• OBČINSKI SVET - gradivo za seje

 • Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

  Vanja Resman Noč-NLŽ (namestnica)
  Zdravko Malnar-NLŽ
  Jurij Dolžan-NSi
  Anton Koselj-SD (predsednik)
  Franci Zupan-ZVS.

  ZAPISNIKI:

  Zapisnik

 • Statutarno - pravna komisija

  Zdravko Malnar-NLŽ, član OS, (namestnik)
  Zvone Bulovec, -NLŽ, zunanji član
  Tatjana Mulej,- SDS, članica OS
  Mojca Vene mag.- LVS, članica OS, (predsednica)
  dr. Judita Dolžan, LVS, zunanji članica

  ZAPISNIKI:

  Zapisnik

 • Odbor za gospodarske dejavnosti in finance

  Sebastijan Zupan, NLŽ, član OS, (predsednik)
  mag. Barbara Oman Bulovec, NLŽ, članica OS
  Bogo Tratar, NLŽ, zunanji član
  Mirjam Fain, NLŽ, zunanji član
  mag. Mojca Papler, LVS, članica OS, (namestnica)

  ZAPISNIKI:

  Zapisnik

 • Odbor za negospodarstvo in družbene dejavnosti

  Alenka Cegnar, NLŽ, zunanji član
  Izidor Jekovec, NLŽ, član OS, (namestnik)
  Meta Zupan, NLŽ, članica OS, (predsednica)
  dr. Božidar Brudar, SDS, član OS
  Neža Ajdišek, N.Si , zunanji član

  ZAPISNIKI:

  Zapisnik

 • Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo

  Nino Rejc, NLŽ, član OS, (predsednik)
  Miran Dolar, NLŽ, zunanji član
  Mojca Vene mag., LVS, članica OS
  Ciril Dolar Čiro, SD, zunanji član
  Tatjana Mulej, SDS, članica OS, (namestnica)

  ZAPISNIKI:

  Zapisnik