Glede predlogov predpisov občinska uprava Občine Žirovnica ne jamči odškodninsko ali kako drugače.
Predlagane rešitve v predlogu predpisa ali drugega dokumenta ne bodo nujno del sprejetega predpisa ali drugega dokumenta.