Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica
Sprejeto: 27.09.2018          Objava: UL 66/2018 -12.10.2018

Velja od: 01.01.2019

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica (neuradno prečiščeno besedilo)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica
Sprejeto: 22.12.2009          Objava: UL 112/09 – 30.12.2009

Velja od: 07.01.2010          Velja do: 31.12.2018

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica
Sprejeto: 17.07.2003          Objava: UVG 26/03 – 29.07.2003

Velja od: 06.08.2003          Velja do: 31.12.2018

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica
Sprejeto: 19.12.2002          Objava: UVG 47/02 – 31.12.2002

Velja od: 01.01.2003          Velja do: 31.12.2018


Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2021
Sprejeto: 17.12.2020         Objava: UL 197/2020 – 24.12.2020
Velja od: 01.01.2021

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2020
Sprejeto: 26.03.2020         Objava: UL 43/2020 – 03.04.2020
Velja od: 04.04.2020          Velja do: 31.12.2020

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2020
Sprejeto: 19.12.2019         Objava: UL 81/2019 – 27.12.2019

Velja od: 01.01.2020          Velja do: 31.12.2020

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2018
Sprejeto: 21.12.2017         Objava: UL 80/2017 – 28.12.2017

Velja od: 01.01.2018          Velja do: 31.12.2019

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2017
Sprejeto: 22.12.2016         Objava: UL 85/2016 – 28.12.2016

Velja od: 01.01.2017          Velja do: 31.12.2017  

Sklep od določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2016
Sprejeto: 26.11.2015          Objava: UL 92/2015 – 04.12.2015

Velja od: 01.01.2016          Velja do: 31.12.2016

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2015
Sprejeto: 18.12.2014          Objava: UL 95/2014 – 29.12.2014

Velja od: 01.01.2015          Velja do: 31.12.2015

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2014
Sprejeto: 28.11.2013          Objava: UL 101/2013 – 09.12.2013

Velja od: 01.01.2014          Velja do: 31.12.2014

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2013
Sprejeto: 20.12.2012          Objava: UL 106/2012 – 28.12.2012

Velja od: 01.01.2013          Velja do: 31.12.2013

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2012
Sprejeto: 01.12.2011          Objava: UL 101/11 – 12.12.2011

Velja od: 01.01.2012           Velja do: 31.12.2012

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2011
Sprejeto: 23.12.2010          Objava: UL 108/10 – 30.12.2010

Velja od: 01.01.2011           Velja do: 31.12.2011

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2010
Sprejeto: 22.12.2009          Objava: UL 112/09 – 30.12.2009

Velja od: 01.01.2010           Velja do: 31.12.2010

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2009
Sprejeto: 29.01.2009          Objava: UL 9/09 – 06.02.2009

Velja od: 01.01.2009           Velja do: 31.12.2009

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2008
Sprejeto: 20.12.2007          Objava: UL 122/07 – 28.12.2007

Velja od: 01.01.2008           Velja do: 31.12.2008

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2007
Sprejeto: 21.12.2006          Objava: UL 139/06 – 29.12.2006

Velja od: 01.01.2007           Velja do: 31.12.2007

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2006
Sprejeto: 22.12.2005          Objava: UL 119/05 – 28.12.2005

Velja od: 01.01.2006           Velja do: 31.12.2006

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2005
Sprejeto: 21.12.2004          Objava: UVG 43/04 – 31.12.2004

Velja od: 01.01.2005           Velja do: 31.12.2005

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2004
Sprejeto: 18.11.2003          Objava: UVG 35/03 – 25.11.2003

Velja od: 01.01.2004           Velja do: 31.12.2004

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2003
Sprejeto: 19.12.2002          Objava: UVG 47/02 – 31.12.2002

Velja od: 01.01.2003           Velja do: 31.12.2003

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2002
Sprejeto: 19.12.2001          Objava: UL 109/01 – 28.12.2001

Velja od: 01.01.2002           Velja do: 31.12.2002

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2001
Sprejeto: 21.12.2000          Objava: UL 125/00 – 29.12.2000

Velja od: 01.01.2001           Velja do: 31.12.2001

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2000
Sprejeto: 30.11.1999          Objava: UL 101/99 – 16.12.1999

Velja od: 01.01.2000           Velja do: 31.12.2000

Davki, prispevki, takse

Davki

Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 2011
Sprejeto: 23.12.2010          Objava: UL 107/10 – 29.12.2010
Velja od: 29.12.2009           Velja do: 18.06.2011

Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 2010
Sprejeto: 22.12.2009          Objava: UL 112/09 – 30.12.2009

Velja od: 30.12.2009           Velja do: 31.12.2010

Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 2009
Sprejeto: 29.01.2009          Objava: UL 9/09 – 06.02.2009

Velja od: 06.02.2009           Velja do: 31.12.2009

Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 2008
Sprejeto: 20.12.2007          Objava: UL 122/07 – 28.12.2007

Velja od: 01.01.2008           Velja do: 31.12.2008

Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 2007
Sprejeto: 21.12.2006          Objava: UL 139/06 – 29.12.2006

Velja od: 01.01.2007           Velja do: 31.12.2007

Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 2006
Sprejeto: 22.12.2005          Objava: UL 119/05 – 28.12.2005

Velja od: 01.01.2006           Velja do: 31.12.2006

Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 2005
Sprejeto: 21.12.2004          Objava: UVG 43/04 – 31.12.2004

Velja od: 01.01.2005           Velja do: 31.12.2005

Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 2004
Sprejeto: 04.03.2004          Objava: UVG 8/04 – 23.03.2004

