Takse

Parkirnine in dovolilnice za vozila 

Sklep o določitvi parkirnih površin in gozdnih cest, višine parkirnine in odškodnine za uporabo gozdnih cest in dovolilnic za vozila
Sprejeto: 25.05.2023          Objava: UL 61/2023 - 02.06.2023
Velja od: 03.06.2023

Sklep o določitvi parkirnih površin in gozdnih cest, višine parkirnine in odškodnine za uporabo gozdnih cest in dovolilnic za vozila
Sprejeto: 27.10.2022          Objava: UL 142/2022 - 11.11.2022
Velja od: 12.11.2022           Velja do: 03.06.2023

Sklep o določitvi parkirnih površin in gozdnih cest, višine parkirnine in odškodnine za uporabo gozdnih cest in dovolilnic za vozila
Sprejeto: 26.05.2022          Objava: UL 81/2022 – 10.06.2022
Velja od: 11.06.2022           Velja do: 11.11.2022


Sprememba namenske rabe prostora 

Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Žirovnica (neuradno prečiščeno besedilo)

Odlok o spremembi odloka o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Žirovnica 
Sprejeto: 19.12.2019          Objava: UL 81/2019 – 27.12.2019

Velja od: 28.12.2019

Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Žirovnica 
Sprejeto: 26.06.2018          Objava: UL 48/2018 – 13.07.2018

Velja od: 14.07.2018


Turistična taksa 

Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Žirovnica (neuradno prečiščeno besedilo)

Odlok o spremembah Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Žirovnica
Sprejeto: 30.05.2024          Objava: UL 47/2024 – 07.06.2024

Velja od: 01.01.2025

Popravek Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Žirovnica
Sprejeto: 15.01.2019                            Objava: UL 4/2019 – 18.01.2019

Velja od: 18.01.2019

Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Žirovnica
Sprejeto: 28.06.2018          Objava: UL 48/2018 – 13.07.2018

Velja od: 01.01.2019


Odlok o turistični taksi v Občini Žirovnica
Sprejeto: 31.01.2000          Objava: UL 17/00 – 25.02.2000

Velja od: 26.02.2000          Velja do: 31.12.2018


Komunalne takse 

Odlok o razveljavitvi Odloka o komunalnih taksah v Občini Žirovnica
Sprejeto: 25.01.2007          Objava: UL 9/07 – 02.02.2007
Velja od: 03.02.2007

Popravek odloka o komunalnih taksah
Sprejeto: 24.04.2001         Objava: UL 71/01 – 07.09.2001
Velja od: 01.06.2001          Velja do: 01.02.2007

Odlok o komunalnih taksah v Občini Žirovnica
Sprejeto: 24.04.2001         Objava: UL 37/01 – 17.05.2001

Velja od: 01.06.2001          Velja do: 01.02.2007


Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Žirovnica za leto 2006
Sprejeto: 22.12.2005         Objava: UL 119/05 – 28.12.2005
Velja od: 01.01.2006          Velja do: 31.12.2006

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Žirovnica za leto 2005
Sprejeto: 21.12.2004         Objava: UVG 43/04 – 31.12.2004

Velja od: 01.01.2005          Velja do: 31.12.2005

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Žirovnica za leto 2004
Sprejeto: 18.11.2003         Objava: UVG 35/03 – 25.11.2003

Velja od: 01.01.2004          Velja do: 31.12.2004

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Žirovnica za leto 2003
Sprejeto: 19.12.2002         Objava: UVG 47/02 – 31.12.2002

Velja od: 01.01.2003          Velja do: 31.12.2003

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Žirovnica za leto 2002
Sprejeto: 19.12.2001         Objava: UL 109/01 – 28.12.2001

Velja od: 01.01.2002          Velja do: 31.12.2002

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Žirovnica za leto 2001
Sprejeto: 21.12.2000         Objava: UL 125/00 – 29.12.2000

Velja od: 01.01.2001          Velja do: 31.12.2001

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Žirovnica za leto 2000
Sprejeto: 30.11.1999         Objava: UL 101/99 – 16.12.1999

Velja od: 01.01.2000          Velja do: 31.12.2000

Komunalni prispevek

Sprejeto: 25.05.2023         Objava: UL 61/2023 – 02.06.2023
Velja od: 10.06.2023

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Žirovnica (Uradno prečiščeno besedilo - UPB1)
Sprejeto: 31.03.2022         Objava: UL 52/2022 – 15.04.2022
Velja od: 16.04.2022           Velja do: 10.06.2023

