Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine Žirovnica
Sprejeto: 27.10.2011          Objava: UL 90/11 – 11.11.2011
Velja od: 12.11.2011