Javna razgrnitev podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju občine Žirovnica za leto 2017- obvestilo

OBVESTILO

JAVNA RAZGRNITEV PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNIH ZEMLJIŠČ NA OBMOČJU OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2017

Obveščamo vas, da bo v prostorih Občine Žirovnica od 31.05.2017 do 14.05.2017 v času uradnih ur potekala javna razgrnitev podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) na območju občine Žirovnica za leto 2017.

Vse lastnike (in uporabnike) stavb in delov stavb ter lastnike nezazidanih stavbnih zemljišč vabimo, da si podatke o njihovih nepremičninah ogledajo in podajo morebitne pripombe.

OBČINSKA UPRAVA
OBČINA ŽIROVNICA

Vabilo na Podjetniško kavico maj 2017

  VABILO NA PODJETNIŠKO KAVICO     

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske vas v sklopu projekta Podjetniška kavica vljudno vabi, da se udeležite majskega sklopa delavnic z naslednjimi podjetniškimi temami:

»MINIMALNA PRAVNA UREDITEV PODJETJA IN INŠPEKCIJSKI NADZORI«.

Imate v vašem podjetju urejene statusne dokumente? Katere sklepe mora imeti  samostojni podjetnik posameznik? Je delovna dokumentacija »brez napak«? Ali se lahko plačilne liste pošiljajo po elektronski pošti? Kako je z varstvom osebnih podatkov? So vse vaše knjigovodske listine verodostojne, da ne bo težav?  To so pogosta vprašanja, kadar se najavi gradbeni, tržni, delovni ali davčni inšpektor.
Torej niste edini, ki se sprašujete, kaj vse potrebujemo, kaj moram  imeti (nujno!) in ali kdaj je lahko sprejet samo sklep direktorja, podjetnika ali pa je potrebno, da o tem odloča skupščina. Udeleženci delavnice boste prejeli pojasnila, kako morate imeti urejeno dokumentacijo podjetja, katero dokumentacijo in kako jo morate hraniti. Prikazani bodo tudi primeri. Na seminar vabimo samostojne podjetnike, lastnike in direktorje majhnih in  mikro podjetij, računovodske in finančne delavce, kadrovnike oz. vabimo tudi vse, ki vas tematika zanima.

Delavnica bo organizirana v torek, dne 23.5.2017, od 10:00 – 13:30  ure v prostorih Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, Spodnji plavž 24e, 4270 Jesenice. Delavnico bo izvajala davčna svetovalka ga. Simona Štravs. Vljudno vabljeni!
Program  delavnice:

  • Zakonitosti poslovne dokumentacije – pravne podlage
  • Odgovornost za dokumentacijo
  • Kako določimo odgovorne osebe
  • Urejenost dokumentacije po vsebini (statusna, delovnopravna, računovodska, tehnična, komercialna, varstvo pri delu …)
  • Poslovna skrivnost
  • Kako hraniti dokumentarno gradivo?
  • Hramba dokumentacije za računovodske in davčne potrebe

»MARKETING PODJETJA: stare-dobre prakse in digitalne novosti«

Delavnica bo umestila marketing v kontekst družbenih medijev in sodobne telekomunikacijske tehnologije, osnove pa bomo črpali iz praks, ki veljajo že desetletja. Z vajami in diskusijo si bomo pogledali kako oblikovati privlačno ponudbo, pozicionirati in diferencirati naš produkt (izdelek ali storitev), optimizirati spletno stran za Google (SEO) in povezati Facebook in Twitter računa (sindikacija objav).

Delavnica bo organizirana v sredo, dne 31.5.2017, od 10:00 – 13:30  ure v prostorih Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, Spodnji plavž 24e, 4270 Jesenice. Delavnico bo izvajal g. Blaž Branc. Vljudno vabljeni!

Udeležba je brezplačna, saj delavnice sofinancirajo občine Kranjska Gora, Jesenice, Gorje, Žirovnica, Radovljica in Bohinj. Vašo prijavo potrdite na  telefonski številki 04/581-34-13 ali po elektronski pošti: hermina.biscevic@ragor.si. Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest.

Vljudno vabljeni!

