Saditev lipe pri osnovni šoli Žirovnica

Danes, 13.4.2017, je župan Leopold Pogačar, na povabilo predsednika ČD A. Janša Breznica, g. Matjaža  Pogačnika, sodeloval pri sajenju lip na vrtu OŠ Žirovnica. Skupaj s predsednikom ČD, ravnateljico šole, go. Ano Klemec ter v prisotnosti članov domačega čebelarskjega društva je posadil dve lipi. Sadike lip sta za slovenske osnovne šole in vrtce, v sodelovanju s ČZS, prispevala Zavod za gozdove RS in Semenarna Ljubljana. Na takšen način si ČZS prizadeva dvigniti zavest o pomenu sajenja medovitih rastlin, ki dajejo pašo tako čebelam, kakor tudi ostalim opraševalcem. Otroci iz domačega vrtca so prispevali kulturni program.

Foto:P.Kus

 

Čestitka župana ob velikonočnih praznikih

VELIKONOČNI PRAZNIKI

Velika noč (Vuzem) je najpomembnejši krščanski praznik. Kristjani na ta dan praznujejo Jezusovo vstajenje od mrtvih – na veliki petek so Jezusa Kristusa križali, tretji dan po tem, na nedeljo, pa je vstal od mrtvih. Velika noč je za kristjane praznik veselja in upanja; verujejo, da je Jezus s svojim vstajenjem premagal telesno in duhovno smrt ter za vse prinesel upanje, za kristjane pa upanje na

Praznik sam ima korenine v judovstvu, pa tudi v starih poganskih navadah, ko so praznovali prihod pomladi. V Sloveniji prazniku rečejo tudi vuzem.

Ime praznika v slovenščini je kar ustrezno. Drugi evropski jeziki so prevzeli zvečine staro hebrejsko ime pasha ali pa domače poganske: francosko Paques, holandsko Paach, italijansko Pasqua, grško Pasha ali Lampri, rusko Pasha, pač pa hrvaško in srbsko Uskrs (vstajenje) in češko velikonoce (kot naša velika noč). Slovensko narečno tudi vuzam, vezom (Bela Krajina), vazem Istra, kar izvira iz ‘vzem’ mesa po postu (primerjaj mesopust !). Angleško je Easter, nemško Ostern.

vir:Wikipedija

 

Zdravje v občini-izsledki Nacionalnega inštituta za javno zdravje

Okolje, v katerem ljudje bivajo in delajo, pomembno vpliva na njihovo zdravje, zato lahko tudi odločevalci na lokalni ravni pomembno prispevate k dobremu zdravju svojih prebivalcev. V oktobru 2016 je Nacionalni inštitut za javno zdravje izdal publikacije Zdravje v občini, ki so prvič prikazale izbrane kazalnike zdravja na ravni občin. Projekt je bil v medijih in v strokovni javnosti zelo odmeven, prav tako je bil dober odziv s strani županov.

Kot smo napovedali, smo podobne informacije pripravili tudi v letošnjem letu: za vsako slovensko občino smo pripravili osveženo kratko publikacijo s prikazom ključnih kazalnikov zdravja, tveganega vedenja, preventive in umrljivosti, ki so jim dodane nove aktualne javnozdravstvene vsebine in kratek vsebinski opis zdravstvenega stanja v občini. publikacije bomo z osveženimi podatki izdajali vsako leto v začetku aprila, dostopne pa so/bodo prek spletne aplikacije (obcine.nijz.si). Na tej spletni strani si lahko ogledate še več zanimivih vsebin, publikacije za druge občine, kartografske prikaze ter primerjave med letoma 2016 in 2017.

Prilagamo publikacijo za vašo občino in upamo, da si boste vzeli čas ter jo pregledali.

Prim. Alenka Hafner, dr. med.
Vodja skupine za nenalezljive bolezni NIJZ OE Kranj

S klikom na sliko se vam odprejo podatki

Objave v Novicah Občine Žirovnica – maj 2017

Naslednja številka časopisa Novice občine Žirovnica bo izšla v začetku  meseca maja.
Vabimo društva in posameznike, da uredništvu posredujejo informacije o svojem delovanju, dogodkih in ljudeh, s katerimi bi želeli seznaniti občane.

Naslov uredništva: Medium d.o.o., Žirovnica 60c
Urednica: Polona Kus, tel.: 040 439 560
Oglaševanje: Miran Dolar, tel.: 04 580 50 20
e-pošta: novice@medium.si
Rok za oddajo prispevkov je torek, 25. april 2017.

Javni zavodi, javno podjetje in izvajalci javnih služb svoje prispevke posredujte tudi na naslov:obcina@zirovnica.si, kontaktna oseba: Maruša Pirih.
Prosimo, da pri pripravi informacij upoštevate omejitve glede razpoložljivega prostora, ki se meri s številom znakov (v programu Word, orodja, štetje besed, znaki s presledki).

Ena stran besedila v Novicah obsega 6000 znakov brez presledkov. Prispevki za rubriko Mnenja bralcev so omejeni na polovico strani. Fotografije lahko priložite v klasični ali elektronski obliki (format JPG).

 

Obvestilo sobodajalcem – prijava in odjav gostov po novem

Obveščamo vas, da je na spletni strani policije objavljena izjava za javnost, ki so jo pripravili glede na vprašanja s Srečanja sobodajalcev Slovenije. Objavljeni so odgovori na najpogostejša vprašanja…: http://www.policija.si/index.php/en/component/content/article/35-sporocila-za-javnost/85985-nov-zakon-o-prijavi-prebivalia-bo-poenostavil-prijavljanje-gostov

Potem ko je bil julija sprejet Zakon o prijavi prebivališča (Ur. list RS, št. 52/2016), so namreč v slovenski policiji prejeli veliko vprašanj glede prijave in odjave gostov. Čeprav se zakon začne uporabljati šele eno leto po uveljavitvi, tj. 13. avgusta 2017, so objavili informacije o nekaterih največjih spremembah, ki jih bo prinesel novi zakon.

Zakon se bo torej začel uporabljati eno leto po uveljavitvi, z izjemo 56. člena, ki se je že začel uporabljati z dnem uveljavitve zakona in se vsebinsko nanaša na poročanje v turizmu ob prijavi gosta, in ne neposredno na delo upravnih enot ali policije, saj je povezan s spremembo Zakona o spodbujanju razvoja turizma.

Razglasitev velike požarne ogroženosti naravnega okolja in sklep župana o uvedbi požarne straže – opozorilo in obvestilo

V naravnem okolju je prepovedano požigati (razen ob infrastrukturnih objektih ob določenih pogojih), odmetavati goreče ali druge predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar, pri kurjenju ali pri kurjenju kresov uporabljati vnetljive, eksplozivne in oksidativne snovi in odstranjevati odpadke z uporabo ognja. V gozdu ni dovoljeno prižigati ognjemetov
V času razglašene velike ali zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja, ki ga lahko razglasi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje ali lokalna skupnost,  so prepovedi še strožje. Takrat je v naravnem okolju poleg prej navedenih prepovedi prepovedano še:
–      kuriti;
–      kuriti kresove;
–      požigati na območju ob infrastrukturnih objektih;
–      izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar;
–      izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, zaradi zatiranja preveč razmnoženih insektov in bolezni gozdnega drevja, ki lahko ogrozijo gozd;
–      izvajati ognjemete.
Zaradi tega je župan občine Žirovnica izdal sklep o uvedbi požarne straže:

Vljudnostni obisk avstrijske veleposlanice v Vrbi

V petek, 31.marca 2017, nas je počastila s svojim obiskom avstrijska veleposlanica mag. Sigrid Berka, ki si je ogledala Prešernovo rojstno hišo v Vrbi. Sprejela sta jo župan g. Leopold Pogačar in direktor ZTK g. Matjaž Koman. Vodnik g. Janez Dolžan ji je predstavil življenje našega pesnika in ji razkazal rojstno hišo. Veleposlanica se je ob tej priložnosti tudi vpisala v spominsko knjigo.

Župan je povedal nekaj besed o naši občini in ji predstavil pobudo za razglasitev svetovnega dneva čebel. V spomin na njen obisk ji je župan podaril srebrnik, ki je bil izdan v podporo in promocijo omenjene pobude, direktor ZTK pa knjižico Zdravljica in njena pot v svet, prevodi Zdravljice v 26 jezikov. Veleposlanica je županu podarila CD s posnetkom tradicionalnega novoletnega koncerta Dunajskih filharmonikov. 

Srečanje je potekalo v sproščenem in prijateljskem vzdušju. Veleposlanico je župan povabil, da se nam ponovno pridruži drugo leto na praznovanju slovenskega kulturnega praznika v Vrbi.

 

Foto: arhiv občine