Prostofer tudi v Žirovnici

Danes, 9.6.2020, je župan predal prostovoljnim voznikom v uporabo električno vozilo Renault ZOE, za katerega je občina sklenila poslovni najem v okviru projekta Prostofer in v sodelovanju z Zavodom Zlata mreža, ki ga zastopa g. Miha Bogataj. Prav tako je bilo opravljeno teoretično in praktično usposabljanje voznikov.

Za nas je 13 srečna številka, toliko se je namreč javilo prostovoljcev, ki bodo opravljali prevoze starejših v okviru istoimenskega projekta PROSTOFER. Operativno bo pri nas zaživel 22.6. 2020. Klicni center je na voljo za rezervacije prevozov vsak delovnik med 08.00 in 18.00, rezervacijo prevoza pa je potrebno najaviti vsaj 3 dni pred izvedbo storitve. Pomoč pri zagonu projekta je nudilo tudi Društvo upokojencev Žirovnica.

POJASNILA UPORABNIKOM IN JAVNOSTI:

S SRCEM NA POTI – brezplačni prevozi za starostnike

Kaj je PROSTOFER?

Prostofer je skovanka iz besed ‘prostovoljni’ in ‘šofer’. Prostofer je projekt zavoda Zlata mreža.

PROSTOFER je trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt za mobilnost starejših, ki povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki, ki pa po drugi strani radi priskočijo na pomoč.

Številni starejši imajo velike težave s prevozi, sploh če so doma zunaj mestnih središč, kjer ni razvite avtobusne mreže. Tisti bolj oddaljeni se velikokrat ne morejo odpraviti po opravkih, kadar si želijo, temveč se prilagajajo možnostim oziroma času, ko jim lahko pomagajo družinski člani ali prijatelji. Nekateri uporabljajo taksi, vendar pa to pomeni dodatne stroške, kar je za številne prevelik finančni zalogaj, zato tovrstnih prevozov ne uporabljajo.

Komu je namenjen PROSTOFER?

Prostofer je namenjen vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nizke mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Prostofer jim omogoča lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov, trgovinskih centrov ipd.

Zakaj PROSTOFER?

Brezplačni prostoferski prevozi starejšim omogočajo:

  • večjo mobilnost,
  • večjo socialno vključenost,
  • medsebojno povezovanje,
  • medsebojno pomoč,
  • boljšo kvaliteto življenja v tretjem življenjskem obdobju,
  • čim dlje lahko ostanejo doma (čim kasnejši odhod v dom za ostarele).

Druženje in občutek koristnosti igrajo pomembno vlogo pri aktivnem staranju.

Kako deluje PROSTOFER?

Uporabnik, ki potrebuje prevoz, pokliče na brezplačno številko 080 10 10. V komunikacijskem centru nato zabeležijo njegove podatke in lokacijo prevoza. Po najavi prevoza klicni center obvesti prostovoljnega voznika o prevozu in to sporoči uporabniku, za katerega se opravi prevoz. Vozilo je zagotovljeno s strani občine, prav tako je poskrbljeno za zavarovanje tako voznika kot tudi sopotnikov. Klicni center je na voljo za rezervacije prevozov vsak delovnik med 8,00h in 18,00h , rezervacijo prevoza pa je potrebno najaviti vsaj 3 dni pred izvedbo storitve. Vozniki prostovoljci bodo prevoze opravljali od ponedeljka do petka med 8,00 in 16,00h, izjemoma pa se lahko dnevi in ure tudi prilagodijo potrebam.

Kdo je lahko PROSTOFER?

Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki ima veljavno vozniško dovoljenje in je v svojem prostem času pripravljen pomagati tistim, ki prevoze potrebujejo. Vendar pa so prostoferji v resnici veliko več kot zgolj prostovoljni vozniki – svojim sopotnikom nesebično pomagajo tudi, ko ti izstopijo iz avta: pri zdravniku jih pospremijo do čakalnice in počakajo nanje med pregledom, pomagajo nesti vrečke iz trgovine in jim priskočijo na pomoč pri vzpenjanju po stopnicah … To so ljudje z velikim srcem, ki jemljejo svojo humanost za samoumevno in častno dejanje.

