Poslovnik občinskega sveta

Poslovnik občinskega sveta (uradno prečiščeno besedilo - UPB2)
Sprejeto: 21.02.2019        Objava: UL 14/2019 - 8.3.2019
Velja od: 23.03.2019

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta
Sprejeto: 27.09.2018         Objava: UL 66/2018 - 12.10.2018
Velja od:  27.10.2018

Spremembe Poslovnika Občinskega sveta
Sprejeto: 19.06.2014        Objava: UL 50/2014 - 04.07.2014
Velja od: 19.07.2014

Poslovnik Občinskega sveta občine Žirovnica (uradno prečiščeno besedilo - UPB1)
Sprejeto: 21.02.2013        Objava: UL 19/2013 - 04.03.2013
Velja od: 19.03.2013

Spremembe Poslovnika Občinskega sveta
Sprejeto: 08.11.2012        Objava: UL 87/2012 - 16.11.2012
Velja od: 01.12.2012

Dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Žirovnica
Sprejeto: 26.11.2009          Objava: UL 98/09 - 04.12.2009
Velja od: 19.12.2009

Dopolnitve Poslovnika občinskega sveta
Sprejeto: 25.09.2008          Objava: UL 94/08 - 03.10.2008
Velja od: 18.10.2008

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Žirovnica
Sprejeto: 22.04.2007          Objava: UL 39/07 - 04.05.2007
Velja od: 19.05.2007

Spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta
Sprejeto: 21.09.2006          Objava: UL 101/06 - 03.10.2006
Velja od: 18.10.2006

Spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta
Sprejeto: 22.03.2005          Objava: UVG 10/05 - 05.04.2005
Velja od: 20.04.2005

Spremembe Poslovnika Občinskega sveta
Sprejeto: 25.09.2003          Objava: UVG 31/03 - 10.10.2003
Velja od: 25.10.2003

Spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta
Sprejeto: 24.04.2002          Objava: UVG 13/02 - 03.05.2002
Velja od: 18.05.2002

Poslovnik Občinskega sveta občine Žirovnica
Sprejeto: 10.03.1999          Objava: UL 23/99 - 08.04.1999
Velja od: 23.04.1999

 

Statut občine

Statut Občine Žirovnica (uradno prečiščeno besedilo) (UPB2)
Sprejeto: 27.09.2018          Objava: UL 66/2018 - 12.10.2018
Velja od: 27.10.2018

Spremembe Statuta Občine Žirovnica
Sprejeto: 28.06.2018          Objava: UL 48/2018 - 13.7.2018

Velja od: 28.07.2018

Popravek Sprememb Statuta Občine Žirovnica
Objava: UL 07/2017 - 15.02.2017

Spremembe Statuta Občine Žirovnica
Sprejeto: 22.12.2016          Objava: UL 85/2016 - 28.12.2016
Velja od: 12.01.2017

Spremembe Statuta Občine Žirovnica
Sprejeto: 19.06.2014          Objava: UL 50/2014 - 04.07.2014

Velja od: 19.07.2014

Spremembe Statuta Občine Žirovnica
Sprejeto: 21.02.2013          Objava: UL 19/2013 - 04.03.2013

Velja od: 19.03.2013

Spremembe Statuta Občine Žirovnica
Sprejeto: 27.09.2012          Objava: UL 76/2012 - 08.10.2012

Velja od: 23.10.2012

Statut Občine Žirovnica (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1)
Sprejeto: 30.06.2011          Objava: UL 55/11 - 08.07.2011

Velja od: 08.07.2011

Spremembe Statuta Občine Žirovnica
Sprejeto: 26.11.2009          Objava: UL 98/09 - 04.12.2009

Velja od: 19.12.2009

Spremembe Statuta Občine Žirovnica
Sprejeto: 28.06.2007          Objava: UL 61/07 - 10.07.2007

