Poročilo o izidu volitev za župana Občine Žirovnica
Sprejeto: 8.10.2014          Objava: UL 75/2014 – 21.10.2014
Velja od: 21.10.2014
Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Žirovnica
Sprejeto: 8.10.2014          Objava: UL 75/2014 – 21.10.2014
Velja od: 21.10.2014

Poročilo o izidu volitev za župana Občine Žirovnica
Sprejeto: 13.10.2010          Objava: UL 83/10 – 22.10.2010
Velja od: 22.10.2010
Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Žirovnica
Sprejeto: 13.10.2010          Objava: UL 83/10 – 22.10.2010
Velja od: 22.10.2010

Poročilo o izidu volitev za župana Občine Žirovnica
Sprejeto: 11.12.2006          Objava: UL 121/06 – 24.11.2006
Velja od: 24.11.2006
Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Žirovnica
Sprejeto: 25.10.2006           Objava: UL 115/06 – 10.11.2006
Velja od: 10.11.2006

Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah za župana Občine Žirovnica
Sprejeto: 11.11.2002          Objava: UVG 40/02 – 19.11.2002
Velja od: 10.11.2002
Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah za člane občinskega sveta Občine Žirovnica
Sprejeto: 11.11.2002          Objava: UVG 40/02 – 19.11.2002
Velja od: 10.11.2002

Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na nadomestnih volitvah za župana Občine Žirovnica dne 29. avgusta 1999
Sprejeto: 31.08.1999          Objava: UL 82/99 – 08.10.1999
Velja od: 31.08.1999
Ugotovitev o izvolitvi člana občinskega sveta
Sprejeto: 16.09.1999          Objava: UL 82/99 – 08.10.1999
Velja od: 16.09.1999
Sklep o razpisu nadomestnih volitev za župana Občine Žirovnica
Sprejeto: 08.06.1999          Objava: UL 48/99 – 18.06.1999
Velja od: 18.06.1999

Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah za župana Občine Žirovnica dne 22. 11.1998
Sprejeto: 23.11.1998          Objava: UL 3/99 – 21.01.1999
Velja od: 23.11.1998
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Žirovnica
Sprejeto: 23.11.1998          Objava: UL 3/99 – 21.01.1999
Velja od: 23.11.1998
Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Jesenice prešel na naslednjega kandidata z Neodvisne liste za Žirovnico
Sprejeto: 14.12.1998          Objava: UL 3/99 – 21.01.1999
Velja od: 14.12.1998