Člani občinskega sveta za mandatno obdobje 2022-2026

Na Konstitutivni seji Občinskega sveta Občine Žirovnica dne 15.12.2022 so bili potrjeni mandati novoizvoljenim članom občinskega sveta, ki so bili izvoljeni na lokalnih volitvah, dne 20.11.2022 za mandatno obdobje 2022-2026.

 1. Vanja Resman Noč, Neodvisna lista za Žirovnico
 2. Sebastijan Zupan, Neodvisna lista za Žirovnico
 3. mag. Barbara Oman Bulovec, Neodvisna lista za Žirovnico
 4. Izidor Jekovec, Neodvisna lista za Žirovnico
 5. Meta Zupan, Neodvisna lista za Žirovnico
 6. Zdravko Malnar, Neodvisna lista za Žirovnico
 7. Nino Rejc, Neodvisna lista za Žirovnico
 8. Borut Rep, Neodvisna lista za Žirovnico 
 9. mag. Mojca Papler, Lista za vasi pod Stolom
 10.  Boštjan Noč, Lista za vasi pod Stolom
 11.  Tatjana Mulej, SDS
 12.  Benjamin Grubar, SDS
 13.  mag. Vitomir Pretnar, SD
 14.  mag. Jurij Dolžan, NSi

Seje občinskega sveta - gradiva

Mandat 2022 – 2026

OBČINSKI SVET - GRADIVO ZA SEJE
OBČINSKI SVET - ZAPISNIKI

Zapisnik 1. dopisne seje Občinskega sveta - 6.3.2023


zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta – 26.1.2023

zapisnik 1. konstitutivne seje - 15.12.2022 

OBČINSKI SVET  - VABILO

Vabilo na 2. redno sejo Občinskega sveta - 6.4.2023

Vabilo na 1. dopisno sejo Občinskega sveta - 6.3.2023


 

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

Vanja Resman Noč - NLŽ (predsednica)

mag. Mojca Papler - LVS (namestnica)
Izidor Jekovec - NLŽ
Borut Rep - NLŽ
Tatjana Mulej - SDS

ZAPISNIKI:

Zapisnik 1. redne seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 

VABILA:

Vabilo na 1. redno sejo Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja –


 

STATUTARNO - PRAVNA KOMISIJA

Zdravko Malnar-NLŽ, član OS,
Anže Zupan -NLŽ, zunanji član

Jurij Dolžan - NSi, član OS
mag. Mojca Papler - LVS, članica OS
Damjana Tavčar Panjtar, LVS, zunanji član 

ZAPISNIKI:

Zapisnik 1. redne seje Statutarno pravne komisije – 

VABILA:

Vabilo na 1. redno sejo Statutarno pravne komisije – 


 

ODBOR ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN FINANCE

Sebastijan Zupan, NLŽ, član OS
mag. Barbara Oman Bulovec, NLŽ, članica OS
mag. Mirjam Fain, NLŽ, zunanji član
Boštjan Noč, LVS, član OS

Darko Ćorković, SD, zunanji član

ZAPISNIKI:

Zapisnik 1. redne seje Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 

VABILA:

Vabilo na 1. redno sejo Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 


 

ODBOR ZA NEGOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Alenka Cegnar, NLŽ, zunanji član
Izidor Jekovec, NLŽ, član OS 
Meta Zupan, NLŽ, članica OS 
Benjamin Grubar, SDS, član OS
Barbara Kunstelj, N.Si , zunanji član

ZAPISNIKI:

Zapisnik 1. redne seje Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 

VABILA:

Vabilo na 1. redno sejo Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 


 

ODBOR ZA UREJANJE PROSTORA, VARSTVO OKOLJA IN GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO

Nino Rejc, NLŽ, član OS
Miran Dolar, NLŽ, zunanji član
Luka Pretnar, NLŽ,  zunanji član
mag. Vitomir Pretnar, SD, član OS
Tatjana Mulej, SDS, članica OS

ZAPISNIKI:

Zapisnik 1. redne seje Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 

VABILA:

