Te dni smo pričeli z obnovo vaškega korita v Doslovčah. Gre za projekt v vrednosti 10.000 EUR, ki ga je predlagal vaški odbor Doslovče  in ga prijavil na participatorni del proračuna ter bil takrat izbran kot najprimernejši. Dela izvaja izbrano  podjetje gradbeništvo Primož Novak s.p., konzervatorski načrt pa Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija, enota Kranj. Dela morajo biti zaključena v začetku oktobra.