Gostinstvo in turizem

Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Žirovnica
Sprejeto: 26.11.2015          Objava: UL 92/2015 – 04.12.2015

Velja od: 05.12.2015

Pravilnik o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Žirovnica
Sprejeto: 23.02.2006          Objava: UL 24/06 – 07.03.2006

Velja od: 08.03.2006           Velja do: 05.12.2015

Pravilnik o podaljšanju obratovalnega časa gostinskih obratov v Občini Žirovnica
Sprejeto: 21.12.2000          Objava: UL 1/01 – 08.01.2001

Velja od: 09.01.2001           Velja do: 08.03.2006

Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov

Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči
Sprejeto: 04.09.2015          Objava:  UL 64/2015 – 04.09.2015

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Žirovnica (neuradno prečiščeno besedilo)

Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Žirovnica
Sprejeto: 21.07.2015          Objava:  UL 57/2015 – 31.07.2015
Velja od: 01.08.2015

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Žirovnica
Sprejeto: 28.05.2015          Objava: UL 41/2015 – 12.06.2015

Velja od: 13.06.2015

Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Žirovnica
Sprejeto: 20.12.2007          Objava: UL 122/07 – 28.12.2007
Velja od: 12.01.2008          Velja do: 13.06.2015

Pravilnik o dodeljevanju sredstev, ki niso državna pomoč, na področju kmetijstva v Občini Žirovnica
Sprejeto: 15.02.2007          Objava: UL 16/07 – 23.02.2007
Velja od: 24.02.2004           Velja do: 12.01.2008

Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Žirovnica
Sprejeto: 15.05.2003          Objava: UVG 19/03 – 27.05.2003

Velja od: 28.05.2003           Velja do: 12.01.2008

Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Žirovnica v letu 2002
Sprejeto: 24.10.2002          Objava: UVG 38/02 – 12.11.2002

Velja od: 13.11.2002           Velja do: 28.05.2003


Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na območju Občine Žirovnica
Sprejeto: 30.06.2011          Objava: UL 56/11 – 11.07.2011

Velja od: 12.07.2011


Odlok o razveljavitvi Odloka o zavarovanju plemenilne postaje čebel – matic Antona Janša pod Zelenico
Sprejeto: 18.09.2014          Objava: UL 69/2014 – 26.09.2014

Velja od: 27.09.2014

Malo gospodarstvo in obrt

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje gospodarstva v Občini Žirovnica
Sprejeto: 28.06.2015          Objava: UL 41/2015 – 12.06.2015

Velja od: 13.06.2015

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Žirovnica
Sprejeto: 20.05.2010          Objava: UL 42/10 – 28.05.2010

Velja od: 29.05.2010           Velja do: 13.06.2015

Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračun za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Žirovnica
Sprejeto: 30.09.2002          Objava: UVG 34/02 – 11.10.2002

Velja od: 12.10.2002           Velja do: 29.05.2010

Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva, turizma in kmetijstva v Občini Žirovnica
Sprejeto: 16.03.2000          Objava: UL 35/00 – 21.04.2000

Velja od: 22.04.2000           Velja do: 11.10.2002

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Osrednja vsebina