Vabilo na 1. redno sejo Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 

Mandat 2018 – 2022

OBČINSKI SVET - GRADIVO ZA SEJE

21. redna seja Občinskega sveta - 27.10.2022
20. redna seja Občinskega sveta - 29.9.2022
19. redna seja Občinskega sveta - 26.05.2022
18. redna seja Občinskega sveta - 31.03.2022
17. redna seja Občinskega sveta - 17.02.2022
16. redna seja Občinskega sveta - 23.12.2021
15. redna seja Občinskega sveta - 21.10.2021
4. dopisna seja Občinskega sveta - 8.9.2021
14. redna seja Občinskega sveta - 27.05.2021
13. redna seja Občinskega sveta - 25.03.2021
12. redna seja Občinskega sveta - 28.01.2021
11. redna seja Občinskega sveta - 17.12.2020
10. redna seja Občinskega sveta - 04.11.2020
9. redna seja Občinskega sveta – 24.09.2020
8. redna seja Občinskega sveta – 18.06.2020 in 22.06.2020
7. redna seja Občinskega sveta – 27.2.2020
6. redna seja Občinskega sveta – 19.12.2019
5. redna seja Občinskega sveta – 07.11.2019
4. redna seja Občinskega sveta – 06.06.2019
3. redna seja Občinskega sveta – 28.03.2019
2. redna seja Občinskega sveta – 21.02.2019
1. redna seja Občinskega sveta – 10.01.2019
1 . izredna seja Občinskega sveta – 20.12.2018
1. konstitutivna seja Občinskega sveta – 06.12.2018

OBČINSKI SVET - ZAPISNIKI
OBČINSKI SVET  - VABILA

 

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

Vanja Resman Noč-NLŽ (namestnica)
Zdravko Malnar-NLŽ
Jurij Dolžan-NSi
Anton Koselj-SD (predsednik)
Franci Zupan-ZVS.

ZAPISNIKI:

Zapisnik 22. redne seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 17.05.2022 (še ni potrjen)
Zapisnik 17. korespondenčne seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 15.04.2022
Zapisnik 21. redne seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 14.03.2022
Zapisnik 16. korespondenčne seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 16.02.2022
Zapisnik 15. korespondenčne seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 26.01.2022
Zapisnik 20. redne seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 15.11.2021
Zapisnik 14. korespondenčne seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 15.10.2021
Zapisnik 19. redne seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 05.10.2021
Zapisnik 18. redne seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 29.9.2021
Zapisnik 13. korespondenčne seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 03.08.2021
Zapisnik 12. korespondenčne seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 26.5.2021
Zapisnik 17. redne seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 05.05.2021
Zapisnik 11. korespondenčne seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 12.04.2021
Zapisnik 10. korespondenčne seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 17.02.2021
Zapisnik 9. korespondenčne seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 08.01.2021
Zapisnik 16. redne seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 18.11.2020
Zapisnik 15. redne seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 28.10.2020
Zapisnik 14. redne seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 21.09.2020
Zapisnik 13. redne seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 16.09.2020
Zapisnik 12. redne seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 24.08.2020
Zapisnik 11. redne seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 08.06.2020
Zapisnik 7. korespondenčne seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 18.05.2020
Zapisnik 10. redne seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 24.02.2020
Zapisnik 6. korespondenčne seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 11.02.2020
Zapisnik 9. redne seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 15.01.2020
Zapisnik 5. korespondenčne seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 30.12.2019
Zapisnik 8. redne seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 17.10.2019
Zapisnik 7. redne seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 03.10.2019
Zapisnik 4. korespondenčne seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 25.07.2019
Zapisnik 6. redne seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 29.05.2019
Zapisnik 3. korespondenčne seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 22.05.2019
Zapisnik 2. korespondenčne seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 27.03.2019
Zapisnik 5. redne seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 21.02.2019
Zapisnik 1. korespondenčne seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 28.01.2019
Zapisnik 4. redne seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 10.01.2019
Zapisnik 3. redne seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 20.12.2018
Zapisnik 2. redne seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 13.12.2018
Zapisnik 1. redne seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 06.12.2018

VABILA:

Vabilo na 22. redno sejo Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 17.05.2022
Vabilo na 17. korespondenčno sejo Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 15.04.2022
Vabilo na 21. redno sejo Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 14.03.2022
Vabilo na 16. korespondenčno sejo Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 16.02.2022
Vabilo na 15. korespondenčno sejo Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 26.01.2022
Vabilo na 20. redno sejo Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 15.11.2021
Vabilo na 14. korespondenčno sejo Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 15.10.2021
Vabilo na 19. redno sejo Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 05.10.2021
Vabilo na 18. redno sejo Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 29.09.2021
Vabilo na 13. korespondenčno sejo Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 03.08.2021
Vabilo na 12. korespondenčno sejo Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 26.05.2021
Vabilo na 17. redno sejo Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 05.05.2021
Vabilo na 11. korespondenčno sejo Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 12.04.2021
Vabilo na 10. korespondenčno sejo Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 17.02.2021
Vabilo na 9. korespondenčno sejo Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 08.01.2021
Vabilo na 16. redno sejo Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 18.11.2020
Vabilo na 15. redno sejo Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 28.10.2020
Vabilo na 14. redno sejo Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 21.09.2020
Vabilo na 13. redno sejo Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 16.09.2020
Vabilo na 12. redno sejo Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 24.08.2020
Vabilo na 11. redno sejo Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 08.06.2020
Vabilo na 7. korespondenčno sejo Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 18.05.2020
Vabilo na 10. redno sejo Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 24.02.2020
Vabilo na  6. korespondenčno sejo Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 11.02.2020
Vabilo na 9. redno sejo Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 15.01.2020
Vabilo na 5. korespondenčno sejo Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 30.12.2019
Vabilo na 8. redno sejo Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 17.10.2019
Vabilo na 7. redno sejo Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 03.10.2019
Vabilo na 4. korespondenčno sejo Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 25.07.2019
Vabilo na 6. redno sejo Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 29.05.2019
Vabilo na 3. korespondenčno sejo Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 22.05.2019
Vabilo na 2. korespondenčno sejo Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 27.03.2019
Vabilo na 5. redno sejo Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 21.02.2019
Vabilo na 1. korespondenčno sejo Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 28.01.2019
Vabilo na 4. redno sejo Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 10.01.2019
Vabilo na 3. redno sejo Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 20.12.2018
Vabilo na 2. redno sejo Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 13.12.2018
Vabilo na 1. redno sejo Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja – 06.12.2018