Velja od: 25.07.2007

Spremembe Statuta Občine Žirovnica
Sprejeto: 30.03.2006           Objava: UL 39/06 - 13.04.2006

Velja od: 28.04.2006

Spremembe Statuta Občine Žirovnica
Sprejeto: 26.05.2005          Objava: UVG 17/05 - 14.06.2005

Velja od: 29.06.2005

Spremembe Statuta Občine Žirovnica
Sprejeto: 28.10.2004          Objava: UVG 34/04 - 12.11.2004

Velja od: 27.11.2004

Spremembe statuta Občine Žirovnica
Sprejeto: 19.12.2001          Objava: UL 109/01 - 28.12.2001

Velja od: 12.01.2002

Popravek Statuta Občine Žirovnica
Objava: UL 71/01 - 07.09.2001

Velja od: 07.09.2001

Statut Občine Žirovnica
Sprejeto: 24.02.1999          Objava: UL 23/99 - 08.04.1999

Velja od: 23.04.1999

Statutarni sklep Občine Žirovnica
Sprejeto: 12.12.1998          Objava: UL 3/99 - 21.01.1999

Velja od: 21.01.1999           Velja do: 23.04.1999

Občinski praznik

Odlok o občinskem prazniku in spominskem dnevu
Sprejeto: 26.05.1999          Objava: UL 58/99 - 20.07.1999
Velja od: 21.07.1999

Zastava in grb

Odlok o grbu in zastavi Občine Žirovnica
Sprejeto: 31.01.2000          Objava: UL 17/00 - 25.02.2000
Velja od: 12.03.2000

Občinska priznanja

Odlok o priznanjih Občine Žirovnica (uradno prečiščeno besedilo)
Sprejeto: 17.12.2020          Objava: UL 03/2021 - 08.01.2021
Velja od: 09.01.2021

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih Občine Žirovnica
Sprejeto: 06.06.2019          Objava: UL 38/2019 - 14.06.2019
Velja od: 15.06.2019

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih Občine Žirovnica
Sprejeto: 26.05.2016          Objava: UL 40/2016 - 06.06.2016
Velja od: 07.06.2016

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Žirovnica
Sprejeto: 22.03.2005          Objava: UVG 10/05 - 05.04.2005
Velja od: 13.04.2005

Odlok o dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Žirovnica
Sprejeto: 10.04.2003          Objava: UVG 14/03 - 22.04.2003
Velja od: 10.04.2003

Odlok o dopolnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih in nagradah Občine Žirovnica
Sprejeto: 29.10.2001          Objava: UL 88/01 - 09.11.2001
Velja od: 29.10.2001

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih in nagradah Občine Žirovnica
Sprejeto: 27.09.2001          Objava: UL 80/01 - 12.10.2001
Velja od: 27.09.2001

Odlok o priznanjih in nagradah Občine Žirovnica
Sprejeto: 21.09.2000          Objava: UL 93/00 - 12.10.2000
Velja od: 20.10.2000

Volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju nadomestnega člana v občinski svet
Sprejeto: 01.12.2011          Objava: UL 8/12 - 03.02.2012
Velja od: 01.12.2011

Sklep o imenovanju novoizvoljenega občinskega sveta
Sprejeto: 21.10.2010          Objava: UL 87/10 - 03.11.2010
Velja od: 21.10.2010

Sklep o prehodu mandata na naslednjega kandidata
Sprejeto: 21.10.2010          Objava: UL 87/10 - 03.11.2010
Velja od: 21.10.2010

Sklep o potrditvi mandata župana
Sprejeto: 21.10.2010          Objava: UL 87/10 - 03.11.2010
Velja od: 21.10.2010

Popravek sklepa o prehodu mandata na naslednjega svetnika
Velja od: 01.12.2006          Objava: UL 124/06 - 01.12.2006

Sklep o prehodu mandata na naslednjega kandidata
Sprejeto: 16.11.2006          Objava: UL 122/06 - 28.11.2006
Velja od: 16.11.2006

