Geodetska uprava je na novem portalu množičnega vrednotenja nepremičnin objavila predlog modelov vrednotenja, ki namesto dejanske rabe upoštevajo namensko.

Od 1.10.2019 sta, v skladu z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN-1 (Ur.l.RS, št.77/2017 in 33/2019), na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin javno objavljena predlog modelov vrednotenja nepremičnin in poskusno izračunane vrednosti, ki so nepremičninam izračunane na podlagi objavljenega predloga modelov vrednotenja in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27. 6. 2019. Hkrati na vseh občinah od 1. do 30. oktobra 2019 poteka javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin.

Predlog modelov vrednotenja nepremičnin za stanovanja (model STA), hiše (model HIS), garaže (model GAR), pisarne (model PPP), lokale (model PPL), stavbe splošnega družbenega pomena (model SDP), industrijo (model IND), posebno industrijo (model INP), kmetijske in druge stavbe (model KDS), stavbe za turizem (model TUR), druga zemljišča (model DRZ), kmetijska zemljišča (model KME), gozd (model GOZ), stavbna zemljišča (model STZ), bencinske servise (model PNB), elektrarne (model PNE), marine in pristanišča (model PNP) se javno objavi s 1.10.2019 na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin ( s klikom na spodnjo sliko).