 

STATUTARNO - PRAVNA KOMISIJA

VABILA:

Vabilo na 19. redno sejo Statutarno pravne komisije – 23.05.2022
Vabilo na 18. redno sejo Statutarno pravne komisije – 28.03.2022
Vabilo na 17. redno sejo Statutarno pravne komisije – 14.02.2022
Vabilo na 16. redno sejo Statutarno pravne komisije – 20.12.2021
Vabilo na 15. redno sejo Statutarno pravne komisije – 18.10.2021
Vabilo na 14. redno sejo Statutarno pravne komisije – 24.05.2021
Vabilo na 13. redno sejo Statutarno pravne komisije – 22.03.2021
Vabilo na 12. redno sejo Statutarno pravne komisije – 25.01.2021
Vabilo na 11. redno sejo Statutarno pravne komisije – 10.12.2020
Vabilo na 10. redno sejo Statutarno pravne komisije – 03.11.2020
Vabilo na  9. redno sejo Statutarno pravne komisije – 21.09.2020
Vabilo na 8. redno sejo Statutarno pravne komisije – 15.06.2020
Vabilo na 7. redno sejo Statutarno pravne komisije – 25.02.2020
Vabilo na 6. redno sejo Statutarno pravne komisije – 12.12.2020
Vabilo na 5. redno sejo Statutarno pravne komisije – 04.11.2019
Vabilo na 4. redno sejo Statutarno pravne komisije – 30.05.2019
Vabilo na 3. redno sejo Statutarno pravne komisije – 26.03.2019
Vabilo na 2. redno sejo Statutarno pravne komisije – 18.02.2019
Vabilo na 1. redno sejo Statutarno pravne komisije – 07.01.2019


 

ODBOR ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN FINANCE

Sebastijan Zupan, NLŽ, član OS, (predsednik)
mag. Barbara Oman Bulovec, NLŽ, članica OS
Bogo Tratar, NLŽ, zunanji član
Mirjam Fain, NLŽ, zunanji član
mag. Mojca Papler, LVS, članica OS, (namestnica)

ZAPISNIKI:

Zapisnik 18. redne seje Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 19.05.2022 (še ni potrjen)
Zapisnik 17. redne seje Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 29.03.2022
Zapisnik 16. redne seje Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 14.02.2022
Zapisnik 15. redne seje Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 16.12.2021
Zapisnik 14. redne seje Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 19.10.2021
Zapisnik 13. redne seje Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 24.05.2021
Zapisnik 12. redne seje Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 23.03.2021
Zapisnik 11. redne seje Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 25.01.2021
Zapisnik 10. redne seje Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 14.12.2020
Zapisnik 9. redne seje Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 02.11.2020
Zapisnik 8. redne seje Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 22.09.2020
Zapisnik 7. redne seje Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 11.06.2020
Zapisnik 6. redne seje Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 24.02.2020
Zapisnik 5. redne seje Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 16.12.2019
Zapisnik 4. redne seje Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 05.11.2019
Zapisnik 3. redne seje Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 30.05.2019
Zapisnik 2. redne seje Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 25.03.2019
Zapisnik 1. redne seje Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 03.01.2019

VABILA:

Vabilo na 18. redno sejo Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 19.05.2022
Vabilo na 17. redno sejo Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 29.03.2022
Vabilo na 16. redno sejo Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 14.02.2022
Vabilo na 15. redno sejo Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 16.12.2021
Vabilo na 14. redno sejo Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 19.10.2021
Vabilo na 13. redno sejo Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 24.05.2021
Vabilo na 12. redno sejo Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 23.03.2021
Vabilo na 11. redno sejo Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 25.01.2021
Vabilo na 10. redno sejo Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 14.12.2020
Vabilo na 9. redno sejo Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 02.11.2020
Vabilo na 8. redno sejo Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 22.09.2020
Vabilo na 7. redno sejo Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 11.06.2020
Vabilo na 6. redno sejo Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 24.02.2020
Vabilo na 5. redno sejo Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 16.12.2019
Vabilo na 4. redno sejo Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 05.11.2019
Vabilo na 3. redno sejo Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 30.05.2019
Vabilo na 2. redno sejo Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 25.03.2019
Vabilo na 1. redno sejo Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 03.01.2019