Sklep o potrditvi mandatov članom občinskega sveta
Sprejeto: 16.11.2006         Objava: UL 122/06 - 28.11.2006
Velja od: 16.11.2006

Sklep o potrditvi mandata županu
Sprejeto: 16.11.2006         Objava: UL 122/06 - 28.11.2006
Velja od: 13.12.2006

Sklep o potrditvi mandata občinske svetnice
Sprejeto: 30.03.2006         Objava: UL 43/06 - 21.04.2006
Velja od: 30.03.2006

Sklep o potrditvi mandata občinskega svetnika
Sprejeto: 30.06.2005          Objava: UL 43/06 - 21.04.2006
Velja od: 30.06.2005


Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje v Občini Žirovnica
Sprejeto: 27.09.2018         Objava: UL 66/2018 - 12.10.2018
Velja od: 13.10.2018

Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje v Občini Žirovnica
Sprejeto: 17.06.2010          Objava: UL 50/10 - 24.06.2010
Velja od: 25.06.2010           Velja do: 13.10.2018

Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje v Občini Žirovnica
Sprejeto: 21.09.2006          Objava: UL 101/06 - 03.10.2006
Velja od: 04.10.2006           Velja do: 25.06.2010


Odlok o določitvi plakatnih mest in nameščanju plakatov z volilno vsebino (neuradno prečiščeno besedilo)

Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plakatnih mest in nameščanju plakatov z volilno propagandnimi sporočili
Sprejeto: 27.06.2023          Objava: UL 72/2023- 03.07.2023
Velja od: 27.06.2023

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plakatnih mest in nameščanju plakatov z volilno propagandnimi sporočili
Sprejeto: 17.06.2010          Objava: UL 50/10 - 24.06.2010
Velja od: 25.06.2010

Odlok o določitvi plakatnih mest in nameščanju plakatov z volilno propagandnimi sporočili
Sprejeto: 18.07.2002          Objava: UVG 26/02 - 30.07.2002
Velja od: 31.07.2002

Občinsko glasilo

• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica
Sprejeto: 26.10.2023          Objava: UL 112/2023 - 3.11.2023
Velja od: 04.11.2023

Odlok o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica (neuradno prečiščeno besedilo)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica
Sprejeto: 31.03.2022          Objava: UL 52/2022 - 15.04.2022
Velja od: 16.04.2022

Odlok o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica (uradno prečiščeno besedilo)
Sprejeto: 17.12.2020          Objava: UL 03/2021 - 08.01.2021
Velja od: 09.01.2021

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica
Sprejeto: 28.03.2019          Objava: UL 23/2019 - 08.04.2019
Velja od: 09.04.2019

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica

Sprejeto: 24.02.2011          Objava: UL 13/2011 - 28.02.2011
Velja od: 25.02.2011

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica
Sprejeto: 17.06.2010          Objava: UL 50/10 - 24.06.2010
Velja od: 25.06.2010

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica
Sprejeto: 24.09.2009          Objava: UL 76/09 - 30.09.2009
Velja od: 01.10.2009

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica
Sprejeto: 15.02.2007          Objava: UL 16/07 - 23.02.2007
Velja od: 24.02.2007

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica
Sprejeto: 23.02.2006          Objava: UL 25/06 - 09.03.2006
Velja od: 10.03.2006

Odlok o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica
Sprejeto: 26.05.2005          Objava: UVG 17/05 - 14.06.2005
Velja od: 29.06.2005

Občinski svet

Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni
Sprejeto: 30.05.2013           Objava: UL 50/2013 - 10.06.2013
Velja od: 11.06.2013

Vaški odbori

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o porabi proračunskih sredstev, ki so namenjena vaškim odborom v Občini Žirovnica
Sprejeto: 23.11.2023         Objava: UL 121/2023 - 01.12.2023
Velja od: 02.12.2023

