NADZORNI ODBOR 6. MANDAT (2018 – 2022)

1    Damjana Tavčar Panjtar, dipl. ekon., Lista za vasi pod Stolom, stanujoč Zabreznica 40 a
2.   Bojan Vene, univ.dipl.org. dela, Neodvisna lista za Žirovnico, stanujoč Selo pri Žirovnici 7 b
3.   Andraž Starič, Socialni demokrati, stanujoč Žirovnica 68