Velja od: 31.03.2004           Velja do: 31.12.2004

Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 2003
Sprejeto: 19.12.2002          Objava: UVG 47/02 – 31.12.2002

Velja od: 07.01.2003           Velja do: 31.12.2003

Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 2002
Sprejeto: 04.03.2002          Objava: UVG 5/02 – 15.03.2002

Velja od: 23.03.2002           Velja do: 31.12.2002

Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 2001
Sprejeto: 20.03.2001          Objava: UL 24/01 – 05.04.2001

Velja od: 13.04.2001           Velja do: 31.12.2001

Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 2000
Sprejeto: 16.03.2000          Objava: UL 35/00 – 21.04.2000

Velja od: 28.04.2000           Velja do: 31.12.2000

Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 1999
Sprejeto: 30.06.1999          Objava: UL 65/99 – 12.08.1999

Velja od: 20.08.1999           Velja do: 31.12.1999


Prispevki

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Žirovnica (Uradno prečiščeno besedilo - UPB1)
Sprejeto: 31.03.2022         Objava: UL 52/2022 – 15.04.2022
Velja od: 16.04.2022

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Žirovnica
Sprejeto: 23.12.2021          Objava: UL 207/2021 – 30.12.2021
Velja od: 31.12.2021

Odlok o spremembah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Žirovnica
Sprejeto: 28.04.2020          Objava: UL 63/2020 – 06.05.2020
Velja od: 06.05.2020

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Žirovnica
Sprejeto: 19.12.2019          Objava: UL 81/2019 – 27.12.2019

Velja od: 04.01.2020


Pravilnik o kriterijih za obročno plačilo komunalnega prispevka
Sprejeto: 29.01.2015          Objava: UL 8/2015 – 06.02.2015

Velja od: 07.02.2015


Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2010 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
Sprejeto: 23.12.2010          Objava: UL 107/10 – 29.12.2010

Velja od: 01.01.2011           Velja do: 17.06.2011

Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2010 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
Sprejeto: 25.02.2010          Objava: UL 17/10 – 05.03.2010

Velja od: 01.03.2010           Velja do: 31.12.2010

Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2009 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
Sprejeto: 29.01.2009          Objava: UL 9/09 – 06.02.2009

Velja od: 01.01.2009           Velja do: 31.12.2009

Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2008 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
Sprejeto: 20.12.2007          Objava: UL 122/07 – 28.12.2007

Velja od: 01.01.2008           Velja do: 31.12.2008

Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2007 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
Sprejeto: 21.12.2006          Objava: UL 139/06 – 29.12.2006

Velja od: 01.01.2007           Velja do: 31.12.2007

Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2006 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
Sprejeto: 22.12.2005          Objava: UL 119/05 – 28.12.2005

Velja od: 01.01.2006           Velja do: 31.12.2006

Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2005 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica-2
Sprejeto: 03.02.2005          Objava: UVG 3/05 – 15.02.2005

Velja od: 15.02.2005           Velja do: 31.12.2005

Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2005 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
Sprejeto: 21.12.2004          Objava: UVG 43/04 – 31.12.2004

Velja od: 15.02.2005           Velja do: 31.12.2005

Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2004 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
Sprejeto: 04.03.2004          Objava: UVG 8/04 – 23.03.2004

Velja od: 01.01.2004           Velja do: 31.12.2004

Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2003 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
Sprejeto: 19.12.2002          Objava: UVG 47/02 – 31.12.2002

Velja od: 01.01.2003           Velja do: 31.12.2003

Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2002 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
Sprejeto: 04.03.2002          Objava: UVG 5/02 – 15.03.2002

Velja od: 15.03.2002           Velja do: 31.12.2002


Sklep o neposredni uporabi zakona o stavbnih zemljiščih in navodila za izračun komunalnega prispevka pri izračunu komunalnega prispevka
Sprejeto: 28.06.2001          Objava: UL 55/01 – 03.07.2001
Velja od: 04.07.2001          Velja do: 17.11.2001


Takse
Parkirnine in dovolilnice za vozila 

Sklep o določitvi parkirnih površin in gozdnih cest, višine parkirnine in odškodnine za uporabo gozdnih cest in dovolilnic za vozila
Sprejeto: 27.10.2022          Objava: UL 142/2022 - 11.11.2022
Velja od: 12.11.2022

Sklep o določitvi parkirnih površin in gozdnih cest, višine parkirnine in odškodnine za uporabo gozdnih cest in dovolilnic za vozila
Sprejeto: 26.05.2022          Objava: UL 81/2022 – 10.06.2022
Velja od: 11.06.2022           Velja do: 11.11.2022


Sprememba namenske rabe prostora 

Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Žirovnica (neuradno prečiščeno besedilo)

Odlok o spremembi odloka o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Žirovnica 
Sprejeto: 19.12.2019          Objava: UL 81/2019 – 27.12.2019

Velja od: 28.12.2019

Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Žirovnica 
Sprejeto: 26.06.2018          Objava: UL 48/2018 – 13.07.2018

Velja od: 14.07.2018


Turistična taksa 

Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Žirovnica
Sprejeto: 28.06.2018          Objava: UL 48/2018 – 13.07.2018

Velja od: 01.01.2019

Popravek Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Žirovnica
Sprejeto: 15.01.2019                            Objava: UL 4/2019 – 18.01.2019

Velja od: 18.01.2019


Odlok o turistični taksi v Občini Žirovnica
Sprejeto: 31.01.2000          Objava: UL 17/00 – 25.02.2000