Zakaj je PROSTOFER družbenokoristen projekt?

S t. i. prostoferstvom se povečuje udeležba starejših v cestnem prometu in izboljšuje njihova mobilnost. Poleg tega se izboljšuje varnost v cestnem prometu in povečuje socialna vključenost starejših na splošno, obenem pa povečuje cenovna dostopnost  prevozov. V zadnjem času postaja projekt prostoferstva tudi ekološki oziroma prijazen do okolja, saj stremimo k temu, da prostoferji uporabljajo električna vozila.

  • Slovenija se že uvršča med ‘zelo stare’ države, saj je danes pri nas vsak peti prebivalec starejši od 65 let.
  • 3 % na leto se povečuje delež starejših od 60 let.

Zakaj bi k projektu PROSTOFER morala pristopiti vsaka občina?

Glede na to, da se dviguje starostna meja in povečuje število starostnikov, postajajo potrebe po skrbi za starejše vse večje. Prostofer je eden od projektov, ki na celovit način rešuje problematiko mobilnosti starejših občanov, zato k projektu v zadnjem času intezivno pristopajo številne slovenske občine, ki želijo svojim starejšim občanom ponuditi možnost brezplačnih prevozov, ko jih nujno potrebujejo.

Nekatere občine uporabljajo električna vozila – zanje so si občine zagotovile tudi polnilnice, ki so obenem tudi parkirno mesto za to vozilo. Dodana vrednost najema ali nakupa vozila za prostoferstvo pa je lahko tudi uporaba tega vozila za kake druge občinske namene, ko je vozilo prosto

 

Spodbujanje zmanjševanja uporabe plastičnega pribora v slovenskih občinah- tudi Žirovnica

Predsednik Skupnosti občin Slovenije, dr. Aleksander Jevšek in  minister za okolje in prostor, Simon Zajc, v imenu Vlade Republike Slovenije, sta v mesecu novembru leta 2019 podpisala Dogovor o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora (plastična slamica, plastični krožnik, plastični lonček ali plastični jedilni pribor) v slovenskih občinah (v prilogi).

K podpisu pristopne izjave k dogovoru o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora v slovenskih občinah (v prilogi) sta pozvala slovenske občine, med drugimi tudi Občino Žirovnico.

Z ukrepom bi spodbudili tudi gospodarski sektor eko – inovacijam, napredku v smeri trajnostnega razvoja, z zmanjševanjem vplivov na okolje in k učinkovitejši in odgovornejši rabi virov ter s tem pospešen prehod v krožno gospodarstvo. Z omejevanjem uporabe plastike za enkratno uporabo se odpira priložnost za razvoj novih materialov na osnovi obnovljivih in naravnih virov, razvoj okolju prijaznih izdelkov, storitev, procesov in poslovnih modelov, oblikovanja procesov in izdelkov za ponovno uporabo in recikliranje, ravnanja z odpadki.

S podpisom  sporazuma k manjši uporabi plastike bi pripomogli k varovanju okolja tako, da se na javnih ali internih prireditvah in sestankih hrane in pijače ne bi streglo v plastenkah in s plastičnim priborom, temveč bi se za serviranje in zaužitje jedi in pijač nudilo:

– slamice, ki niso iz plastičnih materialov in ne nujno za enkratno uporabo (npr. papirnate in povoščene, steklene, kovinske);

– krožnike, ki niso iz plastičnih, temveč iz drugih vrst materialov (npr. kartonasti, kovinski ali iz drugih materialov);

– lončke, ki niso iz plastičnih, temveč iz drugih vrst materialov (npr. iz papirja, kartona);

– jedilni pribor, ki ni iz plastičnih, temveč iz drugih vrst materialov (npr. iz lesa).