 

ODBOR ZA NEGOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Alenka Cegnar, NLŽ, zunanji član
Izidor Jekovec, NLŽ, član OS, (namestnik)
Meta Zupan, NLŽ, članica OS, (predsednica)
dr. Božidar Brudar, SDS, član OS
Neža Ajdišek, N.Si , zunanji član

ZAPISNIKI:

Zapisnik 17. redne seje Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 19.05.2022 - (še ni potrjen)
Zapisnik 16. redne seje Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 29.03.2022
Zapisnik 15. redne seje Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 16.12.2021
Zapisnik 14. redne seje Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 19.10.2021
Zapisnik 13. redne seje Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 23.03.2021
Zapisnik 12. redne seje Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 23.03.2021
Zapisnik 11. redne seje Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 14.12.2020
Zapisnik 10. redne seje Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 02.11.2020
Zapisnik 9. redne seje Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 21.09.2020
Zapisnik 8. redne seje Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 11.06.2020
Zapisnik 7. redne seje Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 24.02.2020
Zapisnik 6. redne seje Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 12.12.2019
Zapisnik 5. redne seje Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 05.11.2019
Zapisnik 4. redne seje Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 03.06.2019
Zapisnik 3. redne seje Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 25.03.2019
Zapisnik 2. redne seje Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 18.02.2019
Zapisnik 1. redne seje Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 03.01.2019

VABILA: 

Vabilo na 17. redno sejo Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 19.05.2022
Vabilo na 16. redno sejo Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 29.03.2022
Vabilo na 15. redno sejo Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 16.12.2021
Vabilo na 14. redno sejo Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 19.10.2021
Vabilo na 13. redno sejo Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 23.03.2021
Vabilo na 12. redno sejo Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 23.03.2021
Vabilo na 11. redno sejo Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 14.12.2020
Vabilo na 10. redno sejo Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 02.11.2020
Vabilo na  9. redno sejo Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 21.09.2020
Vabilo na 8. redno sejo Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 11.06.2020
Vabilo na 7. redno sejo Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 24.02.2020
Vabilo na 6. redno sejo Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 12.12.2019
Vabilo na 5. redno sejo Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 05.11.2019
Vabilo na 4. redno sejo Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 03.06.2019
Vabilo na 3. redno sejo Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 25.03.2019
Vabilo na 2. redno sejo Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 18.02.2019
Vabilo na 1. redno sejo Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 03.01.2019


 

ODBOR ZA UREJANJE PROSTORA, VARSTVO OKOLJA IN GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO

Nino Rejc, NLŽ, član OS, (predsednik)
Miran Dolar, NLŽ, zunanji član
Mojca Vene mag., LVS, članica OS
Ciril Dolar Čiro, SD, zunanji član
Tatjana Mulej, SDS, članica OS, (namestnica)

ZAPISNIKI:

Zapisnik 19. redne seje Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 23.05.2022 - (še ni potrjen)
Zapisnik 18. redne seje Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 28.03.2022
Zapisnik 17. redne seje Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 14.02.2022
Zapisnik 16. redne seje Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 29.03.2022
Zapisnik 15. redne seje Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 16.12.2021
Zapisnik 14. redne seje Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 19.10.2021
Zapisnik 13. redne seje Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 22.03.2021
Zapisnik 12. redne seje Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 25.01.2021
Zapisnik 11. redne seje Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 10.12.2020
Zapisnik 10. redne seje Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 03.11.2020
Zapisnik 9. redne seje Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 22.09.2020
Zapisnik 8. redne seje Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 15.06.2020
Zapisnik 7. redne seje Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 25.02.2020
Zapisnik 6. redne seje Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 16.12.2019
Zapisnik 5. redne seje Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 04.11.2019
Zapisnik 4. redne seje Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 03.06.2019
Zapisnik 3. redne seje Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 25.03.2019
Zapisnik 2. redne seje Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 18.02.2019
Zapisnik 1. redne seje Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 07.01.2019

VABILA:

Vabilo na 19. redno sejo Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 23.05.2022
Vabilo na 18. redno sejo Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 28.03.2022
Vabilo na 17. redno sejo Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 14.02.2022
Vabilo na 16. redno sejo Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 20.12.2021
Vabilo na 15. redno sejo Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 18.10.2021
Vabilo na 14. redno sejo Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 24.05.2021
Vabilo na 13. redno sejo Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 22.03.2021
Vabilo na 12. redno sejo Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 25.01.2021
Vabilo na 11. redno sejo Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 10.12.2020
Vabilo na 10. redno sejo Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 03.11.2020
Vabilo na 9. redno sejo Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 22.09.2020
Vabilo na 8. redno sejo Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 15.06.2020
Vabilo na 7. redno sejo Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 25.02.2020
Vabilo na 6. redno sejo Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 16.12.2019
Vabilo na 5. redno sejo Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 04.11.2019
Vabilo na 4. redno sejo Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 03.06.2019
Vabilo na 3. redno sejo Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 25.03.2019
Vabilo na 2. redno sejo Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 18.02.2019
Vabilo na 1. dopisno sejo Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo - 3.2.2020
Vabilo na 1. redno sejo Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 07.01.2019

