Zahvala župana ob praznovanju slovenskega kulturnega praznika

 

Spoštovani,
iskrena hvala za vaša prizadevanja in aktivnosti, da smo odlično izpeljali praznovanje slovenskega kulturnega praznika 2020.

Pohvale obiskovalcev dogodkov, Poti kulturne dediščine in proslave v Vrbi, ter mnenja strokovne javnosti povedo, da znamo, zmoremo in da nam je mar. Okoli 1600 pohodnikov in skoraj 4000 obiskovalcev v Vrbi govori samo zase.

Čisto vsi ste pripomogli k uspešni izvedbi!

Ponosen, da sem Vaš župan!

Breznica 10.2.2020

Leopold Pogačar
ŽUPAN

 

Novice občine Žirovnica – obvestilo urednice


Pozdravljeni,
v pripravi je prva letošnja številka Novic. Tudi v letu 2020 bo izšlo šest številk:
1. konec februarja
2. začetek maja
3. začetek julija
4. začetek septembra
5. konec oktobra
6. konec decembra (pred božično-novoletnimi prazniki)

Rok za oddajo prispevkov za februarsko številko je torek, 18. februar. Vabljeni, da poročate o svojem delovanju, grajate ali pohvalite za rubriko Hvalimo/grajamo, napišete svoje mnenje za rubriko Mnenja bralcev, nas opozorite na zanimive dogodke, posameznike, dosežke v občini in poročali bomo mi.

Prosim, sporočite, katere objave načrtujete, da uskladimo vsebino in prostor v februarski številki.

Hvala za vaše sodelovanje in lep pozdrav
Polona Kus, urednica
040 439 560

Nagradni natečaj za video posnetke – Moj lokalni les: material, s katerim se počutim zares dobro

Nagradni natečaj za video posnetke – Moj lokalni les: material, s katerim se počutim zares dobro
BSC Kranj – Regionalna razvojna agencija Gorenjske v okviru nizkoogljičnega projekta CaSCo (v okviru programa Interreg Alpine Space) vabi do konca januarja 2020 na nagradni natečaj za video posnetke z naslovom Moj lokalni les – material s katerim se počutim zares dobro.
Natečaj je glede dolžine in tehničnih zahtev enostaven, saj je posnetek (oz. posnetki) lahko dolg največ 3 minute, posnamete pa ga lahko tudi z vašim mobilnim telefonom. Tako je primeren prav za vse, ki imajo radi les, mogoče z njim delajo ali bi v posnetku radi povedali kaj o svoji uporabi hiše, opreme… iz lokalnega lesa.
Več v vabilu in navodilih v PRIPONKI.
Za več informacij se lahko obrnete tudi na GSM: 040 303 752
Natečaj se izvaja kot del projekta CaSCo, ki je namenjen spodbujanju lokalne predelave in uporabe lesa ter se izvaja v okviru programa Interreg Alpski prostor.

Skavti prinesli luč miru iz Betlehema tudi na Občino Žirovnica

V četrtek, 19.12.2019, so brezniški skavti prinesli luč miru iz Betlehema tudi na sejo občinskega sveta in županu ter občinskim svetnicam in svetnikom prebrali letošnjo poslanico, ki jo nosi s seboj ta luč. Župan Leopold Pogačar se je v imenu vseh skavtom zahvalil za njihovo poslanico in poslanstvo, ki ga opravljajo tudi v občini Žirovnica ter jim zaželel mirne praznike in vse dobro v letu ki prihaja, z obljubo po dobrem sodelovanju.

Luč je tu. Čaka, da jo ponudim bližnjemu in z njenim plamenom zanetim mir. Vendar se bojim … 

Česa se bojiš?

Strah me je, da moj plamen ni dovolj velik in jaz nisem dovolj dober, da ga ponudim drugim. Kako naj jim stopim naproti, ne da bi me odrinili od sebe? Kaj, če zaradi mene zavrnejo plamen in mir, ki ju prinašam?

Res je, da nikoli ne boš dovolj dober za vse. A zakaj bi te to ustavilo?

Kako naj bi me ne ustavilo?

Nikoli ne moreš ugajati vsem, a zame boš vselej dovolj dober, ker te imam rad. Ko to sprejmeš in v svetlobi plamena pogledaš sočloveka, vidiš, da je tvoj brat in ne nasprotnik, tvoja sestra in ne sovražnica.

Naj potem še gorim?

Vedno. Samo z lučjo lahko preženeš temo in samo z ljubeznijo lahko prižgeš mir.

Ne boj se goreti!