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Žirovnica
Sprejeto: 23.12.2021          Objava: UL 207/2021 – 30.12.2021
Velja od: 31.12.2021           Velja do: 10.06.2023

Odlok o spremembah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Žirovnica
Sprejeto: 28.04.2020          Objava: UL 63/2020 – 06.05.2020
Velja od: 06.05.2020           Velja do: 10.06.2023

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Žirovnica
Sprejeto: 19.12.2019          Objava: UL 81/2019 – 27.12.2019

Velja od: 04.01.2020           Velja do: 10.06.2023


Pravilnik o kriterijih za obročno plačilo komunalnega prispevka
Sprejeto: 29.01.2015          Objava: UL 8/2015 – 06.02.2015

Velja od: 07.02.2015


Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2010 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
Sprejeto: 23.12.2010          Objava: UL 107/10 – 29.12.2010

Velja od: 01.01.2011           Velja do: 17.06.2011

Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2010 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
Sprejeto: 25.02.2010          Objava: UL 17/10 – 05.03.2010

Velja od: 01.03.2010           Velja do: 31.12.2010

Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2009 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
Sprejeto: 29.01.2009          Objava: UL 9/09 – 06.02.2009

Velja od: 01.01.2009           Velja do: 31.12.2009

Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2008 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
Sprejeto: 20.12.2007          Objava: UL 122/07 – 28.12.2007

Velja od: 01.01.2008           Velja do: 31.12.2008

Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2007 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
Sprejeto: 21.12.2006          Objava: UL 139/06 – 29.12.2006

Velja od: 01.01.2007           Velja do: 31.12.2007

Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2006 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
Sprejeto: 22.12.2005          Objava: UL 119/05 – 28.12.2005

Velja od: 01.01.2006           Velja do: 31.12.2006

Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2005 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica-2
Sprejeto: 03.02.2005          Objava: UVG 3/05 – 15.02.2005

Velja od: 15.02.2005           Velja do: 31.12.2005

Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2005 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
Sprejeto: 21.12.2004          Objava: UVG 43/04 – 31.12.2004

Velja od: 15.02.2005           Velja do: 31.12.2005

Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2004 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
Sprejeto: 04.03.2004          Objava: UVG 8/04 – 23.03.2004

Velja od: 01.01.2004           Velja do: 31.12.2004

Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2003 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
Sprejeto: 19.12.2002          Objava: UVG 47/02 – 31.12.2002

Velja od: 01.01.2003           Velja do: 31.12.2003

Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2002 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
Sprejeto: 04.03.2002          Objava: UVG 5/02 – 15.03.2002

Velja od: 15.03.2002           Velja do: 31.12.2002


Sklep o neposredni uporabi zakona o stavbnih zemljiščih in navodila za izračun komunalnega prispevka pri izračunu komunalnega prispevka
Sprejeto: 28.06.2001          Objava: UL 55/01 – 03.07.2001
Velja od: 04.07.2001          Velja do: 17.11.2001


Davki

Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 2011
Sprejeto: 23.12.2010          Objava: UL 107/10 – 29.12.2010
Velja od: 29.12.2009           Velja do: 18.06.2011

Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 2010
Sprejeto: 22.12.2009          Objava: UL 112/09 – 30.12.2009

Velja od: 30.12.2009           Velja do: 31.12.2010

Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 2009
Sprejeto: 29.01.2009          Objava: UL 9/09 – 06.02.2009

Velja od: 06.02.2009           Velja do: 31.12.2009

Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 2008
Sprejeto: 20.12.2007          Objava: UL 122/07 – 28.12.2007

Velja od: 01.01.2008           Velja do: 31.12.2008

Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 2007
Sprejeto: 21.12.2006          Objava: UL 139/06 – 29.12.2006

Velja od: 01.01.2007           Velja do: 31.12.2007

Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 2006
Sprejeto: 22.12.2005          Objava: UL 119/05 – 28.12.2005

Velja od: 01.01.2006           Velja do: 31.12.2006

Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 2005
Sprejeto: 21.12.2004          Objava: UVG 43/04 – 31.12.2004

Velja od: 01.01.2005           Velja do: 31.12.2005

Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 2004
Sprejeto: 04.03.2004          Objava: UVG 8/04 – 23.03.2004

Velja od: 31.03.2004           Velja do: 31.12.2004

Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 2003
Sprejeto: 19.12.2002          Objava: UVG 47/02 – 31.12.2002

Velja od: 07.01.2003           Velja do: 31.12.2003

Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 2002
Sprejeto: 04.03.2002          Objava: UVG 5/02 – 15.03.2002

