Odlok o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica (neuradno prečiščeno besedilo)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica
Sprejeto: 26.11.2009          Objava: UL 13/10 – 22.02.2010
Velja od: 23.02.2010
Odlok o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica
Sprejeto: 21.02.2008           Objava: UL 41/08 – 25.04.2008
Velja od: 10.05.2008

Odlok o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica (neuradno prečiščeno besedilo)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica
Sprejeto: 25.05.2017          Objava: UL 31/17 – 23.06.2017
Velja od: 24.06.2017
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica
Sprejeto: 26.11.2009          Objava: UL 13/10 – 22.02.2010
Velja od: 23.02.2010
Odlok o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica
Sprejeto: 21.02.2008          Objava: UL 41/08 – 25.04.2008
Velja od: 10.05.2008

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Občine Jesenice in Občine Žirovnica
Sprejeto: 24.04.2002          Objava: UL 44/02 – 21.05.2002
Velja od: 05.06.2002           Velja do: 10.05.2008
Odlok o ustanovitvi organov skupne občinske uprave Občine Jesenice in Občine Žirovnica
Sprejeto: 02.11.1999          Objava: UL 102/99 – 17.12.1999
Velja od: 18.12.1999           Velja do: 05.06.2002