Praznik Občine Žirovnica je 3. december, v spomin na rojstvo našega največjega pesnika, dr. Franceta Prešerna.

Spominski dan Občine Žirovnica je 29. junij, v spomin požiga mostu in ustreljenih talcev v Mostah. Občina Žirovnica obeležuje svoj občinski praznik s slavnostno sejo, na kateri podeljuje občinska priznanja Občine Žirovnica. Spominski dan se obeležuje s slavnostno komemoracijo pri spomeniku talcev v Mostah.

Na podlagi 7. člena in v skladu z 19. členom statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) ter 13. člena poslovnika o delu Občinskega sveta občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 7. seji dne 26. maja 1999 sprejel Odlok o občinskem prazniku in spominskem dnevu.

IMG_0096