Mandat 2014 – 2018

OBČINSKI SVET - GRADIVO ZA SEJE

25. redna seja Občinskega sveta – 27.09.2018
24. redna seja Občinskega sveta – 28.06.2018
23. redna seja Občinskega sveta – 26.04.2018
22. redna seja Občinskega sveta – 29.3.2018
21. redna seja Občinskega sveta – 15.2.2018
20. redna seja Občinskega sveta – 21.12.2017
19. redna seja Občinskega sveta – 26.10.2017
2. izredna seja Občinskega sveta – 13.10.2017
18. redna seja Občinskega sveta – 28.09.2017
17. redna seja Občinskega sveta – 25.05.2017
16. redna seja Občinskega sveta – 30.03.2017
15. redna seja Občinskega sveta – 23.02.2017
14. redna seja Občinskega sveta – 22.12.2016
13. redna seja Občinskega sveta – 27.10.2016
12. redna seja Občinskega sveta – 30.06.2016
11. redna seja Občinskega sveta – 26.05.2016
10. redna seja Občinskega sveta – 31.03.2016
9. redna seja Občinskega sveta – 25.02.2016
8. redna seja Občinskega sveta – 26.11.2015
7. redna seja Občinskega sveta – 24.09.2015
6. redna seja Občinskega sveta – 02.07.2015
5. redna seja Občinskega sveta – 28.05.2015
2. dopisna seja Občinskega sveta – 13.04.2015
4. redna seja Občinskega sveta – 26.03.2015
3. redna seja Občinskega sveta – 29.01.2015
2. redna seja Občinskega sveta – 18.12.2014
1. dopisna seja Občinskega sveta – 03.12.2014
1. redna seja Občinskega sveta – 20.11.2014
1. izredna seja Občinskega sveta – 3.11.2014
1. konstitutivna seja Občinskega sveta – 20.10.2014


KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

Vanja Resman Noč, predsednica, Neodvisna lista za Žirovnico,
Lidija Dornig, Neodvisna lista za Žirovnico,
Alma Bernik, DeSuS
Anton Koselj, namestnik predsednika, Socialni demokrati, OO Žirovnica,
Jurij Dolžan, NSi

ZAPISNIKI:

Zapisnik 18. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – 25.7.2018 (zapisnik še ni bil potrjen)
Zapisnik 17. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – 20.4.2018
Zapisnik 16. korespondenčne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – 11.4.2018
Zapisnik 16. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – 14.3.2018
Zapisnik 15. korespondenčne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – 15.8.2018
Zapisnik 15. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – 18.1.2018
Zapisnik 14. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – 1.12.2017
Zapisnik 13. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – 26.10.2017
Zapisnik 12. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – 9.10.2017
Zapisnik 11. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – 05.10.2017
Zapisnik 14. korespondenčne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – 28.9.2017
Zapisnik 13. korespondenčne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – 21.08.2017
Zapisnik 12. korespondenčne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – 18.5.2017
Zapisnik 11. korespondenčne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – 19.1.2017
Zapisnik 10. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – 03.10.2016
Zapisnik 9. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – 26.09.2016
Zapisnik 10. korespondenčne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – 19.08.2016
Zapisnik 9. korespondenčne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – 23.06.2016
Zapisnik 8. korespondenčne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – 12.05.2016
Zapisnik 8. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – 09.03.2016
Zapisnik 7. korespondenčne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – 09.02.2016
Zapisnik 6. korespondenčne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – 12.01.2016
Zapisnik 7. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – 12.11.2015
Zapisnik 5. korespondenčne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – 26.10.2015
Zapisnik 6. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – 16.09.2015
Zapisnik 4. korespondenčne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – 26.08.2015
Zapisnik 5. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – 27.05.2015

Zapisnik 4. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – 13.05.2015
Zapisnik 3. korespondenčne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – 22.04.2015
Zapisnik 2. korespondenčne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – 11.03.2015
Zapisnik 1. korespondenčne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – 27.01.2015

Zapisnik 3. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja- 17.11.2014
Zapisnik 2. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja- 28.10.2014
Zapisnik 1. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – 20.10.2014


 

STATUTARNO - PRAVNA KOMISIJA

Eva Knez, Neodvisna lista za Žirovnico, članica OS, stanujoča Breznica 31
Zvone Bulovec, Neodvisna lista za Žirovnico, član OS, stanujoč Doslovče 28
Zdravko Malnar, Neodvisna lista za Žirovnico, zunanji član, stanujoč Breg 75 b
Anton Koselj, SD, OO Žirovnica, član OS, stanujoč Žirovnica 58
Gaja Gašperin, SDS, OO Žirovnica, zunanja članica, stanujoča Rodine 6 a

ZAPISNIKI:

Zapisnik 24. redne seje Statutarno pravne komisije – 26.6.2018 (zapisnik še ni bil potrjen)
Zapisnik 23. redne seje Statutarno pravne komisije – 19.3.2018
Zapisnik 22. redne seje Statutarno pravne komisije – 27.3.2018
Zapisnik 21. redne seje Statutarno pravne komisije – 13.2.2018
Zapisnik 20. redne seje Statutarno pravne komisije – 14.12.2018
Zapisnik 19. redne seje Statutarno pravne komisije – 24.10.2018
Zapisnik 18. redne seje Statutarno pravne komisije – 25.9.2017
Zapisnik 17. redne seje Statutarno pravne komisije – 22.05.2017
Zapisnik 16. redne seje Statutarno pravne komisije – 28.03.2017
Zapisnik 15. redne seje Statutarno pravne komisije – 20.02.2017
Zapisnik 14. redne seje Statutarno pravne komisije – 19.12.2016
Zapisnik 13. redne seje Statutarno pravne komisije – 25.10.2016
Zapisnik 12. redne seje Statutarno pravne komisije – 28.06.2016
Zapisnik 11. redne seje Statutarno pravne komisije – 19.05.2016
Zapisnik 10. redne seje Statutarno pravne komisije – 30.03.2016
Zapisnik 9. redne seje Statutarno pravne komisije – 22.02.2016
Zapisnik 8. redne seje Statutarno pravne komisije – 23.11.2015
Zapisnik 7. redne seje Statutarno pravne komisije – 22.09.2015
Zapisnik 6. redne seje Statutarno pravne komisije – 30.06.2015
Zapisnik 5. redne seje Statutarno pravne komisije – 20.05.2015
Zapisnik 4. redne seje Statutarno pravne komisije – 23.03.2015
Zapisnik 3. redne seje Statutarno pravne komisije – 27.01.2015
Zapisnik 2. redne seje Statutarno pravne komisije – 11.12.2014
Zapisnik 1. redne seje Statutarno pravne komisije – 17.11.2014


 

ODBOR ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN FINANCE

Sebastijan Zupan, Neodvisna lista za Žirovnico, član OS, stanujoč Zabreznica 17
Bogo Tratar, Neodvisna lista za Žirovnico, zunanji član, stanujoč Rodine 18
Alma Bernik, DeSuS, OO Žirovnica, članica OS, stanujoča Selo pri Žirovnici 40
Anton Kurbos, N.SI, OO Žirovnica, zunanji član, stanujoč Smokuč 81
Dr. Roman Kozmus, SDS, OO Žirovnica, član OS, stanujoč Breg 71 a

ZAPISNIKI:

Zapisnik 22. redne seje Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 21.6.2018 (zapisnik še ni bil potrjen)
Zapisnik 21. redne seje Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 19.4.2018
Zapisnik 20. redne seje Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 27.3.2018
Zapisnik 19. redne seje Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 13.2.2018
Zapisnik 18. redne seje Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 18.12.2017
Zapisnik 17. redne seje Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 24.10.2017
Zapisnik 16. redne seje Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 25.9.2017
Zapisnik 15. redne seje Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 22.05.2017
Zapisnik 14. redne seje Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 28.03.2017
Zapisnik 13. redne seje Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 20.02.2017
Zapisnik 12. redne seje Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 19.12.2016
Zapisnik 11. redne seje Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 25.10.2016
Zapisnik 10. redne seje Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 23.05.2016
Zapisnik 9. redne seje Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 29.03.2016
Zapisnik 8. redne seje Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 22.02.2016
Zapisnik 7. redne seje Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 24.11.2015 
Zapisnik 6. redne seje Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 21.09.2015
Zapisnik 5. redne seje Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 25.05.2015
Zapisnik 4. redne seje Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 24.03.2015
Zapisnik 3. redne seje Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 26.01.2015
Zapisnik 2. redne seje Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 15.12.2014
Zapisnik 1. redne seje Odbora za gospodarske dejavnosti in finance – 18.11.2014


 

ODBOR ZA NEGOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Meta Zupan, Neodvisna lista za Žirovnico, članica OS, stanujoča Vrba 10a, Žirovnica
Izidor Jekovec, Neodvisna lista za Žirovnico,zunanji član, stanujoč Zabreznica 35
Cvetka Hubjer, DeSuS, OO Žirovnica, zunanja članica, stanujoča, Smokuč 57, Žirovnica
Milana Mežnarec, SD, OO Žirovnica, članica OS, stanujoča Moste 8, Žirovnica
Sonja Zofija Mance, N.Si – Krščanski demokrati, OO Žirovnica, članica OS, stanujoča Moste 32, Žirovnica