Župan ambasador akcije “Podari uro”, ki jo izvaja Ljudska univerza Jesenice

Ljudska univerza Jesenice v okviru projekta Večgeneracijski center Gorenjske v mesecu maju 2017 začenja z akcijo, ki so jo naslovili »PODARI URO – na dan, mesec ali leto« in je namenjena pridobivanju prostovoljcev, ki bi starejšim, priseljencem, invalidom, osebam s posebnimi potrebami, mladim in otrokom, ki iz različnih razlogov živijo na robu družbe, pomagali premagovati ovire, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju.

V projektu Večgeneracijski center Gorenjske skupaj s številnimi organizacijami kot so domovi starejših v Kranjski Gori, na Jesenicah in v Bohinjski Bistrici; društvi, ki skrbijo za odvisnike, socialno ogrožene, starejše, priseljence; osnovno šolo s prilagojenim programom; varstveno delovnimi centri; osnovnimi šolami, ki vključujejo večje število priseljenskih otrok z različnimi aktivnostmi skrbijo za integracijo ranljivih ciljnih skupin in preprečujemo njihovo socialno izključenost. Več o projektu: http://lu-jesenice.net/splosno-izobrazevanje/vecgeneracijski-center/

Z akcijo »PODARI URO – na dan, mesec ali leto« želijo motivirati prebivalce, da podarijo uro svojega časa in npr. odigrajo partijo šaha s stanovalcem doma upokojencev, pomagajo mladostniku s posebnimi potrebami napisati nalogo, starejšega naučijo uporabe elektronske pošte, priseljenko naučijo speči potico…

Namen akcije je torej aktivacija prebivalcev k prostovoljni pomoči pri socialnem vključevanju ranljivih skupin prebivalstva v družbo. Prepričani so, da bo vsakemu prostovoljcu prav ta podarjena ura prinesla sprostitev in občutek, da prispeva k bolj povezani in strpnejši skupnosti.

V ponedeljek, 8.5.2017, je ob 13.00 uri na sedežu LUJ na Jesenicah potekala tiskovna konferenca, kjer so se predstavili trije ambasadorji te akcije in sicer župan Občine Žirovnica g. Leopold Pogačar, podžupan Občine Jesenice g. Miha Rebolj in medijska osebnost g. Klemen Bunderla. Vsi so se odzvali, da tudi neposredno sodelujejo v akciji in bodo “podarili svojo uro” drugim. Naš župan konkretno v zavodu Jelša na Jesenicah.

 

Podpis gradbene pogodbe za pričetek gradnje kanalizacije in ostale infrastrukture na Bregu-obvestilo

Na podlagi javnega razpisa za projekt »Kanalizacija Breg«, ki obsega:

izgradnjo fekalne kanalizacije v naselju Breg v občini Žirovnica in sočasno obnovo vodovoda, ceste z meteorno kanalizacijo, javne razsvetljave v naselju Breg ter gradnjo pločnika med naseljema Moste in Breg,  je bilo za izvajalca gradbenih del izbrano podjetje GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj.
Projekt financira Občina Žirovnica, v manjši meri pa ga sofinancira tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Pogodbena vrednost del skupaj z DDV znaša 1.441.346,58 EUR.
Za izvajanje strokovnega nadzora pri obeh projektih je bilo na podlagi javnega razpisa izbrano podjetje LOKAINŽENIRING, d.o.o., iz Škofje Loke. Pogodbena vrednost nadzora za znaša z DDV 31.110,00 EUR.
Župan g. Leopold Pogačar in direktor GGD Kranj g. Branko Žiberna sta danes 8.5.2017, podpisala gradbeno pogodbo, prav tako je bila izvedena uvedba v posel. Gradnja se bo pričela v drugi polovici maja 2017, dela pa bodo zaključena predvidoma v septembru 2018. V teh dneh pa se bodo izvedla pripravljalna dela (zakoličbe, priprava gradbišča itd..).

Nekaj prvih obvestil in napotil boste prebivalci Brega prejeli v občinskem časopisu, ki izzide v teh dneh, tik pred samo gradnjo pa boste podrobnejša obvestila prejeli še na dom-vsako gospodinjstvo.

Foto: Polona kus

OBVESTILO GRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN OBNOVA DELA VODOVODA BREG ZA OBČANE

Žirovnica in Grosuplje ­ najbolj zdravi občini

S klikom na  povezavo spodaj se vam odpre celoten članek.

