Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje gospodarstva v Občini Žirovnica
Sprejeto: 28.06.2015          Objava: UL 41/2015 – 12.06.2015
Velja od: 13.06.2015
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Žirovnica
Sprejeto: 20.05.2010          Objava: UL 42/10 – 28.05.2010
Velja od: 29.05.2010           Velja do: 13.06.2015
Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračun za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Žirovnica
Sprejeto: 30.09.2002          Objava: UVG 34/02 – 11.10.2002
Velja od: 12.10.2002           Velja do: 29.05.2010
Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva, turizma in kmetijstva v Občini Žirovnica
Sprejeto: 16.03.2000          Objava: UL 35/00 – 21.04.2000
Velja od: 22.04.2000           Velja do: 11.10.2002