ZAPISNIKI:

Zapisnik 21. redne seje Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 19.04.2018 (zapisnik še ni bil potrjen)
Zapisnik 20. redne seje Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 26.03.2018
Zapisnik 19. redne seje Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 12.02.2018
Zapisnik 18. redne seje Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 18.12.2017
Zapisnik 17. redne seje Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 23.10.2017
Zapisnik 16. redne seje Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 22.05.2017
Zapisnik 15. redne seje Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 27.03.2017
Zapisnik 14. redne seje Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 20.02.2017
Zapisnik 13. redne seje Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 15.12.2016
Zapisnik 12. redne seje Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 24.10.2016
Zapisnik 11. redne seje Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 28.06.2016
Zapisnik 10. redne seje Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 23.05.2016
Zapisnik 9. redne seje Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 29.03.2016
Zapisnik 8. redne seje Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 22.02.2016
Zapisnik 7. redne seje Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 23.11.2015
Zapisnik 6. redne seje Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 21.09.2015
Zapisnik 5. redne seje Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 25.05.2015
Zapisnik 4. redne seje Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 24.03.2015
Zapisnik 3. redne seje Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 26.01.2015
Zapisnik 2. redne seje Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 15.12.2014
Zapisnik 1. redne seje Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti – 18.11.2014


 

ODBOR ZA UREJANJE PROSTORA, VARSTVO OKOLJA IN GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO

Nino Rejc, Neodvisna lista za Žirovnico, član OS,stanujoč Žirovnica 104
Miran Dolar, Neodvisna lista za Žirovnico, zunanji član, stanujoč Zabreznica 53 c
Andraž Starič, SD, OO Žirovnica, zunanji član, stanujoč Žirovnica 68
Jurij Dolžan, N.Sl, OO Žirovnica, član OS, stanujoč Breg 109
Tatjana Mulej, SDS, OO Žirovnica, članica OS, stanujoča Rodine 3

ZAPISNIKI:

Zapisnik 24. redne seje Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 26.6.2018 (zapisnik še ni bil potrjen)
Zapisnik 23. redne seje Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 19.4.2018
Zapisnik 22. redne seje Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 26.3.2018
Zapisnik 21. redne seje Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 12.2.2018
Zapisnik 20. redne seje Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 14.12.2017
Zapisnik 19. redne seje Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 23.10.2017
Zapisnik 18. redne seje Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 25.9.2017
Zapisnik 17. redne seje Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 22.05.2017
Zapisnik 16. redne seje Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 27.03.2017
Zapisnik 15. redne seje Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 21.02.2017
Zapisnik 14. redne seje Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 15.12.2016
Zapisnik 13. redne seje Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 24.10.2016
Zapisnik 12. redne seje Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 27.06.2016
Zapisnik 11. redne seje Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 23.05.2016
Zapisnik 10. redne seje Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 30.03.2016
Zapisnik 9. redne seje Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 18.02.2016
Zapisnik 8. redne seje Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 24.11.2015
Zapisnik 7. redne seje Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 22.09.2015
Zapisnik 6. redne seje Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 30.06.2015
Zapisnik 5. redne seje Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 20.05.2015
Zapisnik 4. redne seje Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 23.03.2015
Zapisnik 3. redne seje Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 27.01.2015
Zapisnik 2. redne seje Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 11.12.2014
Zapisnik 1. redne seje Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo – 17.11.2014

Mandat 2010 – 2014

OBČINSKI SVET - GRADIVO ZA SEJE

 

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

Vanja Resman Noč, predsednica, Neodvisna lista za Žirovnico,
Lidija Dornig, Neodvisna lista za Žirovnico,
Zvonko Bulovec, Neodvisna lista za Žirovnico,
Anton Koselj, namestnik predsednika, Socialni demokrati, OO Žirovnica,
Dušan Konte, Slovenska demokratska stranka,

ZAPISNIKI:

1. redna seja KMVVI
2. redna seja KMVVI
3. redna seja KMVVI
4. redna seja KMVVI
5. redna seja KMVVI
6. redna seja KMVVI
7. redna seja KMVVI
8. redna seja KMVVI (zapisnik ni objavljen, zaradi osebnih podatkov kandidatov)
9. redna seja KMVVI
10. redna seja KMVVI
11. redna seja KMVVI
12. redna seja KMVVI
13. redna seja KMVVI
14. redna seja KMVVI
15. redna seja KMVVI
16. redna seja KMVVI
17. redna seja KMVVI (zapisnik ni objavljen, zaradi osebnih podatkov kandidatov)
18. redna seja KMVVI
19. redna seja KMVVI
20. redna seja KMVVI
21. redna seja KMVVI
22. redna seja KMVVI
23. redna seja KMVVI
24. redna seja KMVVI
25. redna seja KMVVI
26. redna seja KMVVI

