Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica (neuradno prečiščeno besedilo)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica
Sprejeto: 23.02.2017          Objava: UL 73/2016 – 18.11.2016
Velja od: 19.11.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica
Sprejeto: 20.09.2007          Objava: UL 89/07 – 02.10.2007
Velja od: 03.10.2007
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica
Sprejeto: 24.04.2002          Objava: UVG 13/02 – 03.05.2002
Velja od: 18.05.2002
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica
Sprejeto: 30.01.2001          Objava: UL 11/01 – 16.02.2001
Velja od: 17.02.2001
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica
Sprejeto: 31.01.2000          Objava: UL 17/00 – 25.02.2000
Velja od: 26.02.2000

Odlok o spremembah  Odloka o ustanovitvi JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice
Sprejeto: 06.06.2019         Objava: UL 29/2019 – 21.06.2019
Odlok o ustanovitvi JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice (neuradno prečiščeno besedilo)
Odlok o spremembah in dopolnitvah  Odloka o ustanovitvi JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice
Sprejeto: 27.10.2016          Objava: UL 13/2017 – 17.03.2017
Velja od: 25.04.2017
Odlok o ustanovitvi JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice
Sprejeto: 01.12.2011           Objava: UL 104/11 – 21.12.2011
Odlok o preoblikovanju JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice, in ustanovitvi njegovega skupnega organa
Sprejeto: 22.09.2005        Objava: UL 94/05 – 25.10.2005