Velja od: 26.02.2000          Velja do: 31.12.2018


Komunalne takse 

Odlok o razveljavitvi Odloka o komunalnih taksah v Občini Žirovnica
Sprejeto: 25.01.2007          Objava: UL 9/07 – 02.02.2007
Velja od: 03.02.2007

Popravek odloka o komunalnih taksah
Sprejeto: 24.04.2001         Objava: UL 71/01 – 07.09.2001
Velja od: 01.06.2001          Velja do: 01.02.2007

Odlok o komunalnih taksah v Občini Žirovnica
Sprejeto: 24.04.2001         Objava: UL 37/01 – 17.05.2001

Velja od: 01.06.2001          Velja do: 01.02.2007


Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Žirovnica za leto 2006
Sprejeto: 22.12.2005         Objava: UL 119/05 – 28.12.2005
Velja od: 01.01.2006          Velja do: 31.12.2006

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Žirovnica za leto 2005
Sprejeto: 21.12.2004         Objava: UVG 43/04 – 31.12.2004

Velja od: 01.01.2005          Velja do: 31.12.2005

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Žirovnica za leto 2004
Sprejeto: 18.11.2003         Objava: UVG 35/03 – 25.11.2003

Velja od: 01.01.2004          Velja do: 31.12.2004

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Žirovnica za leto 2003
Sprejeto: 19.12.2002         Objava: UVG 47/02 – 31.12.2002

Velja od: 01.01.2003          Velja do: 31.12.2003

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Žirovnica za leto 2002
Sprejeto: 19.12.2001         Objava: UL 109/01 – 28.12.2001

Velja od: 01.01.2002          Velja do: 31.12.2002

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Žirovnica za leto 2001
Sprejeto: 21.12.2000         Objava: UL 125/00 – 29.12.2000

Velja od: 01.01.2001          Velja do: 31.12.2001

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Žirovnica za leto 2000
Sprejeto: 30.11.1999         Objava: UL 101/99 – 16.12.1999

Velja od: 01.01.2000          Velja do: 31.12.2000

Proračun

Proračun 2023

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2023
Sprejeto: 27.10.2022       Objava: UL 142/2022 – 11.11.2022
Velja od: 01.01.2023

Proračun 2022

Odlok o rebalansu proračuna Občine Žirovnica za leto 2021
Sprejeto: 03.06.2022        Objava: UL 79/2022 – 03.06.2022
Velja od: 04.06.2022

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2022
Sprejeto: 23.12.2021        Objava: UL 207/2021 – 30.12.2021
Velja od: 01.01.2022

Proračun Občine Žirovnica za leto 2022

Proračun 2021

Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2021
Sprejeto: 31.03.2022        Objava: UL 52/2022 – 15.04.2022
Velja od: 15.04.2022

Odlok o rebalansu proračuna Občine Žirovnica za leto 2021
Sprejeto: 27.05.2021         Objava: UL 90/2021 – 04.06.2021
Velja od: 05.06.2021

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2021
Sprejeto: 17.12.2020         Objava: UL 197/2020 – 24.12.2020
Velja od: 01.12.2021

Splošni del proračuna 2021
Posebni del proračuna 2021
Načrt razvojnih programov 2021-2024
Plan po funkcionalni klasifikaciji
Obrazložitve proračuna, 2. obravnava
Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žirovnica za leto 2021
Program razvoja ter letnega in zimskega vzdrževanja javnih površin

Proračun 2020

Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2020
Sprejeto: 25.03.2021        Objava: UL 64/202 – 23.04.2021
Velja od: 23.04.2021

Zaključni račun Občine Žirovnica za leto 2020 - obrazložitve

Odlok o rebalansu proračuna Občine Žirovnica za leto 2020
Sprejeto: 18.06.2020         Objava: UL 93/2020 – 03.07.2020
Velja od: 04.07.2020         Velja do: 31.12.2020

Splošni del _ Rebalans proračuna 2020
Posebni del _ Rebalans proračuna 2020
NRP 2020-2023 _ Rebalans poračuna 2020
Obrazložitve _ Rebalans proračuna 2020

Odlok o razveljavitvi Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve Občine Žirovnica
Sprejeto: 18.06.2020         Objava: UL 93/2020 – 03.07.2020
Velja od: 04.07.2020

Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve Občine Žirovnica
Sprejeto: 03.04.2020         Objava: UL 45/2020 – 06.04.2020
Velja od: 07.04.2020          Velja do: 04.07.2020

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2020
Sprejeto: 19.12.2019         Objava: UL 81/2019 – 27.12.2019
Velja od: 28.12.2019         Velja od: 06.04.2020

Splošni del proračuna 2020
Posebni del proračuna 2020
Načrt razvojnih programov 2020-2023
Plan po funkcionalni klasifikaciji
Obrazložitve proračuna, 2. obravnava
Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2020
Program razvoja ter letnega in zimskega vzdrževanja javnih površin
Letni program športa 2020
Predlog finančnega načrta MIR za leto 2020


Proračun 2019

Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2019
Sprejeto: 18.06.2020        Objava: UL 93/2020 – 03.07.2020
Velja od: 03.07.2020

Zaključni račun proračuna za leto 2019 - obrazložitve

Odlok o rebalansu proračuna Občine Žirovnica za leto 2019
Sprejeto: 06.06.2019         Objava: UL 36/2019 – 07.06.2019
Velja od: 08.06.2019         Velja do: 31.12.2019

Splošni del proračuna 2019
Posebni del proračuna za leto 2019
Načrt razvojnih programov 2019-2022
Obrazložitve
Letni načrt ravnanja z nepremičninami 2019

