Pravilnik o porabi proračunskih sredstev, ki so namenjena vaškim odborom v Občini Žirovnica
Sprejeto: 28.05.2015         Objava: UL 41/2015 – 12.06.2015
Velja od: 13.06.2015

Sklep o imenovanju članov vaških odborov v Občini Žirovnica
Sprejeto: 29.01.2015          Objava: UL 8/2015 – 6.2.2015
Velja od: 6.2.2015
Sklep o spremembi sklepa o imenovanju članov vaških odborov v Občini Žirovnica
Sprejeto: 16.03.2000          Objava: UL 52/00 – 13.06.2000
Velja od: 14.06.2000
Sklep o imenovanju članov vaških odborov v Občini Žirovnica
Sprejeto: 16.03.2000          Objava: UL 35/00 – 21.04.2000
Velja od: 17.03.2000
Odlok o ustanovitvi vaških odborov
Sprejeto: 30.11.1999          Objava: UL 101/99 – 16.12.1999
Velja od: 01.01.2000