>> ČLANEK

Župan g. Leopold Pogačar je za časopis Finance ugotovitve komentiral takole:

»Dva dejavnika sta po mojem mnenju odločilna za dober dosežek: naše zdravo življenjsko okolje in osveščenost ljudi o pomenu zdravja, ki se kaže tudi v visoki udeležbi v preventivnih programih na državni ravni in pri lokalno organiziranih brezplačnih testiranjih, z razpisi iz proračuna pa financiramo tudi preventivne zdravstvene in športne aktivnosti lokalnih društev. Občina je v zadnjem desetletju tudi uredila osnovno infrastrukturo, zlasti skrbimo za dobro pitno vodo iz javnega vodovoda, ki ni z ničemer tretirana, v devetih od desetih vasi smo že uredili kanalizacijo in čiščenje odpadnih voda, tako da se ne obremenjuje okolja. Zelo dobro delajo tudi v vrtcu in osnovni šoli pri ozaveščanju otrok o zdravi prehrani in zdravem načinu življenja, OŠ ima svoj vrt, pred leti smo se razglasili za občino brez gensko spremenjenih organizmov, pristopili smo tudi k evropski konvenciji županov za zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida.«

 

Zmanjševanje energetske revščine s pomočjo Eko sklada in mreže ENSVET – projekt AERO

Zmanjševanje energetske revščine s pomočjo Eko sklada in mreže ENSVET – projekt AERO

Spoštovani občani!

Verjetno poznate dejavnost Eko sklada, ki že vrsto let nudi ugodno kreditiranje in subvencioniranje naložbenih ukrepov na področju varstva okolja in energetike. Poleg tega izvajamo tudi program energetskega svetovanja občanom v okviru mreže ENSVET. Ta dejavnost se izvaja v občinskih svetovalnih pisarnah, ki so razpršene po celi Sloveniji. V svetovalnih pisarnah deluje več kot 70 neodvisnih svetovalcev, visoko izobraženih tehničnih strokovnjakov, ki poznajo dogovore na aktualna energetska in okoljska vprašanja. Svetovanje je za občane popolnoma brezplačno, potrebno je le predhodno naročilo na posvet z vaše strani. Številko za naročanje najdete na www.ensvet.si ali na brezplačni številki 080 1696.

V okviru mreže ENSVET opravljajo svetovalci tudi specifično dejavnost, ki se imenuje asistenca energetsko revnim občanom, na kratko AERO. To storitev opravljajo v sodelovanju s centri za socialno delo, saj so centri za socialno delo v dnevnem stiku z občani, katerim je ta projekt namenjen. Vabimo, da se zainteresirani občani, ki ste prejemniki redne denarne socialne pomoči, pri strokovnem delavcu na CSD seznanite z informacijami, kako poteka brezplačno svetovanje in obisk energetskega svetovalca na domu. Pri tem prejmete letak AERO, katerega sestavni del je prijavnica, s pomočjo katere se prijavite na obisk. Ob obisku energetskega svetovalca na domu, prejmete paket enostavnih naprav za zmanjšanje porabe energije in vode (varčne sijalke, podaljški za elektriko s stikalom za izklop, varčevalni nastavki za pipo in tuš, tesnila za okna itd.), glede na potrebe vašega gospodinjstva. Dejavnost AERO opravlja Eko sklad znotraj mreže ENSVET že 2 leti in je v tem času razdelil 139 paketov z napravami.

Ob obisku na domu energetski svetovalec naredi ustrezne meritve in izračune, na podlagi katerih vam svetuje, kako takoj zmanjšati porabo energije in vode in s tem stroške zanje. V povprečju se na letni ravni z namestitvijo omenjenih naprav stroški za porabljeno energijo in vodo zmanjšajo za do 100 EUR. V nadaljevanju svetovalec predstavi tudi možnosti za različne naložbene ukrepe, za katere bi lahko (morda v bodočnosti) na skladu pridobili nepovratna sredstva ali kredit.

Vsekakor si bomo na Eko skladu še naprej prizadevali, da zmanjšamo energetsko revščino, saj ugotavljamo, da narašča, predvsem zaradi razkoraka med naraščajočimi stroški oz. cenami energentov in plačami oz. mesečnimi prejemki posameznika.

Dovolite si brezplačno pomoč in storite korak do vam najbližjega centra za socialno delo.

OBVESTILO:
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Žirovnica, bo objavljen v mesecu juniju 2017.