Pravilnik o porabi proračunskih sredstev, ki so namenjena vaškim odborom v Občini Žirovnica
Sprejeto: 28.05.2015         Objava: UL 41/2015 - 12.06.2015
Velja od: 13.06.2015


Sklep o imenovanju članov vaških odborov v Občini Žirovnica
Sprejeto: 29.01.2015          Objava: UL 8/2015 - 6.2.2015
Velja od: 06.02.2015

Sklep o spremembi sklepa o imenovanju članov vaških odborov v Občini Žirovnica
Sprejeto: 16.03.2000          Objava: UL 52/00 - 13.06.2000
Velja od: 14.06.2000

Sklep o imenovanju članov vaških odborov v Občini Žirovnica
Sprejeto: 16.03.2000          Objava: UL 35/00 - 21.04.2000
Velja od: 17.03.2000

Odlok o ustanovitvi vaških odborov
Sprejeto: 30.11.1999          Objava: UL 101/99 - 16.12.1999
Velja od: 01.01.2000

Nadzorni odbor

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Žirovnica
Sprejeto: 07.11.2012                Objava: UL 88/2012 - 23.11.2012
Velja od: 08.12.2012

Župan

Pravilnik o protokolarnih obveznostih ter porabi sredstev za protokol in reprezentanco Občine Žirovnica (neuradno prečiščeno besedilo)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o protokolarnih obveznostih Občine Žirovnica
Sprejeto: 23.12.2021          Objava: UL 207/2021 – 30.12.2021
Velja od: 31.12.2021

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o protokolarnih obveznostih Občine Žirovnica
Sprejeto: 27.02.2020          Objava: UL 14/20 – 06.03.2020

Velja od: 07.03.2020

Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine Žirovnica
Sprejeto: 27.10.2011          Objava: UL 90/11 – 11.11.2011

Velja od: 12.11.2011

Občinska volilna komisija

Poročilo o izidu volitev za župana Občine Žirovnica
Sprejeto: 21.11.2022          Objava: UL 148/2022 – 30.11.2022

Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Žirovnica
Sprejeto: 21.11.2022          Objava: UL 148/2022 – 30.11.2022

Poročilo o izidu volitev za župana Občine Žirovnica
Sprejeto: 20.11.2018          Objava: UL 74/2018 – 23.11.2018
Velja od: 23.11.2018

Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Žirovnica
Sprejeto: 20.11.2018          Objava: UL 74/2018 – 21.11.2018
Velja od: 23.11.2018

Poročilo o izidu volitev za župana Občine Žirovnica
Sprejeto: 08.10.2014          Objava: UL 75/2014 – 21.10.2014
Velja od: 21.10.2014

Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Žirovnica
Sprejeto: 08.10.2014          Objava: UL 75/2014 – 21.10.2014
Velja od: 21.10.2014


Poročilo o izidu volitev za župana Občine Žirovnica
Sprejeto: 13.10.2010          Objava: UL 83/10 – 22.10.2010
Velja od: 22.10.2010           

Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Žirovnica
Sprejeto: 13.10.2010          Objava: UL 83/10 – 22.10.2010
Velja od: 22.10.2010           


Poročilo o izidu volitev za župana Občine Žirovnica
Sprejeto: 11.12.2006          Objava: UL 121/06 – 24.11.2006
Velja od: 24.11.2006          

Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Žirovnica
Sprejeto: 25.10.2006           Objava: UL 115/06 – 10.11.2006
Velja od: 10.11.2006            


Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah za župana Občine Žirovnica
Sprejeto: 11.11.2002          Objava: UVG 40/02 – 19.11.2002
Velja od: 10.11.2002

Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah za člane občinskega sveta Občine Žirovnica
Sprejeto: 11.11.2002          Objava: UVG 40/02 – 19.11.2002
Velja od: 10.11.2002


Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na nadomestnih volitvah za župana Občine Žirovnica dne 29. avgusta 1999
Sprejeto: 31.08.1999          Objava: UL 82/99 – 08.10.1999
Velja od: 31.08.1999