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2019
Sprejeto: 10.01.2019      Objava: UL 3/2019 - 11.1.2019
Velja od: 12.01.2019      Velja do: 07.06.2019

Splošni del proračuna 2019
Posebni del proračuna 2019
Načrt razvojnih programov 2019-2022
Plan proračunskih odhodkov za leto 2019 (po funcionalni klasifikaciji)
Obrazložitev proračuna 2019
Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žirovnica za leto 2019
Letni program prodaje finančnega premoženja Občine Žirovnica za leto 2019
Plan razvoja ter rednega in zimskega vzdrževanja občinskih cest in javnih površin
Program športa Občine Žirovnica za leto 2019
Predlog finančnega načrta MIR za leto 2019


Proračun 2018

Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2018
Sprejeto: 28.03.2019        Objava: UL 23/2019 – 08.04.2019
Velja od: 08.04.2019

Zaključni račun proračuna za leto 2018 - obrazložitve

Poročilo o izvrševanju Proračuna občine Žirovnica v prvem polletju leta 2018

Odlok o rebalansu proračuna Občine Žirovnica za leto 2018
Sprejeto: 26.04.2018          Objava: UL 31/2018 - 04.05.2018
Velja od: 05.05.2018           Velja do: 31.12.2018

Splošni del rebalansa 2018
Posebni del rebalansa 2018
Načrt razvojnih programov 2018-2021
Obrazložitve rebalans 2018
Letni načrt ravnanja z nepremičninami 2018

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2018
Sprejeto: 21.12.2017      Objava: UL 80/2017 - 29.12.2017
Velja od: 01.01.2018      Velja do: 04.05.2018    

Splošni del proračuna 2018
Posebni del proračuna 2018
Načrt razvojnih programov 2018-2021
Obrazložitev proračuna 2018
Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 2018
Letni program prodaje finančnega premoženja 2018
Letni program športa 2018 


Proračun 2017

Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2017
Sprejeto: 29.03.2018        Objava: UL 24/2018 - 13.04.2018
Velja od: 13.04.2018

Splošni del zaključni račun 2017
Posebni del zaključni račun 2017
Realizacija NRP 2017-2021
Obrazložitve zaključni račun 2017

Polletno poročilo za leto 2017

Splošni del polletnega poročila 2017
Posebni del polletnega poročila 2017

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2017

Sprejeto: 25.05.2017          Objava: UL 27/2017 - 02.06.2017
Velja od: 03.06.2017          Velja do: 31.12.2017

Splošni del - Rebalans 2017
Posebni del - Rebalans 2017
Načrt razvojnih programov 2017 - 2020
Obrazložitve - Rebalans 2017
Letni program prodaje finančnega premoženja Občine Žirovnica za leto 2017

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2017
Sprejeto: 22.12.2016      Objava: UL 85/2016 - 28.12.2016
Velja od: 29.12.2016       Velja do: 02.06.2017

Splošni del proračuna 2017
Posebni del proračuna 2017
Načrt razvojnih programov 2017 – 2020
Obrazložitve proračuna 2017
Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žirovnica za leto 2017
Letni program športa za leto 2017
Predlog finančnega načrta MIR za leto 2017
Predlog finančnega načrta SNRS za leto 2017


Proračun 2016

Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2016
Sprejeto: 30.03.2017        Objava: UL 16/2017 - 07.04.2017
Velja od: 07.04.2017

Splošni del ZR za leto 2016
Posebni del ZR za leto 2016
Realizacija NRP- ZR 2016
Obrazložitve ZR za leto 2016

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Žirovnica v obdobju 1.1. - 30.6.2016

Polletno poročilo za leto 2016
Splošni del polletnega poročila
Posebni del polletnega poročila

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2016
Sprejeto: 26.05.2016          Objava: UL 40/2016 - 06.06.2016

Velja od: 07.06.2016          Velja do: 31.12.2016

Splošni del proračuna – 2.rebalans 2016
Posebni del proračuna – 2. rebalans 2016
Načrt razvojnih programov 2016-2019, 2. rebalans 2016
Obrazložitve 2. rebalans 2016

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2016
Sprejeto: 25.02.2016          Objava: UL 18/2016 - 04.03.2016

Velja od: 05.03.2016          Velja do: 06.06.2016

Splošni del - Rebalans 2016
Posebni del - Rebalans 2016
Načrt razvojnih programov 2016 - 2019
Obrazložitve - Rebalans 2016
Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žirovnica za leto 2016
Sprememba plana razvoja občinskih cest za obdobje štirih let 2016 - 2019
Predlog finančnega načrta MIR za leto 2016
Finančni načrt skupne notranje revizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2016

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2016
Sprejeto: 18.12.2014         Objava: UL 02/2015 - 09.01.2015

Velja od: 10.01.2015          Velja do: 04.03.2016

Splošni del - 2016
Posebni del - 2016
NRP - 2016- 2019
Obrazložitve proračuna za leto 2016
Plan razvoja ter rednega in zimskega vzdrževanja občinskih cest in javnih površin v letu 2016
Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žirovnica za leto 2016


Proračun 2015

Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2015
Sprejeto: 31.03.2016        Objava: UL 26/2016 - 08.04.2016
Velja od: 31.03.2016

Splošni del ZR za leto 2015
Posebni del ZR za leto 2015
NRP ZR za leto 2015
Obrazložitve ZR za leto 2015

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Žirovnica v obdobju 1.1. - 30.6.2015

Polletno poročilo za leto 2015
Splošni del polletnega poročila
Posebni del polletnega poročila

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2015
Sprejeto: 28.05.2015         Objava: UL 41/2015 - 12.06.2015
Velja od: 13.06.2015          Velja do: 31.12.2015

