Monika Kusterle – direktorica občinske uprave, odločanje v upravnih postopkih

Marija Lužnik – višja svetovalka za varstvo okolja, urbanizem in gospodarske javne službe, vodenje upravnih postopkov

Petra Žvan – višja svetovalka družbene dejavnosti, gospodarstvo in finance, vodenje upravnih postopkov

Damijana Janc – višja svetovalka za družbene dejavnosti in proračun, vodenje upravnih postopkov

Saša Tribušon – svetovalka za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, vodenje upravnih postopkov