Velja od: 23.03.2002           Velja do: 31.12.2002

Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 2001
Sprejeto: 20.03.2001          Objava: UL 24/01 – 05.04.2001

Velja od: 13.04.2001           Velja do: 31.12.2001

Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 2000
Sprejeto: 16.03.2000          Objava: UL 35/00 – 21.04.2000

Velja od: 28.04.2000           Velja do: 31.12.2000

Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 1999
Sprejeto: 30.06.1999          Objava: UL 65/99 – 12.08.1999

Velja od: 20.08.1999           Velja do: 31.12.1999

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica
Sprejeto: 27.09.2018          Objava: UL 66/2018 -12.10.2018

Velja od: 01.01.2019

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica (neuradno prečiščeno besedilo)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica
Sprejeto: 22.12.2009          Objava: UL 112/09 – 30.12.2009

Velja od: 07.01.2010          Velja do: 31.12.2018

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica
Sprejeto: 17.07.2003          Objava: UVG 26/03 – 29.07.2003

Velja od: 06.08.2003          Velja do: 31.12.2018

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica
Sprejeto: 19.12.2002          Objava: UVG 47/02 – 31.12.2002

Velja od: 01.01.2003          Velja do: 31.12.2018


Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2021
Sprejeto: 17.12.2020         Objava: UL 197/2020 – 24.12.2020
Velja od: 01.01.2021

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2020
Sprejeto: 26.03.2020         Objava: UL 43/2020 – 03.04.2020
Velja od: 04.04.2020          Velja do: 31.12.2020

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2020
Sprejeto: 19.12.2019         Objava: UL 81/2019 – 27.12.2019

Velja od: 01.01.2020          Velja do: 31.12.2020

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2018
Sprejeto: 21.12.2017         Objava: UL 80/2017 – 28.12.2017

Velja od: 01.01.2018          Velja do: 31.12.2019

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2017
Sprejeto: 22.12.2016         Objava: UL 85/2016 – 28.12.2016

Velja od: 01.01.2017          Velja do: 31.12.2017  

Sklep od določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2016
Sprejeto: 26.11.2015          Objava: UL 92/2015 – 04.12.2015

Velja od: 01.01.2016          Velja do: 31.12.2016

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2015
Sprejeto: 18.12.2014          Objava: UL 95/2014 – 29.12.2014

Velja od: 01.01.2015          Velja do: 31.12.2015

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2014
Sprejeto: 28.11.2013          Objava: UL 101/2013 – 09.12.2013

Velja od: 01.01.2014          Velja do: 31.12.2014

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2013
Sprejeto: 20.12.2012          Objava: UL 106/2012 – 28.12.2012

Velja od: 01.01.2013          Velja do: 31.12.2013

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2012
Sprejeto: 01.12.2011          Objava: UL 101/11 – 12.12.2011

Velja od: 01.01.2012           Velja do: 31.12.2012

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2011
Sprejeto: 23.12.2010          Objava: UL 108/10 – 30.12.2010

Velja od: 01.01.2011           Velja do: 31.12.2011

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2010
Sprejeto: 22.12.2009          Objava: UL 112/09 – 30.12.2009

Velja od: 01.01.2010           Velja do: 31.12.2010

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2009
Sprejeto: 29.01.2009          Objava: UL 9/09 – 06.02.2009

Velja od: 01.01.2009           Velja do: 31.12.2009

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2008
Sprejeto: 20.12.2007          Objava: UL 122/07 – 28.12.2007

Velja od: 01.01.2008           Velja do: 31.12.2008

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2007
Sprejeto: 21.12.2006          Objava: UL 139/06 – 29.12.2006

Velja od: 01.01.2007           Velja do: 31.12.2007

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2006
Sprejeto: 22.12.2005          Objava: UL 119/05 – 28.12.2005

Velja od: 01.01.2006           Velja do: 31.12.2006

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2005
Sprejeto: 21.12.2004          Objava: UVG 43/04 – 31.12.2004

Velja od: 01.01.2005           Velja do: 31.12.2005

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2004
Sprejeto: 18.11.2003          Objava: UVG 35/03 – 25.11.2003

Velja od: 01.01.2004           Velja do: 31.12.2004

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2003
Sprejeto: 19.12.2002          Objava: UVG 47/02 – 31.12.2002

Velja od: 01.01.2003           Velja do: 31.12.2003

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2002
Sprejeto: 19.12.2001          Objava: UL 109/01 – 28.12.2001

Velja od: 01.01.2002           Velja do: 31.12.2002

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2001
Sprejeto: 21.12.2000          Objava: UL 125/00 – 29.12.2000

