Poslovnik Nadzornega odbora Občine Žirovnica
Sprejeto: 07.11.2012                Objava: UL 88/2012 – 23.11.2012
Velja od: 08.12.2012