Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica
Sprejeto: 27.09.2018          Objava: UL 66/2018 -12.10.2018
Velja od: 01.01.2019
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica (neuradno prečiščeno besedilo)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica
Sprejeto: 22.12.2009          Objava: UL 112/09 – 30.12.2009
Velja od: 07.01.2010          Velja do: 31.12.2018
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica
Sprejeto: 17.07.2003          Objava: UVG 26/03 – 29.07.2003
Velja od: 06.08.2003          Velja do: 31.12.2018
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica
Sprejeto: 19.12.2002          Objava: UVG 47/02 – 31.12.2002
Velja od: 01.01.2003          Velja do: 31.12.2018

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2020
Sprejeto: 26.03.2020         Objava: UL 43/2020 – 03.04.2020
Velja od: 04.04.2020
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2020
Sprejeto: 19.12.2019         Objava: UL 81/2019 – 27.12.2019
Velja od: 01.01.2020
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2018
Sprejeto: 21.12.2017         Objava: UL 80/2017 – 28.12.2017
Velja od: 01.01.2018          Velja do: 31.12.2019
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2017
Sprejeto: 22.12.2016         Objava: UL 85/2016 – 28.12.2016
Velja od: 01.01.2017         
Velja do: 31.12.2017  
Sklep od določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2016
Sprejeto: 26.11.2015          Objava: UL 92/2015 – 04.12.2015

Velja od: 01.01.2016          Velja do: 31.12.2016
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2015
Sprejeto: 18.12.2014          Objava: UL 95/2014 – 29.12.2014
Velja od: 01.01.2015          Velja do: 31.12.2015
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2014
Sprejeto: 28.11.2013          Objava: UL 101/2013 – 09.12.2013
Velja od: 01.01.2014          Velja do: 31.12.2014
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2013
Sprejeto: 20.12.2012          Objava: UL 106/2012 – 28.12.2012
Velja od: 01.01.2013          Velja do: 31.12.2013
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2012
Sprejeto: 01.12.2011          Objava: UL 101/11 – 12.12.2011
Velja od: 01.01.2012           Velja do: 31.12.2012
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2011
Sprejeto: 23.12.2010          Objava: UL 108/10 – 30.12.2010
Velja od: 01.01.2011           Velja do: 31.12.2011
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2010
Sprejeto: 22.12.2009          Objava: UL 112/09 – 30.12.2009
Velja od: 01.01.2010           Velja do: 31.12.2010
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2009
Sprejeto: 29.01.2009          Objava: UL 9/09 – 06.02.2009
Velja od: 01.01.2009           Velja do: 31.12.2009
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2008
Sprejeto: 20.12.2007          Objava: UL 122/07 – 28.12.2007
Velja od: 01.01.2008           Velja do: 31.12.2008
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2007
Sprejeto: 21.12.2006          Objava: UL 139/06 – 29.12.2006
Velja od: 01.01.2007           Velja do: 31.12.2007
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2006
Sprejeto: 22.12.2005          Objava: UL 119/05 – 28.12.2005
Velja od: 01.01.2006           Velja do: 31.12.2006
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2005
Sprejeto: 21.12.2004          Objava: UVG 43/04 – 31.12.2004
Velja od: 01.01.2005           Velja do: 31.12.2005
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2004
Sprejeto: 18.11.2003          Objava: UVG 35/03 – 25.11.2003
Velja od: 01.01.2004           Velja do: 31.12.2004
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2003
Sprejeto: 19.12.2002          Objava: UVG 47/02 – 31.12.2002
Velja od: 01.01.2003           Velja do: 31.12.2003
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2002
Sprejeto: 19.12.2001          Objava: UL 109/01 – 28.12.2001
Velja od: 01.01.2002           Velja do: 31.12.2002
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2001
Sprejeto: 21.12.2000          Objava: UL 125/00 – 29.12.2000
Velja od: 01.01.2001           Velja do: 31.12.2001
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2000
Sprejeto: 30.11.1999          Objava: UL 101/99 – 16.12.1999
Velja od: 01.01.2000           Velja do: 31.12.2000