Velja od: 01.01.2001           Velja do: 31.12.2001

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2000
Sprejeto: 30.11.1999          Objava: UL 101/99 – 16.12.1999

Velja od: 01.01.2000           Velja do: 31.12.2000

Prispevek za novorojence

Pravilnik o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica (neuradno prečiščeno besedilo)

Pravilnik o spremembah Pravilnika o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica
Sprejeto: 18.12.2014           Objava: UL 95/2014 - 29.12.2014

Velja od: 30.12.2014

Pravilnik o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica
Sprejeto: 21.02.2013           Objava: UL 19/2013 - 04.03.2013

Velja od: 01.01.2013


Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letih 2011 in 2012
Sprejeto: 23.12.2010          Objava: UL 107/00 - 29.12.2010
Velja od: 01.01.2011           Velja do: 28.02.2013

Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2010
Sprejeto: 22.12.2009          Objava: UL 112/09 - 30.12.2009

Velja od: 01.01.2010           Velja do: 28.02.2011

Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2009
Sprejeto: 29.01.2009          Objava: UL 9/09 - 06.02.2009

Velja od: 01.01.2009           Velja do: 28.02.2010

Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2008
Sprejeto: 20.12.2007          Objava: UL 122/07 - 28.12.2007

Velja od: 01.01.2008           Velja do: 28.02.2009

Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2007
Sprejeto: 21.12.2006          Objava: UL 139/06 - 29.12.2006

Velja od: 01.01.2007           Velja do: 28.02.2008

Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2006
Sprejeto: 22.12.2005          Objava: UL 119/05 - 28.12.2005

Velja od: 01.01.2006           Velja do: 28.02.2007

Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2005
Sprejeto: 21.12.2004          Objava: UVG 42/04 - 28.12.2004

Velja od: 01.01.2005           Velja do: 31.12.2005

Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2004
Sprejeto: 18.11.2003          Objava: UVG 36/03 - 28.11.2003

Velja od: 01.01.2004           Velja do: 31.12.2004

Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2003
Sprejeto: 19.12.2002          Objava: UVG 47/02 - 31.12.2002

Velja od: 01.01.2003           Velja do: 31.12.2003

Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2002
Sprejeto: 19.12.2001          Objava: UL 109/01 - 28.12.2001

Velja od: 29.12.2001           Velja do: 31.12.2002

Sklep o spremembi sklepa o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2001
Sprejeto: 30.01.2001          Objava: UL 11/01 - 16.02.2001

Velja od: 17.02.2001           Velja do: 31.12.2001

Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2001
Sprejeto: 21.12.2001          Objava: UL 1/01 - 08.01.2001

Velja od: 09.01.2001           Velja do: 31.12.2001

Sklep o spremembi sklepa o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2000
Sprejeto: 30.01.2001          Objava: UL 11/01 - 16.02.2001

Velja od: 17.02.2001           Velja do: 31.12.2000

Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2000
Sprejeto: 23.12.1999          Objava: UL 111/99 - 31.12.1999

Velja od: 01.01.2000           Velja do: 31.12.2000

Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 1999
Sprejeto: 03.08.1999          Objava: UL 69/99 - 26.08.1999

Velja od: 26.08.1999           Velja do: 31.12.1999

Ukrepi za učinkovito rabo energije

Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Žirovnica (neuradno prečiščeno besedilo)

Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Žirovnica
Sprejeto: 27.10.2022         Objava: UL 142/2022 - 11.11.2022

Velja od: 12.11.2022

Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Žirovnica
Sprejeto: 22.12.2016        Objava: UL 85/2016 - 28.12.2016
Velja od: 29.12.2016

Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Žirovnica
Sprejeto: 29.01.2015         Objava: UL 8/2015 - 06.02.2015

Velja od: 07.02.2015

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Žirovnica
Sprejeto: 21.02.2013         Objava: UL 19/2013 - 04.03.2013

Velja od: 05.03.2013

Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Žirovnica
Sprejeto: 26.05.2011          Objava: UL 43/11 - 03.06.2011

Velja od: 11.06.2011

Socialne pomoči

Pravilnik o izrednih socialnih pomočeh v Občini Žirovnica
Sprejeto: 26.01.2012          Objava: UL 8/12 - 03.02.2012
Velja od: 04.02.2012

 

Ostalo

Pravilnik »štipendijske sheme za Gorenjsko«
Velja od: 14.05.2005        Objava: UL 47/05 - 13.05.2005

Pravilnik o računovodstvu

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Osrednja vsebina