Splošni del - rebalans 2015
Posebni del - rebalans 2015
NRP - rebalans 2015- 2018
Obrazložitve rebalansa proračuna za leto 2015
Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žirovnica za leto 2015

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2015
Sprejeto: 18.12.2014          Objava: UL 95/2014 - 29.12.2014

Velja od: 30.12.2014           Velja do: 12.06.2015

Splošni  del - 2015
Posebni del - 2015
NRP - 2015- 2018
Obrazložitve proračuna za leto 2015
Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žirovnica za leto 2015
Plan razvoja ter rednega in zimskega vzdrževanja občinskih cest in javnih površin v letu 2015
Predlog finančnega načrta MIR za leto 2015
Program dela in finančni načrt ZTK 2015 in 2016
Finančni načrt Skupne notranje revizijske službe občina Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2015


Proračun 2014

Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2014
Sprejeto: 26.03.2015         Objava: UL 30/2015 - 30.04.2015

Velja od: 30.04.2015

Splošni del - ZR 2014
Posebni del - ZR 2014
Načrt razvojnih programov - ZR 2014
Obrazložitve - ZR 2014

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Žirovnica v obdobju 1.1. - 30.6.2014

Polletno poročilo za leto 2014
Splošni del polletnega poročila
Posebni del polletnega poročila

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka proračunu Občine Žirovnica za leto 2014  - 2. rebalans
Sprejeto: 19.06.2014          Objava: UL 50/2014 - 04.07.2014
Velja od: 05.07.2014          Velja do: 31.12.2014

Splošni del rebalans 2-2014
Posebni del rebalans 2-2014
NRP rebalans-2 2014-2017
Obrazložitve rebalans proračuna Občine Žirovnica za leto 2014 - 2. rebalans

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka proračunu Občine Žirovnica za leto 2014 - 1. rebalans
Sprejeto: 13.02.2014          Objava: UL 14/2014 - 21.02.2014
Velja od: 22.02.2014          Velja do: 04.07.2014

Splošni del rebalans 2014
Posebni del rebalans 2014
NRP rebalans 2014-2017
Obrazložitve rebalans proračuna za leto 2014

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2014
Sprejeto: 20.12.2012     Objava: UL 1/2013 - 04.1.2013

Velja od: 05.1.2013        Velja do: 21.02.2014

Splošni del proračuna za leto 2014
Posebni del proračuna za leto 2014
Načrt razvojnih programov 2013 - 2016
Obrazložitve proračuna za leto 2014
Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žirovnica za leto 2014
Plan razvoja ter rednega in zimskega vzdrževanja občinskih cest in javnih površin


Proračun 2013

Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2013
Sprejeto: 27.03.2014         Objava: UL 27/2014-18.04.2014

Velja od: 18.04.2014

Splošni del ZR proračuna za leto 2013
Posebni del ZR proračuna za leto 2013
Načrt razvojnih programov realizacija 2013
Obrazložitve za ZR proračuna za leto 2013

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Žirovnica v obdobju 1.1. - 30.6.2013

Polletno poročilo za leto 2013
Splošni del polletnega poročila
Posebni del polletnega poročila

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2013 - 2.rebalans
Sprejeto: 30.05.2013         Objava: UL 50/2013-10.06.2013

Velja od: 11.06.2013          Velja do: 31.12.2013

Splošni del - rebalans 2013 - 2. rebalans
Posebni del - rebalans 2013 - 2. rebalans
Načrt razvojnih programov - rebalans 2013 - 2. rebalans
Obrazložitve - rebalans 2013 - 2. rebalans

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2013 - 1. rebalans
Sprejeto: 21.02.20312       Objava: UL19/2013-04.03.2013

Velja od: 05.03.2013          Velja do: 10.06.2013 

Splošni del - rebalans 2013
Posebni del - rebalans 2013
Obrazložitve - rebalans 2013
Načrt razvojnih programov - rebalans 2013

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2013
Sprejeto: 20.12.2012         Objava: UL 106/2012-28.12.2012

Velja od: 29.12.2012          Velja do: 04.03.2013

Splošni del proračuna za leto 2013
Posebni del proračuna za leto 2013
Obrazložitve proračuna za leto 2013
Načrt razvojnih programov 2013 - 2016
Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žirovnica za leto 2013
Predlog finančnega načrta MIR za leto 2013
Predlog finančnega načrta SNRS občin za leto 2013
Plan razvoja ter rednega in zimskega vzdrževanja občinskih cest in javnih površin


Proračun 2012

Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2012
Sprejeto: 28.03.2013          Objava: UL 30/2013 - 12.04.2013

Velja od: 12.04.2013

Splošni del - ZR 2012
Posebni del - ZR 2012
Obrazložitve ZR 2012
Načrt razvojnih programov ZR 2012

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Žirovnica v obdobju 1.1. - 30.6.2012

Polletno poročilo za leto 2012
Splošni del polletnega poročila
Posebni del polletnega poročila

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2012
Sprejeto: 24.05.2012         Objava: UL 42/12 - 01.06.2012

Velja od: 01.06.2012          Velja do: 31.12.2012

Splošni del - rebalans 2012
Posebni del - rebalans 2012
Načrt razvojnih programov 2012 - 2015 - rebalans 2012
Obrazložitve proračuna za leto 2012
Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žirovnica za leto 2012
Plan razvoja ter rednega in zimskega vzdrževanja občinskih cest in javnih površin v letu 2012
Plan razvoja občinskih cest za obdobje 2011 - 2015
Predlog finančnega načrta MIR za leto 2012
Predlog finančnega načrta NRS za leto 2012

