Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni
Sprejeto: 30.05.2013           Objava: UL 50/2013 – 10.06.2013
Velja od: 11.06.2013