Občina Žirovnica je prejela zlati certifikat ISSO za leto 2019 in sicer za razvojno odličnost in doseganja standarda občine dobrega življenja. Zlati kamen je raziskovalni projekt in izbor najbolj prodornih občin v določenem obdobju. Je tudi celovit sistem za spodbujanje in spremljanje razvoja na ravni lokalne samouprave. Zlati kamen meri na tisto, čemur so lokalne skupnosti namenjene: zagotavljanju pogojev za dobro življenje. Projekt vodi Planet GV.

Župan se zahvaljuje občinski upravi, občinskemu svetu in vsem, ki ste kakorkoli pripomogli z razvoju občine.