NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

naslov odg.oseba telefon
Vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje
Osnovna šola Žirovnica
Zabreznica 4 mag. Valentin Sodja 04 5809-150
4274 ŽIROVNICA
Glasbena šola
Glasbena šola Jesenice
Cesta Franceta Prešerna 48 Martina Valant 04 586-60-30
4270 JESENICE
Šola s prilagojenim programom
OŠ Polde Stražišar
Kejžarjeva 35 Alen Kofol 04 583-41-50
4270 JESENICE
Osnovno zdravstvo
OZG ZD Jesenice
C.maršala Tita 78 dr. Alojz Novak
4270 JESENICE
Zdravstvena postaja Žirovnica
Selo 8a 04 5809-183
4274 ŽIROVNICA
Lekarniška dejavnost
Gorenjske lekarne
Gosposvetska 12 Barbara Rems 04 201-61-00
4000 KRANJ
Lekarna Žirovnica
Selo 8a 04 5809-232
4274 ŽIROVNICA
Osebna pomoč družini
Dom dr.Franceta Berglja
Ul. S. Bokala 4 Metka Gostič 04 583-41-03
4270 JESENICE
Knjižnična dejavnost
Občinska knjižnica Jesenice
Čufarjev trg 2 Cvetka Martinčič 04 583-42-00
4270 JESENICE
Knjižnica Žirovnica
Žirovnica 63 (TVD Partizan) 040 234 402
4274 ŽIROVNICA
Kultura
Gorenjski muzej
Tomšičeva 44 mag. Marjana Žibert 04 201-39-50
4000 KRANJ
Spodbujanje razvoja turizma
Zavod za turizem in kulturo Žirovnica
Žirovnica 14 Matjaž Koman 04 5801-503
4275 ŽIROVNICA
Razvojne naloge
RAGOR
Sp.Plavž 24 e Stevo Ščavničar 04 581-34-14
4270 JESENICE

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

naslov odg.oseba telefon
Vzdrževanje cest
JEKO-IN d.o.o.
C. maršala Tita 51 Uroš Bučar 031 605-009
4270 JESENICE
Vzdrževanje gozdnih cest
GG Bled mag. Marko Matjašič
Ljubljanska 19 575-00-00
4260 BLED O41 542-989
Avtocesta
DARS – PVAC Hrušica 587-12-51
Ostale državne ceste
CP Kranj 280-60-13
Vodovod
JEKO-IN d.o.o.
C. maršala Tita 51 Uroš Bučar 581-04-00
4270 JESENICE 031 570-977
Primarno omrežje
Geoplin 01 582-06-66
Zemeljski plin
Enos d.d.
Cesta železarjev 8 Andrej Stušek 581-02-00
4270 JESENICE 041 694-916
Cisterne
Butan plin brezpl.tel.št.
Javna razsvetljava
Elektrovod Instalacije z.o.o. Ljubljana 041 619-544
Kanalizacija
JEKO-IN d.o.o.
C. maršala Tita 51 Uroš Bučar 586-41-77
4270 JESENICE 041 616-787
Deponiranje odpadkov
JEKO-IN d.o.o.
C. maršala Tita 51 Uroš Bučar 583-66-20
4271 JESENICE
Odvoz smeti
JEKO-IN d.o.o.
C. maršala Tita 51 Uroš Bučar 581-04-00
4272 JESENICE
Pogrebna služba
JEKO-IN d.o.o.
C. maršala Tita 53 Uroš Bučar 587-42-22
4272 JESENICE 587-42-22
Dimnikarstvo
Dimnikarstvo Rauter
Pod gozdom 29 Primož Rauter 572-13-03
4264 BOH.BIST. 031 330-448
Skrb za zapuščene živali
Perun Dresura psov Pirc Branko s.p. Branko Pirc 041 666-187
Plakatiranje
Cifra
Gorenjska 25 Pogačnik Irena 537-27-30
4240 RADOVLJICA 041 715-063
Varstvo pred požari
PGD ZABREZNICA
Zabreznica 18 Sašo Pintar 04 580-15-86
4274 ŽIROVNICA 041 549-623
PGD SMOKUČ
Smokuč 46 Leopold Legat 04 580-10-46
4274 ŽIROVNICA 041 335-871
GARS Jesenice Jože Klinar 04 581-18-00
041 617-002