Prestavitev ceste od Završnice v smeri Valvazorja, v delu čez pašnik-obvestilo

Obveščamo vas, da bomo v naslednjem tednu pričeli z gradnjo oziroma prestavitvijo ceste v smeri Valvazorja, v delu od parkirišča v Završnici, preko pašnika. Vrednost pogodbeno sprejetih del po ponudbi št. 46-19GR z dne 13.08.2019 znaša 43.796,77 EUR (z DDV). Ponudbena cena je fiksna – izvedba ‘na ključ’. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Žirovnica za leto 2019, na postavki 1131 Vzdrževanje gozdnih cest.Izvajalec del se obvezuje zaključiti gradbena dela, vključno z odpravo vseh pomanjkljivosti, v roku 60-ih koledarskih dni. Izbrani izvajalec je GG Bled d.o.o.
V času gradbenih del bo promet večinoma potekal nemoteno po obstoječi cesti, vseeno pa opozarjamo na večjo previdnost voznikov, pešcev, predvsem pa prosimo, da se ne zadržujete na trasi nove ceste, ker bo to območje gradbišča.

Tudi Občina Žirovnica se je pridružila akciji Rožnati oktober – mednarodni mesec osveščanja o raku dojk

V četrtek, 3.oktobra 2019,  smo se na Občini Žirovnica pridružili akciji “ROŽNATI OKTOBER”, v organizaciji  Združenja Europa Donna Slovenija. Tako so župan Leopold Pogačar,  direktorica občinske uprave Monika Kusterle, Rina Klinar iz Europe Donne in ostale zaposlene na Občini,  na drevesa pred občinsko stavbo navezali rožnate pentlje, oziroma šale,  z namenom opozarjanja in osveščanja na nevarnosti raka dojk. Predvsem želimo opozoriti na redno samopregledovanje dojk in udeležbo v preventivnih programih kot je DORA. Dogodek je koordinirala Katarina Bertoncelj iz Ljudske univerze Jesenice.

Več o sami akciji preberite s klikom na spodnjo sliko:

Na novem portalu lahko preverite, koliko je vredna vaša nepremičnina

Geodetska uprava je na novem portalu množičnega vrednotenja nepremičnin objavila predlog modelov vrednotenja, ki namesto dejanske rabe upoštevajo namensko.

Od 1.10.2019 sta, v skladu z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN-1 (Ur.l.RS, št.77/2017 in 33/2019), na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin javno objavljena predlog modelov vrednotenja nepremičnin in poskusno izračunane vrednosti, ki so nepremičninam izračunane na podlagi objavljenega predloga modelov vrednotenja in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27. 6. 2019. Hkrati na vseh občinah od 1. do 30. oktobra 2019 poteka javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin.

Predlog modelov vrednotenja nepremičnin za stanovanja (model STA), hiše (model HIS), garaže (model GAR), pisarne (model PPP), lokale (model PPL), stavbe splošnega družbenega pomena (model SDP), industrijo (model IND), posebno industrijo (model INP), kmetijske in druge stavbe (model KDS), stavbe za turizem (model TUR), druga zemljišča (model DRZ), kmetijska zemljišča (model KME), gozd (model GOZ), stavbna zemljišča (model STZ), bencinske servise (model PNB), elektrarne (model PNE), marine in pristanišča (model PNP) se javno objavi s 1.10.2019 na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin ( s klikom na spodnjo sliko).

Sprejem župana za odličnjake – županove petica

V sredo, 23.9.2019, je župan občine Žirovnica g. Leopold Pogačar sprejel štiri odličnjake iz OŠ Žirovnica, ki jim na VALETI 2019, zaradi napake, niso bile podeljene “županove petice”.   Povabilu so se odzvali trije nekdanji učenci skupaj s svojimi najbližjimi, za enega pa je priznanje prevzela mamica.

Sprejema se je udeležila tudi ravnateljica OŠ Žirovnica ga. Erika Melihen. Župan je prisotnim pojasnil razloge za to napako (različni kriteriji za priznanje šole za odličnost in za odličnjake v obliki županove petice). Po krajšem nagovoru župana je sledila podelitev priznanj in praktičnih nagrad, ter prijetno kramljanje ob manjši pogostitvi.

(Foto Polona K.)

Prvo delovno srečanje strateške skupine za pripravo Razvojnega programa občine Žirovnica do leta 2030

V ponedeljek, 16. septembra, je na občini Žirovnica potekalo prvo srečanje strateške skupine za pripravo novega razvojnega programa.

Dosedanji razvojni program Občine Žirovnica se drugo leto izteka, zato je občina pristopila k pripravi novega razvojnega dokumenta do leta 2030. Njegov namen je prepoznati ključne potrebe in priložnosti občine v novem desetletju ter se dogovoriti o smeri prihodnjega razvoja in investiranja proračunskih sredstev.

