Odlok o območju turistične poti »Pot kulturne dediščine«
Sprejeto: 27.10.2011          Objava: UL 90/11 – 11.11.2011
Velja od: 12.11.2011
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Žirovnica
Sprejeto: 25.05.2006          Objava: UL 61/06 – 13.06.2006
Velja od: 21.06.2006
Odlok o razglasitvi jame Mala Gora pod Žičico za arheološki kulturni spomenik lokalnega pomena
Sprejeto: 29.06.2000          Objava: UL 73/00 – 19.08.2000
Velja od: 27.08.2000