Gospodarske javne službe

Gospodarske javne službe

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica (neuradno prečiščeno besedilo)

Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica
Sprejeto: 29.09.2022          Objava: UL 127/2022 – 5.10.2022
Velja od: 06.10.2022

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica
Sprejeto: 23.02.2017          Objava: UL 73/2016 – 18.11.2016
Velja od: 19.11.2016

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica
Sprejeto: 20.09.2007          Objava: UL 89/07 – 02.10.2007
Velja od: 03.10.2007

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica
Sprejeto: 24.04.2002          Objava: UVG 13/02 – 03.05.2002
Velja od: 18.05.2002

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica
Sprejeto: 30.01.2001          Objava: UL 11/01 – 16.02.2001
Velja od: 17.02.2001

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica
Sprejeto: 31.01.2000          Objava: UL 17/00 – 25.02.2000
Velja od: 26.02.2000


Odlok o ustanovitvi Jeko, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice (neuradno prečiščeno besedilo)

Odlok o spremembah  Odloka o ustanovitvi JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice
Sprejeto: 26.05.2022         Objava: UL 81/2022 – 10.06.2022
Velja od: 

Odlok o spremembah  Odloka o ustanovitvi JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice
Sprejeto: 06.06.2019         Objava: UL 39/2019 – 21.06.2019
Velja od: 21.08.2019

Odlok o spremembah in dopolnitvah  Odloka o ustanovitvi JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice
Sprejeto: 27.10.2016          Objava: UL 13/2017 – 17.03.2017
Velja od: 25.04.2017          Velja do: 20.08.2019

Odlok o ustanovitvi JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice
Sprejeto: 01.12.2011           Objava: UL 104/11 – 21.12.2011
Velja od: 21.02.2012          Velja do: 24.04.2017

Odlok o preoblikovanju JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice, in ustanovitvi njegovega skupnega organa
Sprejeto: 22.09.2005          Objava: UL 94/05 – 25.10.2005
                                                 Velja do: 01.12.2011

 

Oskrba s pitno vodo

Oskrba s pitno vodo

Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovoda na območju Občine Žirovnica
Sprejeto: 19.06.2014          Objava: UL 50/2014 – 04.07.2014

Velja od: 19.07.2014


Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žirovnica (neuradno prečiščeno besedilo)

Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žirovnica
Sprejeto: 19.06.2014          Objava: UL 50/2014 – 04.07.2014

Velja od: 05.07.2014

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žirovnica
Sprejeto: 13.02.2014          Objava: UL 14/14 – 21.02.2014

Velja od: 08.03.2014           

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žirovnica
Sprejeto: 21.04.2011          Objava: UL 34/11 – 06.05.2011
Velja od: 21.05.2011           Velja do: 08.03.2014

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žirovnica
Sprejeto: 31.05.2007          Objava: UL 55/07 – 22.06.2007
Velja od: 07.07.2007           Velja do: 21.05.2011

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Žirovnica
Sprejeto: 24.10.2002          Objava: UVG 38/02 – 12.11.2002

Velja od: 24.10.2002           Velja do: 07.07.2007

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žirovnica
Sprejeto: 26.05.1999          Objava: UL 58/99 – 20.07.1999
Velja od: 21.07.1999           Velja do: 07.07.2007


Odlok o varstvu vodnih virov in ukrepih za zavarovanje pitnih voda za Občino Žirovnica
Sprejeto: 31.05.2001          Objava: UL 51/01 – 21.06.2001
Velja od: 29.06.2001

Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda

Odvajanje in čiščenje odpadnih padavinskih voda

Pravilnik o praznenju individualnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Žirovnica
Sprejeto: 13.02.2014          Objava: UL 14/2014 – 21.02.2014

Velja od: 22.02.2014


Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Žirovnica
Sprejeto: 27.10.2016         Objava: UL 73/2016 – 18.11.2016

Velja od: 04.12.2016

Odlok o spremembah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Žirovnica
Sprejeto: 27.06.2013          Objava: UL 58/2013 – 08.07.2013
Velja od: 09.07.2013           Velja do: 04.12.2016 

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Žirovnica
Sprejeto: 23.12.2010          Objava: UL 107/10 – 29.12.2010

Velja od: 13.01.2011           Velja do: 04.12.2016

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Žirovnica
Sprejeto: 31.05.2007          Objava: UL 54/07 – 18.06.2007

Velja od: 03.07.2007           Velja do: 13.01.2011

Odlok o odvajanju odpadne in padavinske vode ter čiščenju greznic na območju Občine Žirovnica
Sprejeto: 20.06.2002          Objava: UVG 22/02 – 05.07.2002

