Svet gorenjske regije

Gorenjski župani so se seznanili s predlogi projektov za vključitev v Dogovor za razvoj gorenjske regije in potrdili načrt dela Regionalne razvojne agencije Gorenjske

Kranj, 7. december 2017 – danes so se v prostorih Mestne občine Kranj zbrali župani na svoji 14. seji Sveta gorenjske regije, podprli program dela Regionalne razvojne agencije Gorenjske za prihodnje leto ter se seznanili s potekom usklajevanja projektov za vključitev v drugi dogovor za razvoj gorenjske regije.

Vir: BSC Kranj

Ob prazniku občine Žirovnica podelili občinska priznanja

V Dvorani pod Stolom je v nedeljo, 3. decembra, potekala osrednja proslava ob občinskem prazniku Žirovnice.

Slavnostni govornik, župan Leopold Pogačar se je ozrl v preteklo leto in orisal najpomembnejše naložbe, kot so gradnja kanalizacije na Bregu, pločnika od Brega do Most, ureditev vaškega jedra na Rodinah, odprtje spominske sobe Ajdna, pridobitev gradbenega dovoljenja za Čebelji park Breznica… Še letos pričakujejo tudi uradno proglasitev svetovnega dneva čebel pri OZN, tako da bodo prihodnje leto 20. maja na Breznici, v rojstnem kraju Antona Janše, pripravili slavnostno obeležitev tega dne. Župan se je zahvalil vsem, ki soustvarjajo razvoj vasi pod Stolom, in tudi že napovedal, da bo prihodnje leto, tokrat zadnjič, znova kandidiral za župana. Kot je dejal, je lepo biti župan v Žirovnici, kajti v občini živijo pridni in pošteni ljudje. Ob tej priložnosti je župan podelil tudi občinska priznanja.

Najvišje priznanje, naziv častni občan, je prejel Edvard Kavčič, dolgoletni in danes častni predsednik Društva upokojencev Žirovnica in enemu ob pobudnikov projekta Starejši za starejše, za dolgoletno nesebično prostovoljno delo in prispevek k dvigu ugleda občine.
Plaketo občine je prejela Polonca Kus za poklicno in prostovoljno delo kot knjižničarka, učiteljica angleškega jezika, za sodelovanje v kulturnem življenju občine, pri Planinskem društvu Žirovnica, Kolesarskem klubu Završnica in pri urejanju Novic občine Žirovnica.
Nagrado občine je prejel Franci Jamar za dolgoletno delovanje na fotografskem področju ter vestno skrb za galerijo Jaka Čopa.
Županovo priznanje pa sta prejeli odlični nekdanji dijakinji in zlati maturantki Gimnazije Jesenice Manca Novak in Tjaša Češek.
V kulturnem programu so nastopili Vokalni band Kreativo, domača dramska skupina in šolska zborčka.
vir:(Urša Peternel-Gorenjski glas)
Foto: Klemen Čepič

V občini Žirovnica dobili nov defibrillator

Danes smo prejeli še zadnji defibrillator, ki smo ga nabavili za pokritost območja naše občine. Lokacije so razvidne iz spodnje slike. Letos smo tako nabavili defibrilatorja za lokaciji označeni na spodnji sliki 6 in 7.  V Završnici št. 7 je že nameščen,  ta slednji pod št. 6 bo nameščen ,v ogrevani omarici, še v letošnjem letu. V pomladnih mesecih 2018 bomo ponovno organizirali tečaje uporabe za vse zainteresirane in za prve posredovalce, o čemer boste pravočasno obveščeni.

Obnovljen čebelnjak Antona Janše na Breznici

Obnovljen čebelnjak Antona Janše

Na Breznici je v novih barvah zažarel spominski čebelnjak Antona Janše. S posegi, ki so potekali pod nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Kranj, smo skušali vzpostaviti prvotno podobo čebelnjaka. Celostna obnova je obsegala zamenjavo dotrajanih delov in restavriranje panjskih končnic. Leseno streho je zamenjala prvotna slamnata, v notranjosti so bila izdelana naravna, zbita glinena tla.

