KULTURNO DRUŠTVO DR. FRANCE PREŠEREN

ŽIROVNICA – BREZNICA

Zabreznica 4, p.p. 3
4274 ŽIROVNICA
Matična številka: 5135346
Davčna številka: 82747130

Kulturno društvo dr. France Prešeren Žirovnica – Breznica je društvo z zelo dolgo tradicijo. To društvo se je uveljavilo s številnimi kulturnimi skupinami, ki so se stalno spreminjale glede na interese krajanov vasi pod Stolom. Društvo pokriva 10 vasi od Brega do Rodin. Sedaj zajema območje občine Žirovnica. Društvo izvaja program na področju kulture po sedanjih opredelitvah ljubiteljev kulture. Dejavnost društva je tudi v skladu z nacionalnim programom ljubiteljske kulture. V skladu s tem programom nadaljujemo z uvajanjem novih metod delovanja na področju predstavljanja dejavnosti in kar je še najbolj pomembno, krajev iz katerih člani društva izhajajo. Gre za predstavitev na sodoben kulturen način. Hkrati s tem pa tudi za predstavitev prebivalcev, njihove običaje in posebnosti. Ena najpomembnejših nalog pa je tudi predstavljanje naših prednikov, še posebej pa velikih mož iz sveta kulture.

Občina Žirovnica zagotavlja sredstva za sofinanciranje redne dejavnosti društev in kulturnih projektov. Pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za programe ljubiteljskih kulturnih društev in kulturnih projektov, ki se financirajo iz proračuna občine, ureja poseben pravilnik.

KD DR.F.PREŠEREN ŽIROVNICA