Velja od: 13.07.2002           Velja do: 02.07.2007


Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji v Občini Žirovnica
Sprejeto: 27.10.2011           Objava: UL 19/12 – 13.03.2012

Velja od: 28.03.2012


Spremembe in dopolnitve operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod za Občino Žirovnica
Sprejeto: 31.05.2007

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod za Občino Žirovnica
Sprejeto: 24.04.2007

 

Odlaganje komunalnih odpadkov

Odlaganje komunalnih odpadkov

Pravilnik o izvajanju obračunavanja javnih služb ravnanja z odpadki  v občinah Jesenice in  Žirovnica
Sprejeto: 04.10.2023          
Velja od: 04.10.2023

• Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Žirovnica
Sprejeto: 28.11.2013          Objava: UL 101/2013 – 09.12.2013

Velja od: 24.12.2013


Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Žirovnica
Sprejeto: 30.06.2011         Objava: UL 56/11 – 11.07.2011

Velja od: 26.07.2011


Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žirovnica (neuradno prečiščeno besedilo)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žirovnica
Sprejeto: 27.10.2011          Objava: UL 90/11 – 11.11.2011
Velja od: 19.11.2011

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žirovnica
Sprejeto: 30.09.2002           Objava: UVG 35/02 – 15.10.2002

Velja od: 30.10.2002

Urejanje in čiščenje javnih površin

Urejanje javnih površin

Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Žirovnica
Sprejeto: 20.12.2012             Objava: UL 106/2012 – 28.12.2012

Velja od: 12.01.2013

Pregledovanje in čiščenje kurilnih naprav

Pregledovanje in čiščenje kurilnih naprav

Odlok o dimnikarski službi na območju Občine Žirovnica
Sprejeto: 26.10.2000          Objava: UL 114/00 – 11.12.2000
Velja od: 26.11.2000

Pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč

Pokopališka in pogrebna dejavnost

Pravilnik o pokopu na način z raztrosom pepela pokojnika na pokopališču Breznica
Sprejeto: 25.02.2016          Objava: UL 18/2016 – 04.03.2016
Velja od: 05.02.2016

Odlok o pokopališkem redu in pogrebni dejavnosti v Občini Žirovnica
Sprejeto: 29.03.2018          Objava: UL 27/18 – 20.04.2018

Velja od: 05.05.2018

Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Žirovnica
Sprejeto: 29.06.2000          Objava: UL 73/00 – 19.08.2000

Velja od: 03.09.2000           Velja do: 04.05.2018

Sklep o cenah pogrebnih in pokopaliških storitev ter najemnin za grobove
Sprejeto: 02.11.1999          Objava: UL 95/99 – 25.11.1999

Oskrba z zemeljskim plinom

Oskrba z zemeljskim plinom

Odlok o načinu izvajanja in podelitvi koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Žirovnica (neuradno prečiščeno besedilo)

Odlok o spremembi Odloka o načinu izvajanja in podelitvi koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občine Žirovnica
Sprejeto: 06.06.2019          Objava: UL 36/2019- 07.06.2019

Velja od: 08.06.2019

Odlok o načinu izvajanja in podelitvi koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občine Žirovnica
Sprejeto: 27.9.2018          Objava: UL 66/2018- 12.10.2018

Velja od: 27.09.2018 

Odlok o načinu izvajanja in podelitve koncesije lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina za geografsko območje Občine Žirovnica
Sprejeto: 10.04.2008          Objava: UL 40/08 – 23.04.2008

Velja od: 08.05.2008           Velja do: 26.09.2018

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu in pogojih podelitve koncesije za oskrbo naselij s plinom iz lokalnih omrežij v Občini Žirovnica
Sprejeto: 30.01.2001          Objava: UL 11/01 – 16.02.2001

Velja od: 17.02.2001           Velja do: 08.05.2008

  Odlok o načinu in pogojih podelitve koncesije za oskrbo naselij s plinom iz lokalnih omrežij v Občini Žirovnica
Sprejeto: 29.06.2000          Objava: UL 73/00 – 19.08.2000

Velja od: 27.08.2000           Velja do: 08.05.2008

Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe naselij s plinom iz lokalnih omrežij v Občini Žirovnica
Sprejeto: 11.05.2000          Objava: UL 52/00 – 13.06.2000

Velja od: 20.06.2000         Velja do: 08.05.2008


Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Žirovnica
Objava: UL 10/09 – 09.02.2009


Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Žirovnica
Objava: UL 137/06 – 27.12.2006

Velja od: 22.12.2006


Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje občine Žirovnica 
Objava: UL 72/20 – 18.05.2020

Velja od: 02.06.2020

Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje občine Žirovnica 
Objava: UL 136/06 – 22.12.2006

Velja od: 06.01.2007   Velja do: 01.06.2020

 
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Osrednja vsebina