V torek, 5.3.2019, smo se na Občini Žirovnica sestali izvajalci socialnovarstvenih storitev in javnih pooblastil s predstavniki javnih zavodov, humanitarnih organizacij in društev, ki se pri svojem delu neposredno srečujejo z reševanjem socialne in zdravstvene problematike prebivalcev Občine Žirovnica. Najprej je zbrane pozdravil župan g. Leopold Pogačar, nato je besedo povzela pomočnica direktorice iz Centra za socialno delo Gorenjska, enota Jesenice ga. Anita Bregar.

Vsi prisotni (CSD Gorenjske, enota Jesenice, Občina Žirovnica, Karitas, Rdeči križ, DPM Žirovnica, Osnovna šola Žirovnica, Dom F. Berglelja …) so predstavili svoje delo v preteklem letu, izpostavili problematiko, posebnosti, težave, ovire in izzive.

Izmenjava podatkov in izkušenj je zelo pomembna za usklajeno delo in sodelovanje, predvsem pa pripomore k hitrejšemu in kvalitetnejšemu reševanju težav. Skupna ugotovitev je, da so seveda tudi v občini Žirovnica težave, da obstaja določena socialna stiska in da se žal ugotavlja, da se le-ta pojavlja pri starejših upokojencih. V primerjavi z ostalimi občinami je stanje na tem področju še vedno zadovoljivo. Vsi sodelujoči so si enotni, da bodo v naprej z dobrim sodelovanjem in medsebojno pomočjo te naloge opravljali kvalitetno v zadovoljstvo ljudi pri lajšanju socialnih in ostalih stisk.

S temi oblikami srečanj bomo vsi vpleteni nadaljevali. Vključili se bomo v oblikovanje novega razvojnega programa občine in poskrbeli za predstavitev t.i. »prostovoljnega prevoza«, ki ga opravljajo prostovoljci. Tudi v Žirovnici so predvsem uporabniki storitve pomoči na domu, v zadnji anketi izrazili težave pri zagotavljanju njihovih prevozov do zdravnika, lekarne, trgovine in podobno.

Župan se ob tej priložnosti zahvaljuje ge. Aniti Bregar za izvedbo srečanja, kakor tudi vsem izvajalcem za njihovo nesebično pomoč ljudem v stiski.

Zaenkrat še ni nobenih komentarjev.

Vaš komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. Obvezna polja so označena z (*).