1. korespondenčna seja KMVVI
2. korespondenčna seja KMVVI
3. korespondenčna seja KMVVI
5. korespondenčna seja KMVVI
6. korespondenčna seja KMVVI zapisnik ni objavljen, zaradi osebnih podatkov kandidatov)
7. korespondenčna seja KMVVI
8. korespondenčna seja KMVVI
9. korespondenčna seja KMVVI
10. korespondenčna seja KMVVI
11. korespondenčna seja KMVVI
12. korespondenčna seja KMVVI
13. korespondenčna seja KMVVI
14. korespondenčna seja KMVVI
15. korespondenčna seja KMVVI
16. korespondenčna seja KMVVI
17. korespondenčna seja KMVVI
18. korespondenčna seja KMVVI
19. korespondenčna seja KMVVI


 

STATUTARNO - PRAVNA KOMISIJA

 

ODBOR ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Sebastijan Zupan, Neodvisna lista za Žirovnico, član OS,
Sašo Pintar, Neodvisna lista za Žirovnico, član OS,
Jurij Dolžan, N.SI, OO Žirovnica, član OS,
Igor Čarni, Neodvisna lista za Žirovnico, zunanji član,
Aleš Tavčar, SDS, OO Žirovnica, zunanji član,

ZAPISNIKI:

1. redna seja odbora za gospodarske dejavnosti
2. redna seja odbora za gospodarske dejavnosti
3. redna seja odbora za gospodarske dejavnosti
4. redna seja odbora za gospodarske dejavnosti
5. redna seja odbora za gospodarske dejavnosti
6. redna seja odbora za gospodarske dejavnosti
7. redna seja odbora za gospodarske dejavnosti
8. redna seja odbora za gospodarske dejavnosti
9. redna seja odbora za gospodarske dejavnosti
10. redna seja odbora za gospodarske dejavnosti
11. redna seja odbora za gospodarske dejavnosti
12. redna seja odbora za gospodarske dejavnosti
13. redna seja odbora za gospodarske dejavnosti
14. redna seja odbora za gospodarske dejavnosti
15. redna seja odbora za gospodarske dejavnosti
16. redna seja odbora za gospodarske dejavnosti
17. redna seja odbora za gospodarske dejavnosti
18. redna seja odbora za gospodarske dejavnosti
19. redna seja odbora za gospodarske dejavnosti
20. redna seja odbora za gospodarske dejavnosti


 

ODBOR ZA NEGOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Sebastijan Zupan, Neodvisna lista za Žirovnico, član OS,
Izidor Jekovec, Neodvisna lista za Žirovnico, član OS,
Ciril Dolar Čiro, SD, OO Žirovnica, član OS,
Alenka Cegnar, Neodvisna lista za Žirovnico, zunanja članica,
Cvetka Hubjer, DeSuS, OO Žirovnica, zunanja članica,

ZAPISNIKI:

1. redna seja odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti
2. redna seja odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti
3. redna seja odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti
4. redna seja odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti
5. redna seja odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti
6. redna seja odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti
7. redna seja odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti
8. redna seja odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti
9. redna seja odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti
10. redna seja odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti
11. redna seja odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti
12. redna seja odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti
13. redna seja odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti
14. redna seja odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti
15. redna seja odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti
16. redna seja odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti
17. redna seja odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti
18. redna seja odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti
19. redna seja odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti
20. redna seja odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti
21. redna seja odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti
22. redna seja odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti


 

ODBOR ZA UREJANJE PROSTORA, VARSTVO OKOLJA IN GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO

Nino Rejc, Neodvisna lista za Žirovnico, član OS,
Eva Knez, Neodvisna lista za Žirovnico, članica OS,
Tatjana Mulej,SDS OO Žirovnica, članica OS
Miran Dolar, Neodvisna lista za Žirovnico, zunanji član,
Darko Gregorič, SD, OO Žirovnica, zunanji član,

ZAPISNIKI:

1. redna seja odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo
2. redna seja odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo
3. redna seja odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo
4. redna seja odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo
5. redna seja odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo
6. redna seja odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo
7. redna seja odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo
8. redna seja odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo
9. redna seja odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo
10. redna seja odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo
11. redna seja odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo
12. redna seja odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo
13. redna seja odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo
14. redna seja odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo
15. redna seja odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo
16. redna seja odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo
17. redna seja odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo
18. redna seja odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo
19. redna seja odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo
20. redna seja odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo
21. redna seja odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo
22. redna seja odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo
23. redna seja odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo
24. redna seja odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo
25. redna seja odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo
26. redna seja odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo
27. redna seja odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Osrednja vsebina