Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Žirovnica (neuradno prečiščeno besedilo)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Žirovnica
Sprejeto: 29.10.2009          Objava: UL 89/09 – 06.11.2009
Velja od: 07.11.2009
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Žirovnica
Sprejeto: 18.11.2003          Objava: UVG 35/03 – 25.11.2003
Velja od: 26.11.2003
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Žirovnica
Sprejeto: 03.08.1999          Objava: UL 69/99 – 26.08.1999
Velja od: 27.08.1999           Velja do: 26.11.2003
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Žirovnica
Sprejeto: 10.03.1999          Objava: UL 24/99 – 10.04.1999
Velja od: 10.04.1999           Velja do: 26.11.2003

Odredba o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Občinski upravi občine Žirovnica
Sprejeto: 06.10.1999           Objava: UL 85/99 – 21.10.1999
Velja od: 22.10.1999

Sklep o poslovanju z elektronsko pošto
Sprejeto: 16.01.2002           Objava: UVG 1/02 – 22.01.2002
Velja od: 22.01.2002