Odlok o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica (neuradno prečiščeno besedilo)
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica
Sprejeto: 28.03.2019          Objava: UL 23/2019 – 08.04.2019
Velja od: 09.04.2019
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica
Sprejeto: 24.02.2011          Objava: UL 13/11 – 28.02.2011
Velja od: 01.03.2011
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica
Sprejeto: 17.06.2010          Objava: UL 50/10 – 24.06.2010
Velja od: 25.06.2010
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica
Sprejeto: 24.09.2009          Objava: UL 76/09 – 30.09.2009
Velja od: 01.10.2009
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica
Sprejeto: 15.02.2007          Objava: UL 16/07 – 23.02.2007
Velja od: 24.02.2007
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica
Sprejeto: 23.02.2006          Objava: UL 25/06 – 09.03.2006
Velja od: 10.03.2006
Odlok o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica
Sprejeto: 26.05.2005          Objava: UVG 17/05 – 14.06.2005
Velja od: 29.06.2005