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2012
Sprejeto: 23.12.2010          Objava: UL 107/10 - 29.12.2010

Velja od: 01.01.2011           Velja do: 31.05.2012

Splošni del proračuna za leto 2012
Posebni del proračuna za leto 2012
Načrt razvojnih programov  2012 - 2015
Obrazložitve proračuna za leto 2012
Finančni načrt MIR za leto 2011 in 2012
Finančni načrt SNRS za leto 2011 in 2012
Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žirovnica za leto 2012


Proračun 2011

Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2011
Sprejeto: 29.03.2012          Objava: UL 26/12 - 06.04.2012

Velja od: 06.04.2012

Splošni del realizacije 2011
Posebni del realizacije 2011
Načrt razvojnih programov 2011-2014
Obrazložitev ZR 2011

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Žirovnica v obdobju 1.1. - 30.6.2011

Polletno poročilo za leto 2011
Splošni del polletnega poročila
Posebni del polletnega poročila

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2011
Sprejeto: 30.06.2011          Objava: UL 53/11 - 01.07.2011

Velja od: 02.07.2011           Velja do: 31.12.2011

Splošni del - rebalans proračuna 2011
Posebni del - rebalans proračuna 2011
Načrt razvojnih programov - rebalans proračuna 2011
Obrazložitve - rebalans proračuna 2011

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2011
Sprejeto: 23.12.2010          Objava: UL 107/10 - 29.12.2010

Velja od: 01.01.2011           Velja do: 01.07.2011

Splošni del proračuna za leto 2011
Posebni del proračuna za leto 2011
Načrt razvojnih programov (NRP) 2011 - 2014
Obrazložitve proračuna za leto 2011
Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žirovnica za leto 2011
Plan razvoja ter rednega in zimskega vzdrževanja občinskih cest in javnih površin
Finančni načrt MIR za leto 2011 in 2012
Finančni načrt SNRS za leto 2011 in 2012


Proračun 2010

Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2010
Sprejeto: 21.04.2011          Objava: UL 34/11 - 06.05.2011

Velja od: 06.05.2011

Splošni del zaključnega računa za leto 2010
Posebni del zaključnega računa za leto 2010
Obrazložitev zaključnega računa za leto 2010

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2010
Sprejeto: 17.06.2010          Objava: UL 50/10 - 24.06.2010

Velja od: 25.06.2010           Velja do: 31.12.2010

Splošni del rebalansa - 1-2010
Posebni del rebalansa - 2-2010
Načrt razvojnih programov 2010 - 2013
Obrazložitve rebalansa - SKRAJŠANE
Obrazložitve rebalansa - CELOTNE
Letni načrt ravnanja z nepremičninami 2010 - rebalans

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2010
Sprejeto: 22.12.2009          Objava: UL 112/09 - 30.12.2009

Velja od: 01.01.2010           Velja do: 24.06.2010

Splošni del proračuna občine Žirovnica za leto 2010
Posebni del proračuna občine Žirovnica za leto 2010
Načrt razvojnih programov za leto 2010 - 2013
Obrazložitve proračuna za leto 2010
Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Žirovnica za leto 2010
Predlog finančnega načrta Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2010
Predlog finančnega načrta Skupne notranje revizijske službe za leto 2010


Proračun 2009

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 2009
Sprejeto: 22.04.2010          Objava: UL 36/10 - 04.05.2010

Velja od: 05.05.2010

Splošni del zaključnega računa proračuna
Posebni del zaključnega računa proračuna
Obrazložitev zaključnega računa proračuna Občine Žirovnica za leto 2009
Poslovno poročilo
Bilanca stanja

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2009
Sprejeto: 26.02.2009          Objava: UL 17/09 - 06.03.2009

Velja od: 07.03.2009           Velja do: 31.12.2009

Splošni del proračuna 2009 - 1. rebalans
Posebni del proračuna 2009 - 1. rebalans
Načrt razvojnih programov (NRP) za leto 2009 - 1. rebalans
Obrazložitev 1. rebalansa proračuna Občine Žirovnica za leto 2009
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Žirovnica za leto 2009

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2009
Sprejeto: 20.12.2007          Objava: UL 122/07 - 28.12.2007

Velja od: 29.12.2007           Velja do: 06.03.2009


Proračun 2008

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 2008
Sprejeto: 26.03.2009          Objava: UL 25/09 - 03.04.2009

Velja od: 04.04.2009

Realizacija - Splošni del proračuna 2008
Realizacija - Posebni del proračuna 2008
Realizacija načrta razvojnih programov za 2008
Obrazložitev zaključnega računa 2008
Pojasnila k računovodskim izkazom zaključnega računa proračuna Občine Žirovnica za leto 2008
Poslovno poročilo za leto 2008

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2008
Sprejeto: 25.09.2008          Objava: UL 94/08 - 03.10.2008

Velja od: 04.10.2008           Velja do: 31.12.2008

Splošni del proračuna 2008 - 2. rebalans
Posebni del proračuna 2008 - 2. rebalans
Načrt razvojnih programov (NRP) za leto 2008 - 2. rebalans
Obrazložitev 2. rebalansa proračuna Občine Žirovnica za leto 2008
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Žirovnica za leto 2008

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2008
Sprejeto: 10.04.2008          Objava: UL 40/08 - 23.04.2008

Velja od: 24.04.2008           Velja do: 03.10.2008

Splošni del proračuna za 2008 - rebalans - amandma
Posebni del proračuna za 2008 - rebalans - amandma
Načrt razvojnih programov (NRP) za 2008 - rebalans - amandma -2
Obrazložitev rebalansa proračuna Občine Žirovnica za leto 2008
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Žirovnica za leto 2008 -2