Pri delu so bili uporabljeni tradicionalni, naravni, obnovljivi materiali, varni za čebele in obiskovalce. Za nasvete, zlasti kar se tiče čebelarske opreme, ki je svoj prostor dobila v zadnjem delu čebelnjaka, smo angažirali tudi lokalne čebelarje.

Z obnovo kulturnega spomenika je bila vzpostavljena pristna podoba spominskega čebelnjaka na avtentični lokaciji, kjer je nekoč čebelaril slavni Kuharjev Tone. Pomemben in prepoznaven element bogate čebelarske dediščine na slovenskem je tako ponovno vključen v turistično ponudbo našega kraja in predstavlja osrednjo točko čebelarskega turizma.

Obnovo je vodil Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, ki je na razpisu pridobil tudi delno sofinanciranje s strani Ministrstva za kulturo. Ostala sredstva za obnovo je zagotovila Občina Žirovnica.

vir: http://visitzirovnica.si/

 

Obisk delegacije iz občine Ivančna Gorica

V ponedeljek, 20.11., nas je obiskala delegacija iz občine Ivančna Gorica z županom Dušanom Strnadom na čelu, ki je s seboj pripeljal sodelavce. Obisk je bil izveden na pobudo predsednika ČZS. S strani občine Žirovnica so bili poleg župana Leopolda Pogačarja prisotni podžupan Sebastijan Zupan, direktorica občinske uprave Monika Kusterle, predstavnica ZTK Žirovnica Urška Aljančič in pa predsednik ČZS  Boštjan Noč. Pogovor je tekel na temo čebelarskega turizma, svetovnega dneva čebel in sodelovanju med občinama v tem delu. Župan Leopold Pogačar je predstavil občino in naše aktivnosti v zvezi gradnje čebelarskega parka na Breznici, razvoju produktov čebelarskega turizma in prve obeležitve svetovnega dneva čebel na Breznici. Župan Dušan Strnad pa je predstavil njihove aktivnosti v zvezi projekta postavitve spominskega obeležja kranjski čebeli. Izmenjali smo si ideje, izkušnje in poglede. Ob zaključku sestanka smo se dogovorili tudi za konkrtetno sodelovanje zavodov za turizem iz obeh občin.

Foto (arhiv občine)

Župan se je udeležil “Tradiconalnega slovenskega zajtrka” v vrtcu v Žirovnici

Na današnji dan poteka projekt Tradicionalni slovenski zajtrk (letos že sedmi po vrsti), ki ga redno pripravlja, skupaj z vrtcem, tudi naša osnovna šola Žirovnica. Župan  g. Leopold Pogačar je obiskal najmlajše v vrtcu. Otroke so obiskali tudi predstavniki domačega čebelarskega društva A. Janše in predsednik ČZS g. Boštjan Noč. 

Namen projekta je:

  • zboljšati zavedanje o pomenu lokalne samooskrbe, domače pridelave in predelave;
  • približati pomen kmeta in kmetijstva ter čebelarja in čebelarstva;
  • izobraževati, obveščati in ozaveščati učence o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad;
  • osveščati mlade o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja.

Ob 10.00 uri so vsi učenci in otroci iz vrtca, skupaj z gosti, zapeli lepo čebelarsko pesem – Slakovega Čebelarja.

Župan se zahvaljuje ravnateljici in vsem zaposlenim v vrtcu in šoli za sodelovanje.

Foto (P.Kus)

 

Obisk gostov

Zavihali so rokave in pričeli z mazanjem medu, tudi župan je otrokom na debelo namazal kruh

seveda tudi predsedniku ČZS…

Dogodki ob praznovanju občinskega Občine Žirovnica-vabljeni na prireditve

Bliža se 3. december, ko občina Žirovnica na dan rojstva našega rojaka, največjega pesnika dr. Franceta Prešerna, praznuje svoj praznik. Ob tej priložnosti vas vljudno vabimo na dogodke in prireditve, ki jih pripravljamo v ta namen. Osrednja prireditev bo v nedeljo, 3. decembra 2017 ob 19.00 uri, v Dvorani pod Stolom, ko bomo podelili tudi letošnje občinske nagrade in priznanja. Glasbeni gost na osrednji prireditvi bo Vokalni band Kreativo.  https://www.youtube.com/channel/UCCIB5qImkrdnJA_yjVjQaNg

Vabljeni!