NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE  
naslov odg. oseba telefon

Vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje

Osnovna šola Žirovnica
Zabreznica 4, 4274 Žirovnica Meta Zupan v.d. ravnatelja 04 5809-150

Glasbena šola

Glasbena šola Jesenice
Cesta Franceta Prešerna 48, 4270 Jesenice Martina Valant 04 586-60-30
Šola s prilagojenim programom
OŠ Polde Stražišar
Kejžarjeva 35, 4270 Jesenice Aleksandra Valančič 04 583-41-50
Osnovno zdravstvo
OZG ZD Jesenice
C.maršala Tita 78, 4270 Jesenice Jože Veternik  04 5868 100
Zdravstvena postaja Žirovnica
Selo pri Žirovnici 8a, 4274 Žirovnica 04 5809-183
Lekarniška dejavnost
Gorenjske lekarne
Gosposvetska 12, 4000 Kranj Barbara Rems 04 201-61-00
Lekarna Žirovnica
Selo pri Žirovnici 8a, 4274 Žirovnica 04 5809-232
Osebna pomoč družini
Dom dr.Franceta Berglja
Ul. S. Bokala 4, 4270 Jesenice Karmen Arko 04 583-41-03
Knjižnična dejavnost
Občinska knjižnica Jesenice
Čufarjev trg 2, 4270 Jesenice Veronika Osredkar 04 583-42-00
Knjižnica Žirovnica
Žirovnica 63, 4274 Žirovnica 040 234 402
Kultura
Gorenjski muzej
Tomšičeva 44, 4000 Kranj mag. Marjana Žibert 04 201-39-50
Spodbujanje razvoja turizma
Zavod za turizem in kulturo Žirovnica
Žirovnica 14, 4274 Žirovnica Matjaž Koman 04 5801-503
Razvojne naloge
RAGOR
Sp.Plavž 24 e, 4270 Jesenice Stevo Ščavničar 04 581-34-14
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
naslov odg. oseba telefon
Vzdrževanje cest
JEKO d.o.o.
C. maršala Tita 51, 4270 Jesenice Uroš Bučar 031 605-009
Vzdrževanje gozdnih cest
GG Bled d.o.o. mag. Marko Matjašič
Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled

575-00-00

041 542 989

Avtocesta
DARS – PVAC Hrušica 587-12-51
Ostale državne ceste
CP Kranj  Iztok Tonejec 280-60-13
Vodovod
JEKO d.o.o.
C. maršala Tita 51, 4270 Jesenice Uroš Bučar

581-04-00

031 570 977

Primarno omrežje
Geoplin  Boštjan Napast 01 582-06-66
Zemeljski plin
Enos d.d.
Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice Andrej Stušek

581-02-00

041 694 916

Cisterne
Butan plin brezpl.tel.št.
Javna razsvetljava
Elektrovod Instalacije z.o.o. Ljubljana 041 619-544
Kanalizacija
JEKO d.o.o.
C. maršala Tita 51, 4270 Jesenice Uroš Bučar

586-41-77

041 616 787

Deponiranje odpadkov
JEKO d.o.o.
C. maršala Tita 51, 4270 Jesenice Uroš Bučar 583-66-20
Odvoz smeti
JEKO d.o.o.
C. maršala Tita 51, 4270 Jesenice Uroš Bučar 581-04-00
Pogrebna služba
JEKO d.o.o.
C. maršala Tita 53, 4270 Jesenice Uroš Bučar 587-42-22
Dimnikarstvo
Dimnikarstvo Rauter
Pod gozdom 29, 4264 Bohinjska Bistrica Primož Rauter

572-13-03

031 330 448

Skrb za zapuščene živali
Perun Dresura psov Pirc Branko s.p. Branko Pirc 041 666-187
Plakatiranje
Cifra d.o.o.
Gorenjska 25, 4240 Radovljica Pogačnik Irena

537-27-30

041 715 063

Varstvo pred požari
PGD ZABREZNICA
Zabreznica 18, 4274 Žirovnica Sašo Pintar

04 580-15-86

041 549 623

PGD SMOKUČ
Smokuč 46, 4274 Žirovnica Leopold Legat

04 580-10-46

041 335 871

GARS Jesenice Jože Klinar

04 581-18-00

041 617 002