Ugotovitev o izvolitvi člana občinskega sveta
Sprejeto: 16.09.1999          Objava: UL 82/99 – 08.10.1999
Velja od: 16.09.1999

Sklep o razpisu nadomestnih volitev za župana Občine Žirovnica
Sprejeto: 08.06.1999          Objava: UL 48/99 – 18.06.1999
Velja od: 18.06.1999


Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah za župana Občine Žirovnica dne 22. 11.1998
Sprejeto: 23.11.1998          Objava: UL 3/99 – 21.01.1999
Velja od: 23.11.1998

Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Žirovnica
Sprejeto: 23.11.1998          Objava: UL 3/99 – 21.01.1999
Velja od: 23.11.1998

Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Jesenice prešel na naslednjega kandidata z Neodvisne liste za Žirovnico
Sprejeto: 14.12.1998          Objava: UL 3/99 – 21.01.1999
Velja od: 14.12.1998

Občinska uprava

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Žirovnica (neuradno prečiščeno besedilo)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Žirovnica
Sprejeto: 29.10.2009          Objava: UL 89/09 – 06.11.2009
Velja od: 07.11.2009

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Žirovnica
Sprejeto: 18.11.2003          Objava: UVG 35/03 – 25.11.2003
Velja od: 26.11.2003

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Žirovnica
Sprejeto: 03.08.1999          Objava: UL 69/99 – 26.08.1999
Velja od: 27.08.1999           Velja do: 26.11.2003

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Žirovnica
Sprejeto: 10.03.1999          Objava: UL 24/99 – 10.04.1999
Velja od: 10.04.1999           Velja do: 26.11.2003


Odredba o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Občinski upravi občine Žirovnica
Sprejeto: 06.10.1999           Objava: UL 85/99 – 21.10.1999
Velja od: 22.10.1999


Sklep o poslovanju z elektronsko pošto
Sprejeto: 16.01.2002           Objava: UVG 1/02 – 22.01.2002
Velja od: 22.01.2002

Plača in nagrade funkcionarjem

Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev, članov nadzornega odbora in delovnih teles Občinskega sveta Občine Žirovnica ter drugih organov Občine Žirovnica (neuradno prečiščeno besedilo)

Pravilnik o spremembah Pravilnika o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev, članov nadzornega odbora in delovnih teles Občinskega sveta Občine Žirovnica ter drugih organov Občine Žirovnica
Sprejeto: 28.06.2018          Objava: UL 48/2018 – 13.07.2018
Velja od: 14.07.2018

Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev, članov nadzornega odbora in delovnih teles Občinskega sveta Občine Žirovnica ter drugih organov Občine Žirovnica
Sprejeto: 30.06.2011          Objava: UL 56/11 – 11.07.2011
Velja od: 12.07.2011

Pravilnik o spremembi Pravilnika o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev, članov nadzornega odbora in delovnih teles Občinskega sveta Občine Žirovnica ter drugih organov Občine Žirovnica
Sprejeto: 23.02.2006          Objava: UL 25/06 – 09.03.2006
Velja od: 10.03.2006           Velja do: 12.07.2011

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev, članov nadzornega odbora in delovnih teles Občinskega sveta Občine Žirovnica ter drugih organov Občine Žirovnica
Sprejeto: 04.03.2004          Objava: UVG 8/04 – 23.03.2004

Velja od: 24.03.2004           Velja do: 12.07.2011

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev, članov nadzornega odbora in delovnih teles Občinskega sveta Občine Žirovnica ter drugih organov Občine Žirovnica
Sprejeto: 27.02.2003          Objava: UVG 8/03 – 11.03.2003
Velja od: 12.03.2003           Velja do: 12.07.2011

Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem, članom nadzornega odbora in delovnih teles Občinskega sveta občine Žirovnica
Sprejeto: 27.01.1999          Objava: UL 10/99 – 18.02.1999
Velja od: 19.02.1999           Velja do: 12.07.2011


Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred
Sprejeto: 28.11.2005          Objava: UL 10/06 – 31.01.2006
Velja od: 01.03.2006


Sklep o merilih za določanje osnovnih plač direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Žirovnica, ter plačil za opravljanje nalog predstavnikov občine v njihovih organih
Sprejeto: 12.07.2005          Objava: UL 77/05 – 16.08.2005
Velja od: 17.08.2005

Politične stranke

Odlok o financiranju političnih strank v Občini Žirovnica
Sprejeto: 30.01.2003          Objava: UVG 4/03 – 11.02.2003
Velja od: 12.02.2003

Odlok o financiranju političnih strank v Občini Žirovnica
Sprejeto: 23.12.1999          Objava: UL 111/99 – 31.12.1999
Velja od: 01.01.2000           Velja do: 12.02.2003

Inšpekcije

Odlok o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica (neuradno prečiščeno besedilo)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica
Sprejeto: 26.11.2009          Objava: UL 13/10 – 22.02.2010
Velja od: 23.02.2010

Odlok o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica
Sprejeto: 21.02.2008           Objava: UL 41/08 – 25.04.2008
Velja od: 10.05.2008


Odlok o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice Gorje Kranjska Gora in Žirovnica (neuradno prečiščeno besedilo)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica
Sprejeto: 31.03.2022          Objava: UL 58/22 – 29.04.2022
Velja od: 30.04.2022

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica
Sprejeto: 23.12.2021          Objava: UL 207/21 – 30.12.2021
Velja od: 01.01.2022

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica
Sprejeto: 24.09.2020          Objava: UL 189/20 – 15.12.2020
Velja od: 01.01.2021

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica
Sprejeto: 25.05.2017          Objava: UL 31/17 – 23.06.2017
Velja od: 24.06.2017

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica
Sprejeto: 26.11.2009          Objava: UL 13/10 – 22.02.2010
Velja od: 23.02.2010

Odlok o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica
Sprejeto: 21.02.2008          Objava: UL 41/08 – 25.04.2008
Velja od: 10.05.2008


Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Občine Jesenice in Občine Žirovnica
Sprejeto: 24.04.2002          Objava: UL 44/02 – 21.05.2002
Velja od: 05.06.2002           Velja do: 10.05.2008

Odlok o ustanovitvi organov skupne občinske uprave Občine Jesenice in Občine Žirovnica
Sprejeto: 02.11.1999          Objava: UL 102/99 – 17.12.1999
Velja od: 18.12.1999           Velja do: 05.06.2002

Ostalo

Sklep o mnenju Občine Žirovnica k osnutkom pokrajinske zakonodaje
Sprejeto: 27.05.2021          Objava: UL 90/21 – 04.06.2021
Velja od: 19.06.2021


Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Gorenjske regije
Sprejeto: 29.03.2012          Objava: UL 26/12 – 06.04.2012
Velja od: 21.05.2012


Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske
Sprejeto: 24.09.2010          Objava: UL 14/10 – 26.02.2010
Velja od: 27.02.2010

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske
Sprejeto: 04.03.2002          Objava: UL 29/05 – 22.03.2005
Velja od: 06.04.2005

Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske
Sprejeto: 11.05.2000          Objava: UL 53/00 – 15.06.2000
Velja od: 01.07.2000


Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Žirovnica
Sprejeto: 10.04.2003          Objava: UVG 14/03 – 22.04.2003
Velja od: 23.04.2003


Sklep o imenovanju članov Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občine Žirovnica
Sprejeto: 26.03.2015        
Velja od: 26.03.2015

Sklep o imenovanju članov Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občine Žirovnica
Sprejeto: 26.10.2000          Objava: UL 114/00 – 11.12.2000
Velja od: 12.12.2000

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Osrednja vsebina