Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Jesenice za Občino Žirovnica
Sprejeto: 07.11.2008          Objava: UL 107/08 – 14.11.2008
Velja od: 22.11.2008           Velja do: 21.05.2011
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin družbenega plana občine Jesenice za občino Žirovnica
Sprejeto: 15.07.2004          Objava: UVG 22/04 – 16.07.2004
Velja od: 16.07.2004           Velja do: 21.05.2011
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Žirovnica
Sprejeto: 30.06.1999          Objava: UL 65/99 – 12.08.1999
Velja od: 12.08.1999           Velja do: 21.05.2011

Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana Občine Jesenice za Občino Žirovnica in dopolnjenega okoljskega poročila za potrebe obrtno-poslovne cone Žirovnica
Sprejeto: 19.02.2008          Objava: UL 19/08 – 25.02.2008
Velja od: 06.03.2008
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana Občine Jesenice za območje Občine Žirovnica
Sprejeto: 30.05.2007          Objava: UL 51/07 – 08.06.2007
Velja od: 08.06.2007
Sklep o javni obravnavi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Žirovnica
Sprejeto: 25.01.2001          Objava: UL 13/01 – 28.02.2001
Velja od: 01.03.2001
Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Žirovnica
Sprejeto: 25.01.2001          Objava: UL 13/01 – 28.02.2001
Velja od: 01.03.2001