Številka: 032-0003/2010 – 1. DS
Datum: 24.08.2011
V skladu z določili 5. in 23.a člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, UVG, št. 13/02, 31/03, 10/05 in Uradni list RS, št. 101/06, 39/07, 94/08, 98/09) je sklicana
1. DOPISNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA
ki bo potekala v ponedeljek, 29.08.2011, med 9. in 14. uro.
Člani občinskega sveta bodo poklicani  po telefonu. V kolikor po telefonu ne bodo dosegljivi, lahko glasujejo po elektronski pošti na naslov obcina@zirovnica.si prav tako do 29.08.2011 do 14. ure, s tem, da izrazijo odločitev: »podpiram predlagani sklep«, ali »ne podpiram predlaganega sklepa«.
Za sejo je predlagan naslednji dnevni red: