Sodelovanje Kranja in Žirovnice na področju kulturnega turizma

Danes, 7. 5. 2019, smo se na Občini Žirovnici srečali župan g. Leopold Pogačar, podžupan MO Kranj g. Janez Černe in direktorja ZTK Kranj in ZTK Žirovnica g. Tomaž Štefe in Matjaž Koman. Beseda je tekla o medobčinskem sodelovanju na področju t. i. kulturnega turizma, katerega rdeča nit je naš največji pesnik dr. F. Prešeren. Delovni naslov ideje je od »zibelke do groba » saj obe občini, vsaka na svojem območju, razvijata turistični produkt Prešerna in hkrati ohranjata in varujeta kulturno dediščino, ki jo pesnik pooseblja v najširšem pomenu besede.
Dogovorili smo se, da bosta oba Zavoda za turizem in kulturo za leto 2020 pripravila butični turistični produkt, ki bo popeljal predvsem tuje, seveda pa tudi domače turiste, po krajih kjer je pesnik naredil prve korake in kjer je zaključil svojo pot. To naj bi bil začetek širšega sodelovanja v katerega bi kasneje povabili tudi ostale občine in deležnike. Sodelovanje zaenkrat načeloma podpira tudi kulturno ministrstvo.

Pri tem bosta oba zavoda v smislu dobrega gospodarja seveda iskala vire sofinanciranja za razvoj in implementacijo novega turističnega produkta.

Beseda je nanesla tudi na ostale možnosti skupnega nastopa pri razvoju turizmu na Gorenjskem in v regiji ter pri projektu Kranj 2025 – Evropska prestolnica kulture. Prisotni so se strinjali, da je možnosti še veliko in se dogovorili, da se ponovno snidejo v začetku meseca decembra.
(Foto Občina Žirovnica)

Čistilna akcija – zahvala

Vsem prostovoljcev se iskreno zahvaljujem za Vaš prispevek v čistilni akciji v Žirovnici. Zoper ste dokazali, da vam ni vseeno v kakšnem okolju živimo. Hkrati pa graja vsem tistim, ki še vedno puščajo smeti in odpadke v naravnem in bivalnem okolju, kljub urejenemu odvozu odpadkov, brezplačnemu kosovnemu odvozu in zbirnemu centru v obrtni coni.

Leopold POGAČAR- župan

Povabilo k oddaji člankov za Novice občine Žirovnica

V pripravi je majska številka  Novic občine Žirovnica. Rok za oddajo prispevkov je torek, 30. april.  Vabljeni, da poročate o svojem delovanju, zanimivostih v občini ali zanimivih občanih, grajate ali pohvalite za rubriko Hvalimo/grajamo, napišete svoje mnenje za rubriko Mnenja bralcev oz. nas pokličete (040 439 560) in poročali bomo mi.

Vabljeni k sodelovanju,

Polona Kus,

urednica

Obnova perišča v Smokuču se zaključuje

Obnova perišča v centru vasi Smokuč je zaključena. Dela so potekala pod budnim očesom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Kranj in v soglasju z okoliškimi stanovalci, ki so na sestanku, lani, dali svoje mnenje in poglede na projekt. Hvala vsem za potrpežljivost. Manjka le še nekaj detajlov, ki bodo urejeni v naslednjih dneh. Sledijo še novi asfalti. V naslednjem letu nadaljujemo z II. fazo ureditve vaškega jedra.

Otvoritev spominske plošče A. Janši v slovenskem jeziku v parku Augarten na Dunaju

Na Dunaju je, v torek 10.aprila, v sodelovanju z Veleposlaništvom Republike Slovenije, potekal prvi letošnji dogodek v znamenju Svetovnega dneva čebel, ki ga od leta 2017 na pobudo Slovenije in Čebelarske zveze Slovenije s soglasno sprejeto resolucijo Generalne skupščine OZN praznujemo 20. maja

Župan g. Leopold Pogačar je skupaj s predsednikom državnega zbora Republike Slovenije mag. Dejanom Židanom,  predsednikom zveznega parlamenta Republike Avstrije mag. Wolfgangom Sobotko in predsednikom ČZS g. Boštjanom Nočem v dunajskem parku Augarten uradno odkril spominsko ploščo čebelarju Antonu Janši tudi v slovenskem jeziku. Dogodka so se udeležili tudi člani domačega čebelarskega društva A. Janše s predsednikom društva g. Matjažem Pogačnikom na čelu ter predstavniki dunajske diplomacije in avstrijske politike ter Slovenci živeči na Dunaju. Goste je iz Slovenija prišla pozdravit tudi slovenska medena kraljica Valentina Marinčič.

Danes pod nemško ploščo in reliefom tako stoji še plošča v slovenskem jeziku, ki poudarja Janšev izvor. Zraven besedila, ki izpostavi pomen Antona Janše ne samo za čebelarstvo pač pa tudi za razvoj monarhije, lahko obiskovalec poskenira še QR-kodo, preko katere dostopa do uradne spletne strani Čebelarske zveze Slovenije, kjer se nahaja še več podatkov in informacij o čebelarju, svetovnem dnevu čebel in slovenskih čebelarjih. Sredstva za izdelavo plošče je v višini 3.294,oo eur zagotovila Občina Žirovnica .

Župan je v pozdravnem nagovoru izpostavil pomembnost postavitve plošče v slovenskem jeziku, sodelovanju Žirovnice in Dunaja preko A. Janše ter simboliko prisotnosti rojstne občine A. Janše Žirovnica v parku Augarten. Obenem se je zahvalil pobudnikom ideje postavitve plošče in ekipi Veleposlaništva RS na Dunaju za realizacijo. Ob tej priložnosti je župan v znak zahvale izročil spominska srebrnika, izdana ob svetovnem dnevu čebel, predsedniku zveznega parlamenta Republike Avstrije mag. Wolfgangu Sobotki in veleposlanici na Dunaju  Nj. Eksc. ge. mag. Ksenija Škrilec.

Fotografije (Občina Žirovnica,veleposlaništvo na Dunaju)

 

OBVESTILO O MOTENI IN OBČASNO PREKINJENI DOBAVI PITNE VODE

Obveščamo vas o moteni in občasno prekinjeni dobavi pitne vode in sicer v sredo 10.4.2019 med 8 in 15 uro in sicer na Breznici, v Zabreznici, Doslovčah, Vrbi in Smokuču. Izvajali bomo vzdrževalna dela na armaturah za regulacijo tlaka.

 

Hvala in lep pozdrav,

 

Matjaž Pezdir
operativni vodja

JEKO, d.o.o.
C. m. Tita 51, Jesenice

04 581 04 62
031 647 165

matjaz.pezdir@jeko.si
info@jeko.si
www.jeko.si