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2008
Sprejeto: 20.12.2007          Objava: UL 122/07 - 28.12.2007

Velja od: 29.12.2007           Velja do: 23.04.2008

Splošni del proračuna za 2008
Posebni del proračuna za 2008
Načrt razvojnih programov za leto 2008
Obrazložitev proračuna za 2008


Proračun 2007

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 2007
Sprejeto: 10.04.2008         Objava: UL 40/08 - 23.04.2008

Velja od: 24.04.2008

Realizacija - Splošni del proračuna 2007
Realizacija - Posebni del proračuna 2007
Realizacija načrta razvojnih programov za 2007
Obrazložitev zaključnega računa 2007
Poslovno poročilo za leto 2007
Pojasnila k računovodskim izkazom zaključnega računa proračuna Občine Žirovnica za leto 2007

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2007
Sprejeto: 20.09.2007        Objava: UL 87/07 - 27.09.2007

Velja od: 28.09.2007         Velja do: 31.12.2007

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2007
Sprejeto: 15.02.2007          Objava: UL 16/07 - 23.02.2007

Velja od: 24.02.2007           Velja do: 31.12.2007

Proračun 2007 - splošni del
Proračun 2007 - posebni del
Proračun 2007 - NRP

Sklep o začasnem financiranju Občine Žirovnica
Sprejeto: župan          Objava: UL 130/06 - 13.12.2006

Velja od: 14.12.2006           Velja do: 23.02.2007


Proračun 2006

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 2006
Sprejeto: 22.04.2007          Objava: UL 39/07 - 04.05.2007

Velja od: 05.05.2007

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2006
Sprejeto: 21.09.2006          Objava: UL 101/06 - 03.10.2006

Velja od: 04.10.2006           Velja do: 31.12.2006

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2006
Sprejeto: 29.06.2006          Objava: UL 70/06 - 06.07.2006

Velja od: 07.07.2006           Velja do: 03.10.2006

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2006
Sprejeto: 22.12.2005          Objava: UL 120/05 - 29.12.2005

Velja od: 29.12.2005           Velja do: 06.07.2006


Proračun 2005

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 2005
Sprejeto: 25.05.2006          Objava: UL 61/06 - 13.06.2006

Velja od: 14.06.2006

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2005
Sprejeto: 03.02.2005          Objava: UVG 3/05 - 15.02.2005

Velja od: 16.02.2005           Velja do: 31.12.2005

Sklep o začasnem financiranju Občine Žirovnica v letu 2005
Sprejeto: 22.12.2004          Objava: UVG 42/04 - 28.12.2004

Velja od: 01.01.2005           Velja do: 15.02.2005


Proračun 2004

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 2004
Sprejeto: 21.04.2005          Objava: UVG 14/05 - 06.05.2005

Velja od: 07.05.2005

Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za sanacijo škode na OŠ Žirovnica zaradi vetra 13. in 14. novembra 2004
Sprejeto: 23.11.2004          Objava: UVG 36/04 - 26.11.2004

Velja od: 27.11.2004

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2004-2
Sprejeto: 16.09.2004          Objava: UVG 27/04 - 28.09.2004

Velja od: 29.09.2006           Velja do: 31.12.2004

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2004
Sprejeto: 01.07.2004          Objava: UVG 25/04 - 20.08.2004

Velja od: 21.08.2004           Velja do: 28.09.2004

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2004
Sprejeto: 18.11.2003          Objava: UVG 35/03 - 25.11.2003

Velja od: 26.11.2003           Velja do: 20.08.2004


Proračun 2003

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 2003
Sprejeto: 06.05.2004          Objava: UVG 14/04 - 18.05.2004

Velja od: 19.05.2004

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2003
Sprejeto: 19.06.2003          Objava: UVG 24/03 - 27.06.2003

Velja od: 28.06.2003           Velja do: 31.12.2003

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2003
Sprejeto: 27.02.2003          Objava: UVG 8/03 - 11.03.2003

Velja od: 12.03.2003           Velja do: 27.06.2003

Sklep o začasnem financiranju Občine Žirovnica v letu 2003
Sprejeto: 09.12.2002          Objava: UVG 47/02 - 31.12.2002

Velja od: 01.01.2003           Velja do: 11.03.2003


Proračun 2002

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 2002
Sprejeto: 10.04.2003          Objava: UVG 14/03 - 22.04.2003

Velja od: 23.04.2003

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2002-2
Sprejeto: 19.12.2002          Objava: UVG 47/02 - 31.12.2002

Velja od: 31.12.2002           Velja do: 31.12.2002

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2002
Sprejeto: 23.07.2002          Objava: UVG 26/02 - 30.06.2002

Velja od: 01.07.2002           Velja do: 31.12.2002

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2002
Sprejeto: 19.12.2001          Objava: UL 109/01 - 28.12.2001

Velja od: 29.12.2001           Velja do: 30.06.2002


Proračun 2001

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 2001
Sprejeto: 03.04.2002          Objava: UVG 10/02 - 23.04.2002

Velja od: 24.04.2002

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2001
Sprejeto: 27.09.2001          Objava: UL 80/01 - 12.10.2001

Velja od: 13.10.2001           Velja do: 31.12.2001

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2001
Sprejeto: 30.01.2001          Objava: UL 11/01 - 16.02.2001

Velja od: 17.02.2001           Velja do: 12.10.2001

Sklep o začasnem financiranju Občine Žirovnica v letu 2001
Sprejeto: župan          Objava: UL 123/00 - 28.12.2000