Za namene usmerjanja priprave in t.i. brainstorming smo oblikovali strateško skupino v kateri sodelujejo ključni posamezniki iz teles OS Občine, predstavnike dinamičnih podjetij in različnih generacij občanov in sicer:

 1. Župan: Leopold Pogačar.
 2. Podžupan: Sebastijan Zupan.
 3. Namestnica predsednika odbora za gospodarske dejavnosti in finance: Mojca Papler.
 4. Predsednica odbora za negosposarstvo in družbene dejavnosti in šole: Meta Zupan.
 5. Predsednik odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in gosp. infrastr. in gasilcev: Nino Rejc.
 6. Direktor ZTK: Matjaž Koman.
 7. Predstavnik civilne družbe in DPM: Nik Hlade.
 8. Predstavniki gospodarstva: Tomas Prešeren (EXACTA), Zoran Madon (sobodajalstvo, nepremičnine), Janez Dolar (nosilec kmetijske dejavnosti), Anton Koselj (Rekreacijski park Završnica, energetika in TVD Partizan), Petra Kržan (ZTK, turistična vodička).
 9. Predstavnik aktivne generacije in NK Žirovnica: Mitja Madon.
 10. Predstavnik mladih: Luka Dolar.
 11. Predstavnik starejših: Zdravko Malnar.
 12. Predstavniki občinske uprave: Petra Žvan, Marija Lužnik.

Pri pripravi sodelujemo s podjetjem, ki ima veliko izkušenj pri razvojnih programih in EU projektih:

Na prvem srečanju so udeleženci obravnavali naslednje teme:

 1. Uvodni pozdrav župana
 2. Namen in vloga strateške skupine ter informacija o procesu
 3. Predstavitev udeležencev in vaš pogled na razvojni položaj in izzive občine
 4. Predstavitev analize razvojnega položaja Občine Žirovnica (Slavka Zupan, K&Z, Svetovanje za razvoj d.o.o.)
 5. Voden razgovor: opredelitev 5 – 10 ključnih izzivov, ki jih moramo nasloviti z razvojnim programom

Sedaj sledi poglobljena analiza in obdelava statističnih podatkov, analiza realizacije dosedanjega razvojnega programa, izvedba delavnic in javne obravnave. Terminsko smo si zamisli takole:

O vseh aktivnostih v zvezi s tem boste sproti obveščeni. Ne pozabite na izpolnitev spletne ankete: Kakšna naj bo naša občina leta 2030?

Nekaj fotografskih utrinkov:

Novo otroško igrišče v Smokuču

Za naše najmlajše, njihove starše, babice, tete… smo odprli otroško igrišče v Smokuču. Sredstva v višini okoli 20.000 eur smo namenili iz proračuna občine Žirovnica. Nahaja se neposredno ob poti, ki vodi od vasi proti cesarski cesti.  Ponoči se igrišče zaradi varnosti zaklepa.

Želimo vam prijetno in varno uporabo.

Začetek šole – poziv župana

Spoštovani starši, dragi otroci in vsi udeleženci v cestnem prometu!

Poletje in z njim počitnice se bližajo koncu. V ponedeljek 2. septembra se prične novo šolsko leto in marsikateri malček bo prvič prestopil šolski prag. Šola in učiteljski zbor so pripravljeni na novo šolsko leto, na nove izzive in na novo življenjsko obdobje.

Začetek šole pa pomeni tudi večje število udeležencev v cestnem prometu in nekateri se bodo s prometom in nevarnostmi, ki jih le ta prinaša, srečali prvič. Občina in občinski SPV (Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu) bosta tako kot vsako leto zagotovila prostovoljce ( gasilci, občinski redarji in policija), ki bodo prve dni urejali promet pred šolo in pazili na malčke. Kljub temu pa je prva in največja odgovornost nas staršev ali roditeljev, da otroke pripravimo, starejše pa opomnimo, na pravilno in varno ravnanje v cestnem prometu. Peljimo jih peš po varni poti, razložimo in pokažimo jim osnovna pravila, predvsem pa jim bodimo za zgled s svojim ravnanjem.

Prosim vas, da v čim večji meri otroke napotite na šolski avtobus in da ste prve dni strpni ob prihodu na območje šole. Glede na značilnosti in posebnosti prvega tedna začetka pouka, je nemogoče zagotoviti zadostno število parkirnih mest. Zato naj starejši otroci uporabljajo šolski avtobus ali pa jih pospremite peš.

Vse voznike pa naprošam, da vozite počasi in previdno, zavedajoč se, da se bodo v prometu ponovno pojavili otroci, ki zaradi mladosti in neizkušenosti promet in prometna pravila dojemajo nekoliko drugače od nas odraslih.

Največja odgovornost je na nas odraslih!

Staršem, otrokom in učiteljem želim prijeten začetek šolskega leta, vsem udeležencem v cestnem prometu pa varno vožnjo.

S prijaznimi pozdravi,

 

Breznica, 30. avgust 2019

Leopold POGAČAR

ŽUPAN

Nov defibrilator (AED) na Breznici

Dne 20.08.2019 smo iz sredstev občinskega proračuna nabavili še en AED in ga namestili pred vhod Občine Žirovnica, Breznica3.

To je že deseti defibrilator v mreži javno dostopnih defibrilatorjev  na območju občine Žirovnica.

Lokacije javno dostopnih AED:

na stavbi Občine Žirovnica
Planinski dom pri izviru Završnice,
na stavbi pošte v Žirovnici,

na transformatorju na Bregu,
pri Hidroelektrarni Moste (SEL),
pri osnovni šoli na Zabreznici,
pri gasilskem domu v Smokuču,

v avtomobilu pri Gasilskem domu Zabreznica,
pri Valvazorjevem domu in
na parkirišču Rekreacijskega parka Završnica.