Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Žirovnica
Sprejeto: 26.11.2015          Objava: UL 92/2015 – 04.12.2015
Velja od: 05.12.2015
Pravilnik o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Žirovnica
Sprejeto: 23.02.2006          Objava: UL 24/06 – 07.03.2006
Velja od: 08.03.2006           Velja do: 05.12.2015
Pravilnik o podaljšanju obratovalnega časa gostinskih obratov v Občini Žirovnica
Sprejeto: 21.12.2000          Objava: UL 1/01 – 08.01.2001
Velja od: 09.01.2001           Velja do: 08.03.2006