 

Glede na navedeno je  Občinski svet Občine Žirovnica, v skladu z 18. členom Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/2018-UPB2) na 7. redni seji,  sprejel naslednji

 

SKLEP:

Občinski svet se strinja  s pristopom Občine Žirovnica k podpisu pristopne izjave k dogovoru o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora v slovenskih občinah in pooblašča župana občine za podpis sporazuma ter izvajanje ukrepov v skladu s podpisano pristopno izjavo.

Številka: 354-0004/2020

Breznica, 10. 2. 2020

Leopold Pogačar

ŽUPAN

Objava koncepta Razvojnega programa občine Žirovnica- seznanitev in pripombe

JAVNA OBJAVA KONCEPTA

Razvojni program Občine Žirovnica 2030

Dragi občani in občanke,

vabljeni k posredovanju mnenj in predlogov za izboljšanje delovnega gradiva novega Razvojnega programa Občine Žirovnice do leta 2030.

Zaradi epidemije koronavirusa žal ne moremo izvesti javne predstavitve, zato na spletni strani občine objavljamo celotno prezentacijo nastalega delovnega gradiva.

Občane in občanke vabimo, da do konca maja 2020 prek spletnega vprašalnika na tej povezavi ali prek e-pošte (obcina@zirovnica.si) ali po navadni pošti posredujete svoja mnenja in predloge za izboljšanje razvojnega dokumenta.

Dokumenti:

Del 1: Žirovnica 2030 Uvod in uresničevanje dosedanjega programa

Del 2: Žirovnica 2030 Analiza stanja 2020

Del 3: Žirovnica 2030 Rezultati ankete

Del 4: Žirovnica 2030 Strategija javna predstavitev

Sodelujte danes za zdravo in kakovostno prihodnost.

Leopold Pogačar

Župan

Obvestilo o moteni oziroma prekinjeni oskrbi s pitno vodo

Iz JEKO, javnega komunalnega podjetja obveščajo o moteni oziroma prekinjeni oskrbi s pitno vodo.

  • Kdaj? V petek, 24.4.2020, med 8. in 15. uro.
  • Kje? V Smokuču od hišne številke 32/b, 34/b do 34/f in 48 do 110 ter na Rodinah.

Izvajali bodo redna vzdrževalna dela na armaturah za regulacijo tlaka.

Potrudili se bodo, da bodo dela kar se da hitro izvedena in se vam obenem zahvaljujejo za razumevanje.

Opravljen pregled otroških igrišč

Dragi otroci in starši, ko bo umaknjen ukrep uporabe otroških igrišč, bomo pripravljeni. Pregled igrišč je opravljen, ta teden bomo naročili odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in kmalu bo prišel dan, ko bomo zopet slišali otroški smeh na igralih. Veselimo se z vami!

Rok za objavo člankov v občinskih novicah

Pozdravljeni,

v pripravi je majska številka Novic. Rok za oddajo prispevkov je 26. april.

Vabljeni, da poročate o svojem delovanju, zanimivostih v občini ali zanimivih občanih, grajate ali pohvalite za rubriko Hvalimo/grajamo, napišete svoje mnenje za rubriko Mnenja bralcev oz. nas pokličete (040 439 560) in poročali bomo mi.

Vabljeni k sodelovanju,

Polona Kus,

urednica

Nameščena električna polnilnica pred stavbo Občine Žirovnica

V pričakovanju dobave električnega avtomobila za potrebe projekta PROSTOFER, smo pred občinsko stavbo že namestili električno polnilnico TESLA (donacija podjetja N-GEN iz Žirovnice). Pogodba je podpisana, prostovoljci čakajo, vozilo tudi, vendar ga zaradi ukrepov povezanih z zajezitvijo pandemije COVID-19, ne moremo prevzeti (registracija…) pa tudi projekt v teh časih ne bi stekel. Ko bo vse to mimo štartamo na polno.