Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči
Sprejeto: 04.09.2015          Objava:  UL 64/2015 – 04.09.2015
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Žirovnica (neuradno prečiščeno besedilo)
Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Žirovnica
Sprejeto: 21.07.2015          Objava:  UL 57/2015 – 31.07.2015
Velja od: 01.08.2015
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Žirovnica
Sprejeto: 28.05.2015          Objava: UL 41/2015 – 12.06.2015
Velja od: 13.06.2015
Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Žirovnica
Sprejeto: 20.12.2007          Objava: UL 122/07 – 28.12.2007
Velja od: 12.01.2008          Velja do: 13.06.2015
Pravilnik o dodeljevanju sredstev, ki niso državna pomoč, na področju kmetijstva v Občini Žirovnica
Sprejeto: 15.02.2007          Objava: UL 16/07 – 23.02.2007
Velja od: 24.02.2004           Velja do: 12.01.2008
Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Žirovnica
Sprejeto: 15.05.2003          Objava: UVG 19/03 – 27.05.2003
Velja od: 28.05.2003           Velja do: 12.01.2008
Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Žirovnica v letu 2002
Sprejeto: 24.10.2002          Objava: UVG 38/02 – 12.11.2002
Velja od: 13.11.2002           Velja do: 28.05.2003

Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na območju Občine Žirovnica
Sprejeto: 30.06.2011          Objava: UL 56/11 – 11.07.2011
Velja od: 12.07.2011

Odlok o razveljavitvi Odloka o zavarovanju plemenilne postaje čebel – matic Antona Janša pod Zelenico
Sprejeto: 18.09.2014          Objava: UL 69/2014 – 26.09.2014
Velja od: 27.09.2014