Gorenjski župani so se sestali na zadnji letošnji seji Sveta regije

Gorenjski župani so se sestali na zadnji letošnji seji Sveta regije

Kranj, 11. december 2019 – danes so se v prostorih Mestne občine Kranj na zadnji letošnji seji sestali župani v okviru Sveta gorenjske regije. Potrdili so projekte, ki bodo predmet podpisa druge dopolnitve Dogovora za razvoj gorenjske regije, se seznanili z osnutkom strateškega dela Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2021–2027, potrdili program dela Regionalne razvojne agencije Gorenjske za leto 2020 ter Regionalni akcijski načrt e-MOTICON, se seznanili s sistemom izposoje koles na Gorenjskem in podprli kandidaturo Kranja in Gorenjske za Evropsko prestolnico kulture 2025.
Regionalna razvojna agencije Gorenjske je julija letos na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo posredovala drugo dopolnitev Dogovora za razvoj gorenjske regije. Po pridobitvi mnenja na posamezne projekte s strani resornih ministrstev (Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za infrastrukturo) so se župani seznanili s spremembami ter potrdili vsebino, vrednostno in časovno dinamiko izvedbe projektov, ki so predmet podpisa druge dopolnitve Dogovora za razvoj gorenjske regije. Dopolnitev Dogovora, ki vsebuje 14 projektov v skupni vrednosti sofinanciranja 25,7 milijona evrov, bosta v nadaljevanju podpisala minister za gospodarski razvoj in tehnologijo in predsednik Razvojnega sveta gorenjske regije.

V nadaljevanju seje so se župani seznanili s potekom priprave Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2021–2027 in osnutkom strateškega dela. Regionalni razvojni program Gorenjske za prihodnjo finančno in programsko obdobje nastaja v partnerskem sodelovanju predstavnikov ključnih regijskih institucij, podjetij in lokalnih skupnosti pod vodstvom Regionalne razvojne agencije Gorenjske – BSC Kranj. Strateški del obsega: Predstavitev razvojne regije Gorenjske; Opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti regije; Razvojni položaj regije v slovenskem in mednarodnem prostoru; Vizijo razvoja regije in razvojno specializacijo; Strateške razvojne cilje in razvojne smernice regije ter Razvojne prioritete regije s kvantificiranimi kazalniki. S strokovnjaki z različnih področij (gospodarstva, razvoja človeških virov, okolja, prostora in infrastrukture, razvoja turizma in podeželja) je bilo oblikovanih šest razvojnih ciljev, ki so vezani na cilje evropske kohezijske politike po letu 2020. Za posamezne cilje, ki so: Celosten razvoj in upravljanje; Pametna Gorenjska; Gorenjska za ljudi; Zelena, nizkooglična Gorenjska; Povezana Gorenjska in Gorenjska odprta v svet, bodo v nadaljevanju oblikovani ukrepi in regijskih projekti, ki bodo pripravljeni v okviru programskega dela Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2021–2027.

Rok Šimenc, direktor Regionalne razvojne agencije Gorenjske – BSC Kranj, je županom predstavil program dela Regionalne razvojne agencije Gorenjske za leto 2020, ki obsega delo treh agencij (BSC, SORA, RAGOR) na petih razvojnih področjih. Program dela za leto 2020, ki so ga župani potrdili, obsega splošne razvojne naloge ter delo na petih razvojnih področjih: Tehnološki razvoj, podjetništvo in inovativnost; Razvoj človeških virov; Razvoj turizma; Razvoj okolja, prostora in infrastrukture; Razvoj podeželja.

Svet gorenjske regije je potrdil regionalni akcijski načrt »e-Mobilnost – Transnacionalna strategija za interoperabilno družbo in mreženje na območju Alp«, ki je nastal v okviru mednarodnega projekta e-MOTICON, katerega partner je BSC Kranj. Regionalni akcijski načrt vsebuje ukrepe v podporo širitvi e-mobilne infrastrukture in spremljajočih aktivnosti na Gorenjskem.

V okviru zadnje redne točke dnevnega reda so se župani seznanili s sistemom izposoje koles na Gorenjskem ter projektoma »Hitro s kolesom« in »Kr s kolesom«, ki se izvajata v okviru Lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica.

Po seznanitvi s potekom kandidature za Evropsko prestolnico kulture 2025 so gorenjski župani podprli kandidaturo Kranja in Gorenjske za Evropsko prestolnico kulture 2025. O bolj konkretnem načinu sodelovanja se bodo občine dogovarjale in odločale, po uvrstitvi kandidature Kranja in Gorenjske v drugi krog izbora.

Ob koncu seje sta predsednik Sveta gorenjske regije, Matjaž Rakovec in direktor Regionalne razvojne agencije Gorenjske – BSC Kranj, Rok Šimenc, županom in vsem prisotnim zaželela lepe decembrske praznike in vse dobro v prihajajočem letu 2020.

 

Prispevki za Novice občine Žirovnica – obvestilo

Pozdravljeni,

v pripravi je zadnja letošnja številka  Novic občine Žirovnica. Rok za oddajo prispevkov je sobota, 14. december.  Vabljeni, da poročate o svojem delovanju, zanimivostih v občini ali zanimivih občanih, grajate ali pohvalite za rubriko Hvalimo/grajamo, napišete svoje mnenje za rubriko Mnenja bralcev oz. nas pokličete (040 439 560) in poročali bomo mi. Decembrska številka je kot vselej  tudi priložnost za vaše voščilo občankam in občanom.

Vabljeni k sodelovanju,

Polona Kus,

urednica