
Sprejeto: 28.03.2013          Objava: UL 72/13 - 02.09.2013
Velja od: 17.09.2013

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske
Sprejeto: 22.03.2005          Objava: UL 69/05 - 22.07.2005
Velja od: 06.08.2005

Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske
Sprejeto: 04.03.2004          Objava: UL 101/04 - 17.09.2004

Velja od: 02.10.2004

Sporazum o ureditvi medsebojnih premoženjskopravnih razmerij v zvezi z delitvijo premoženja Osnovnega zdravstva Gorenjske
Sprejeto: 15.05.2003          Objava: UL 106/03 - 30.10.2003

Velja od: 31.10.2003


Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne (čistopis)

Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne
Sprejeto: 28.03.2019          Objava: UL 70/19 - 29.11.2019
Velja od: 14.12.2019

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne
Sprejeto: 28.03.2019          Objava: UL 70/19 - 29.11.2019
Velja od: 14.12.2019

Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne
Sprejeto: 28.03.2013          Objava: UL 4/14 - 17.01.2014
Velja od: 01.02.2014           Velja do: 14.12.2019

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne
Sprejeto: 28.03.2013          Objava: UL 4/14 - 17.01.2014
Velja od: 01.02.2014           Velja do: 14.12.2019

Kultura in umetnost

Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
Sprejeto: 23.12.2021          Objava: UL 207/2021 - 30.12.2021

Velja od: 31.12.2021

Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Žirovnica
Sprejeto: 25.05.2006          Objava: UL 61/06 - 13.06.2006

Velja od: 21.06.2006

Odlok o razglasitvi jame Mala Gora pod Žičico za arheološki kulturni spomenik lokalnega pomena
Sprejeto: 29.06.2000          Objava: UL 73/00 - 19.08.2000

Velja od: 27.08.2000           Velja do: 21.06.2006

Zdravstvo in socialno varstvo

Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika za vrednotenje programov humanitarnih in invalidskih organizacij, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Žirovnica
Sprejeto: 18.12.2014          Objava: UL 95/2014 - 29.12.2014

Velja od: 29.12.2014

Pravilnik za vrednotenje programov humanitarnih in invalidskih organizacij
Sprejeto: 10.04.2003          Objava: UVG 14/03 - 22.04.2003

Velja od: 23.04.2003           Velja do: 29.12.2014

Šport

Športni objekti

Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o oddajanju telovadnic pri Osnovni šoli Žirovnica
Sprejeto: 27.09.2012          Objava: UL 76/12 - 08.10.2012
Velja od: 09.10.2012

Pravilnik o oddajanju telovadnic pri Osnovni šoli Žirovnica (neuradno prečiščeno besedilo)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddajanju telovadnic pri Osnovni šoli Žirovnica
Sprejeto: 30.06.2005          Objava: UL 77/05 - 16.08.2005
Velja od: 17.08.2005          Velja do: 09.10.2012

Pravilnik o oddajanju telovadnic pri Osnovni šoli Žirovnica
Sprejeto: 15.05.2003          Objava: UVG 19/03 - 27.05.2003

Velja od: 28.05.2003           Velja do: 09.10.2012


Sklep o ugotovitvi javne koristi za območje športno-rekreacijskih površin v Glenci
Sprejeto: 13.04.2015          Objava: UL 30/2015 - 30.04.2015

Velja od: 01.05.2015

Dejavnost športa

Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Žirovnica
Sprejeto: 21.02.2019          Objava: UL 14/19 - 08.3.2019
Velja od: 23.03.2019

Pravilnik o vrednotenju letnega programa športa v Občini Žirovnica (neuradno prečiščeno besedilo)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju letnega programa športa v Občini Žirovnica
Sprejeto: 26.11.2015          Objava: UL 92/2015 - 04.12.2015

Velja od: 05.12.2015           Velja do: 23.03.2019

Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednotenju letnega programa športa v Občini Žirovnica
Sprejeto: 03.12.2014          Objava: UL 87/2014 - 05.12.2014

Velja od: 06.12.2014           Velja do: 23.03.2019

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju letnega programa športa v Občini Žirovnica
Sprejeto: 30.06.2011          Objava: UL 56/11 - 11.07.2011

Velja od: 19.07.2011

Pravilnik o vrednotenju letnega programa športa v Občini Žirovnica
Sprejeto: 22.12.2009          Objava: UL 112/09 - 30.12.2009

Velja od: 07.01.2010           Velja do: 23.03.2019

Pravilnik za vrednotenje letnega programa športa v občini Žirovnica
Sprejeto: 27.02.2003          Objava: UVG 8/03 - 11.03.2003

Velja od: 19.03.2003           Velja do: 07.01.2010

Spremembe in dopolnitve Pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini Žirovnica
Sprejeto: 24.04.2002          Objava: UVG 18/02 - 07.06.2002

Velja od: 07.06.2002           Velja do: 19.03.2003

Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Žirovnica
Sprejeto: 03.08.1999          Objava: UL 69/99 - 26.08.1999

Velja od: 06.09.1999           Velja do: 19.03.2003

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Osrednja vsebina