Velja od: 01.01.2001           Velja do: 31.03.2001


Proračun 2000

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 2000
Sprejeto: 20.03.2001          Objava: UL 24/01 - 05.04.2001

Velja od: 06.04.2001

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2000
Sprejeto: 26.10.2000          Objava: UL 114/00 - 11.12.2000

Velja od: 12.12.2000           Velja do: 31.12.2000

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2000
Sprejeto: 23.12.1999          Objava: UL 111/99 - 31.12.1999

Velja od: 01.01.2000           Velja do: 11.12.2000


Proračun 1999

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 1999
Sprejeto: 16.03.2000          Objava: UL 35/00 - 21.04.2000

Velja od: 22.04.2000

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 1999
Sprejeto: 30.11.1999          Objava: UL 101/99 - 16.12.1999

Velja od: 17.12.1999           Velja do: 31.12.1999

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 1999
Sprejeto: 28.04.1999          Objava: UL 38/99 - 21.05.1999

Velja od: 22.05.1999           Velja do: 16.12.1999

Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb občin Jesenice in Žirovnica od 1.1.1999 do 31.3.1999
Sprejeto: 11.12.1998

Velja od: 22.01.1999           Velja do: 31.03.1999

Subvencije, denarne pomoči, štipendije

Prispevek za novorojence

Pravilnik o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica (neuradno prečiščeno besedilo)

Pravilnik o spremembah Pravilnika o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica
Sprejeto: 18.12.2014           Objava: UL 95/2014 - 29.12.2014

Velja od: 30.12.2014

Pravilnik o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica
Sprejeto: 21.02.2013           Objava: UL 19/2013 - 04.03.2013

Velja od: 01.01.2013


Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letih 2011 in 2012
Sprejeto: 23.12.2010          Objava: UL 107/00 - 29.12.2010
Velja od: 01.01.2011           Velja do: 28.02.2013

Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2010
Sprejeto: 22.12.2009          Objava: UL 112/09 - 30.12.2009

Velja od: 01.01.2010           Velja do: 28.02.2011

Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2009
Sprejeto: 29.01.2009          Objava: UL 9/09 - 06.02.2009

Velja od: 01.01.2009           Velja do: 28.02.2010

Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2008
Sprejeto: 20.12.2007          Objava: UL 122/07 - 28.12.2007

Velja od: 01.01.2008           Velja do: 28.02.2009

Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2007
Sprejeto: 21.12.2006          Objava: UL 139/06 - 29.12.2006

Velja od: 01.01.2007           Velja do: 28.02.2008

Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2006
Sprejeto: 22.12.2005          Objava: UL 119/05 - 28.12.2005

Velja od: 01.01.2006           Velja do: 28.02.2007

Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2005
Sprejeto: 21.12.2004          Objava: UVG 42/04 - 28.12.2004

Velja od: 01.01.2005           Velja do: 31.12.2005

Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2004
Sprejeto: 18.11.2003          Objava: UVG 36/03 - 28.11.2003

Velja od: 01.01.2004           Velja do: 31.12.2004

Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2003
Sprejeto: 19.12.2002          Objava: UVG 47/02 - 31.12.2002

Velja od: 01.01.2003           Velja do: 31.12.2003

Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2002
Sprejeto: 19.12.2001          Objava: UL 109/01 - 28.12.2001

Velja od: 29.12.2001           Velja do: 31.12.2002

Sklep o spremembi sklepa o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2001
Sprejeto: 30.01.2001          Objava: UL 11/01 - 16.02.2001

Velja od: 17.02.2001           Velja do: 31.12.2001

Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2001
Sprejeto: 21.12.2001          Objava: UL 1/01 - 08.01.2001

Velja od: 09.01.2001           Velja do: 31.12.2001

Sklep o spremembi sklepa o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2000
Sprejeto: 30.01.2001          Objava: UL 11/01 - 16.02.2001

Velja od: 17.02.2001           Velja do: 31.12.2000

Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2000
Sprejeto: 23.12.1999          Objava: UL 111/99 - 31.12.1999

Velja od: 01.01.2000           Velja do: 31.12.2000

Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 1999
Sprejeto: 03.08.1999          Objava: UL 69/99 - 26.08.1999

Velja od: 26.08.1999           Velja do: 31.12.1999


Socialne pomoči

Pravilnik o izrednih socialnih pomočeh v Občini Žirovnica
Sprejeto: 26.01.2012          Objava: UL 8/12 - 03.02.2012
Velja od: 04.02.2012


Štipendije

Pravilnik »štipendijske sheme za Gorenjsko«
Velja od: 14.05.2005        Objava: UL 47/05 - 13.05.2005


Ukrepi za učinkovito rabo energije

Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Žirovnica
Sprejeto: 27.10.2022         Objava: UL 142/2022 - 11.11.2022

Velja od: 12.11.2022

Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Žirovnica (neuradno prečiščeno besedilo)

Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Žirovnica
Sprejeto: 22.12.2016        Objava: UL 85/2016 - 28.12.2016
Velja od: 29.12.2016

Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Žirovnica
Sprejeto: 29.01.2015         Objava: UL 8/2015 - 06.02.2015

Velja od: 07.02.2015

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Žirovnica
Sprejeto: 21.02.2013         Objava: UL 19/2013 - 04.03.2013

Velja od: 05.03.2013

Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Žirovnica
Sprejeto: 26.05.2011          Objava: UL 43/11 - 03.06.2011

Velja od: 11.06.2011

Pravilnik o računovodstvu

Dostopnost

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Osrednja vsebina